Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О территориальной обороне Украины

Проект закона Украины от 17.07.2015 № 2411а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про територіальну оборону України

Цей Закон встановлює завдання, засади організації, підготовки та ведення територіальної оборони України, а також повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, обов'язки підприємств, установ, організацій у сфері територіальної оборони.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

військово-адміністративний поділ - розмежування території держави на військово-адміністративні зони повноважень та відповідальності органів військового управління Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері оборони держави;

органи управління територіальною обороною - Генеральний штаб Збройних Сил України, управління оперативних командувань Збройних Сил України, Командування Військово-Морських Сил України, командування інших військових формувань та правоохоронних органів, що утворені відповідно до Законів України, Рада Міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (в особливий період - ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та Севастополя), обласні військово-цивільні адміністрації у випадку їх утворення;

Сили резерву територіальної оборони - складова військового резерву Національної гвардії України, що утворюється з метою підготовки громадян України до виконання завдань територіальної оборони в адміністративно-територіальних одиницях, виконання завдань територіальної оборони у випадках, встановлених цим Законом;

сили та засоби, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони - особовий склад, військова, спеціальна та інша техніка, озброєння, спеціальні засоби Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до законів України;

система управління територіальною обороною - організаційно-технічне об'єднання органів, пунктів і засобів управління, призначених для керівництва територіальною обороною, як складова частина системи управління державою в особливий період;

територіальна оборона - загальнодержавна система воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються на всій території України або в окремих її місцевостях із завданнями, визначеними цим Законом;

штаб територіальної оборони регіону - робочий орган з керівництва територіальною обороною, підпорядкований голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, у випадку її утворення (в особливий період - голові ради оборони Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя);

рух опору - комплекс заходів, які мають на меті протидію окупаційній владі у формах цивільної непокори, ведення пропаганди, саботажу, партизанської боротьби, тощо.

Стаття 2. Правова основа територіальної оборони

Правовою основою територіальної оборони є Конституція України, цей та інші закони України, що регулюють відносини у сфері національної безпеки і оборони, а також видані відповідно до них підзаконні нормативно-правові акти.

Стаття 3. Завдання територіальної оборони

Завдання територіальної оборони:

охорона та захист державного кордону;

забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

охорона та оборона важливих об'єктів і комунікацій;

боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та незаконними збройними формуваннями;

організація, підготовка та координація руху опору на випадок окупації території України або її частини;

організація та здійснення евакуаційних заходів;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах; захист населення від наслідків воєнних дій, аварій (руйнувань), зумовлених застосуванням засобів ураження, терористичними актами та диверсіями;

підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного станів.

Розділ II. Організаційні основи територіальної оборони

Стаття 4. Організація і порядок проведення заходів територіальної оборони

1. Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб Збройних Сил України із залученням головних (центральних) органів управління Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, інших органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних військово-цивільні адміністрацій у випадку їх утворення, в межах їх повноважень.

2. Територіальну оборону на території Автономної Республіки Крим, областей, у містах Києві та Севастополі організовує відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах своїх повноважень.

3. Загальне керівництво територіальною обороною держави здійснює Президент України через начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

4. Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює начальник Генеральний штаб Збройних Сил України.

5. До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залучаються Збройні Сили України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, інші органи внутрішніх справ, Служба безпеки України, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, інші правоохоронні органи та військові формування, утворені відповідно до законів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах їх повноважень.

6. Мета, завдання, вид, обсяги, порядок і строки виконання заходів територіальної оборони органами управління територіальною обороною, зони їх відповідальності, основи їх взаємодії, визначаються Президентом України.

7. В особливий період порядок взаємодії з'єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України з підрозділами та частинами Національної гвардії України, Державною прикордонною службою України, іншими органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, підрозділами Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншими правоохоронними органами та військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

Стаття 5. Заходи територіальної оборони

1. Заходами територіальної оборони є заходи з підготовки та ведення територіальної оборони.

2. Підготовка до територіальної оборони є складовою частиною підготовки держави до оборони і поділяється на підготовку в мирний час та в особливий період.

3. Заходами з підготовки до територіальної оборони в мирний час є:

1) проведення аналізу та оцінка чинників, які будуть впливати на здійснення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони;

2) планування територіальної оборони;

3) створення запасів військової, спеціальної та іншої техніки, озброєнь, матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання завдань територіальної оборони;

4) визначення (уточнення) переліку важливих об'єктів і комунікацій, які підлягають охороні та обороні в особливий період;

5) створення системи управління територіальною обороною;

6) організація взаємодії між органами управління територіальною обороною;

7) облік, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів для комплектування посад у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, передбачених штатами воєнного часу;

8) утворення та підготовка до розгортання Сил резерву територіальної оборони, спеціальних формувань;

9) проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони з особовим складом Збройних Сил України, іншими військовими та правоохоронними органами, утвореними відповідно до законів України, підготовка Сил резерву територіальної оборони до виконання завдань територіальної оборони;

10) здійснення контролю за станом готовності до територіальної оборони органів управління територіальною обороною, сил та засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, та якістю планувальних документів з питань організації та ведення територіальної оборони;

11) розроблення та удосконалення нормативно-правових актів з питань територіальної оборони.

4. Заходи з підготовки до територіальної оборони в особливий період є:

1) проведення аналізу та оцінка даних обстановки, які будуть впливати на здійснення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони;

2) уточнення планів територіальної оборони;

3) підготовка важливих об'єктів і комунікацій до охорони і оборони в особливий період;

4) приведення у готовність до виконання завдань територіальної оборони органів управління територіальною обороною, сил та засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони.

5. Заходи ведення територіальної оборони:

1) проведення аналізу та оцінки даних обстановки, які впливають на здійснення заходів щодо підготовки та ведення територіальної оборони;

2) застосування (використання) сил та засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, безперервне управління ними;

3) забезпечення взаємодії між органами управління територіальною обороною, силами, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони;

4) підтримання (відновлення) боєздатності чи здатності до застосування (використання) сил та засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, відповідне матеріально-технічне забезпечення.

5) виконання планів територіальної оборони.

Стаття 6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони

1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони здійснюється відповідно за рахунок коштів державного бюджету, додатково з місцевих бюджетів, коштів фізичних та юридичних осіб.

2. З державного бюджету відповідно фінансуються заходи з підготовки та ведення територіальної оборони, підготовки резервістів, що проходять службу у військовому резерві, у тому числі в підрозділах Сил резерву територіальної оборони, забезпечення озброєнням та військовою технікою, військовою формою одягу, харчуванням та з інших питань, пов'язаних з виконанням резервістами обов'язків служби у військовому резерві.

3. З місцевих бюджетів додатково можуть фінансуватися заходи з підготовки територіальної оборони через позабюджетні фонди, які формуються з джерел, не заборонених законодавство. Порядок створення та використання коштів з позабюджетних фондів визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Фінансування заходів територіальної оборони може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Захист інформації про здійснення заходів територіальної оборони

Захист інформації про здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з питань захисту інформації з обмеженим доступом.

Розділ III. Сили резерву територіальної оборони

Стаття 8. Призначення та загальна структура Сил резерву територіальної оборони

1. З метою підготовки громадян України до виконання завдань територіальної оборони в адміністративно-територіальних одиницях, а також безпосереднього виконання завдань територіальної оборони у випадках, визначених цим Законом, у складі військового резерву Національної гвардії України утворюються Сили резерву територіальної оборони.

2. Загальна структура Сил резерву територіальної оборони складається з:

1) орган військового управління Сил резерву територіальної оборони;

2) оперативно-територіальні об'єднання (коши) Сил резерву територіальної оборони;

3) підрозділи Сил резерву територіальної оборони (полки, сотні (роти), чоти (взводи), утворені відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

Стаття 9. Орган військового управління Сил резерву територіальної оборони

Безпосереднє військове керівництво Силами резерву територіальної оборони здійснює командувач (начальник) Сил резерву територіальної оборони, який за посадою є заступником командувача Національної гвардії України.

Заступник командувача Національної гвардії України - командувач (начальник) Сил резерву територіальної оборони призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Повноваження командувача Сил резерву територіальної оборони щодо керівництва Силами резерву територіальної оборони та органом військового управління Сил резерву територіальної оборони, визначаються Положенням про орган військового управління Сил резерву територіальної оборони, що затверджується Президентом України за поданням командувача Національної гвардії України.

Стаття 10. Оперативно-територіальне об'єднання Сил резерву територіальної оборони

1. Оперативно-територіальне об'єднання Сил резерву територіальної оборони є складовою частиною оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України та призначене для підготовки до виконання завдань, а також безпосереднього виконання завдань територіальної оборони у випадках визначених планами територіальної оборони та цим Законом в межах відповідних зон відповідальності (оперативного реагування).

2. Структура і склад оперативно-територіального об'єднання (Коша) Сил резерву територіальної оборони визначаються командувачем Національної гвардії України.

3. Керівництво оперативно-територіальним об'єднанням Сил резерву територіальної оборони (Кошем) та його органом управління здійснюється начальником цього органу військового управління, який за посадою є заступником начальника органу військового управління відповідного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Повноваження начальника органу військового управління оперативно-територіального об'єднання Сил резерву територіальної оборони щодо керівництва цим об'єднанням та органом військового управління визначаються Положенням про оперативно-територіальне об'єднання Сил резерву територіальної оборони, яке затверджує командувач Національної гвардії України.

Стаття 11. Підрозділи Сил резерву територіальної оборони

Підрозділи Сил резерву територіальної оборони відповідно до адміністративно-територіального поділу України утворюються в громадах (чота (взвод)), районах (сотня (рота)), регіонах (полк).

2. Підрозділи територіальної оборони комплектуються з числа резервістів, які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України в підрозділах Сил резерву територіальної оборони.

3. Організаційно-штатна структура в мирний час та особливий період, місця дислокації, табелі до штату підрозділів Сил резерву територіальної оборони, визначаються Головним органом військового управління Національної гвардії України.

4. Програми підготовки резервістів, що проходять службу у підрозділах Сил резерву територіальної оборони, порядок та обсяги підготовки, час та строки її проведення визначаються Головним органом військового управління Національної гвардії України.

5. Проходження служби у військовому резерві в підрозділах Сил резерву територіальної оборони, визначаються Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Національної Гвардії України, яке затверджується Президентом України.

6. В особливий період підрозділи Сил резерву територіальної оборони, які завершили проходження програм підготовки резервістів, здійснили бойове залагодження підрозділу, за рішенням командувача Національної гвардії України можуть бути включені до з'єднань та військових частин Національної гвардії України та залучені до виконання завдань за призначенням за екстериторіальним принципом застосування.

7. На осіб, що проходять військову службу у військовому резерві у підрозділах Сил резерву територіальної оборони на час проходження зборів та проведення спеціальної підготовки, а також на час залучення таких осіб до виконання завдань за призначенням, поширюються гарантії соціального захисту і правового захисту, що встановлені для військовослужбовців Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

8. Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення резервістів, що проходять службу в підрозділах Сил резерву територіальної оборони визначаються Кабінетом Міністрів України.

9. На осіб, що проходять військову службу у військовому резерві в підрозділах Сил резерву територіальної оборони на час проходження зборів та проведення спеціальної підготовки, а також залучення таких осіб до виконання завдань за призначенням, поширюється дія військових статутів Збройних Сил України.

Розділ IV. Повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій у сфері територіальної оборони

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України у сфері територіальної оборони

Верховна Рада України відповідно до Конституції України здійснює законодавче регулювання питань територіальної оборони, визначає відповідні видатки з Державного бюджету України, здійснює інші повноваження у сфері територіальної оборони відповідно до Конституції України.

Стаття 13. Повноваження Президента України у сфері територіальної оборони

1. Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:

1) здійснює загальне керівництво територіальною обороною держави;

2) затверджує Зведений план виконання заходів з підготовки та ведення територіальної оборони України, які містять мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки виконання заходів з підготовки та ведення територіальної оборони;

3) визначає та затверджує військово-адміністративний поділ території України, а також визначає зони відповідальності органів управління територіальною обороною щодо організації та виконання заходів територіальної оборони;

4) здійснює інші повноваження у сфері територіальної оборони відповідно до Конституції України та законів України.

Стаття 14. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері територіальної оборони

1. Кабінет Міністрів України:

1) організовує роботу, координацію та взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим у питаннях виконання заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, видає акти з цих питань;

2) визначає та затверджує перелік важливих об'єктів і комунікацій державного значення, що підлягають охороні та обороні в особливий період;

3) визначає порядок фінансування заходів з підготовки та ведення територіальної оборони;

4) погоджує довготермінові та річні програми з питань територіальної оборони органів управління територіальної оборони;

5) здійснює контроль у межах своїх повноважень за здійсненням заходів з підготовки до територіальної оборони;

6) визначає порядок проведення перевірок стану та оцінки готовності територіальної оборони;

7) організовує підвищення кваліфікації з питань організації територіальної оборони керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

8) визначає порядок утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань до ведення територіальної оборони;

9) організовує міжвідомчу координацію з питань військово-технічного забезпечення виконання заходів з підготовки та ведення територіальної оборони.

10) здійснює інші повноваження у сфері територіальної оборони, визначені цим та іншими законами України.

Стаття 15. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України

1. Генеральний штаб Збройних Сил України у сфері територіальної оборони:

1) організовує територіальну оборону на всій території України;

2) в межах визначених повноважень організовує і координує розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність, необхідну для ведення територіальної оборони;

3) організовує створення системи управління територіальною обороною та здійснює контроль за її станом;

4) вивчає, аналізує та оцінює обстановку, яка впливає на ведення територіальної оборони, розробляє прогнози її можливого розвитку;

5) готує пропозиції Президенту України - Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо ведення територіальної оборони та на основі виданих ним наказів і директив організовує їх виконання;

6) розробляє план виконання заходів з підготовки та ведення територіальної оборони України, доводить його до органів управління територіальною обороною, здійснює контроль за його реалізацією;

7) розробляє та доводить до органів управління територіальною обороною накази та директиви Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією;

8) визначає перелік важливих військових об'єктів, що підлягають охороні та обороні в особливий період;

9) визначає перелік військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, інших військових формувань, які залучаються до посилення охорони державного кордону та здійснення захисту державного кордону України;

10) визначає потребу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань територіальної оборони Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту та відповідними правоохоронними органами, контролює якість і повноту їх отримання;

11) організовує та проводить навчання (тренування) з територіальної оборони;

12) подає у встановленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо залучення до навчань (тренувань) з територіальної оборони міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, військових формувань та відповідних правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій;

13) здійснює в межах, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами, контроль за підготовкою та станом готовності до виконання завдань територіальної оборони військових формувань та відповідних правоохоронних органів;

14) здійснює планування, методологічне, методичне, наукове, правове, фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки та ведення територіальної оборони;

15) організовує підготовку руху опору на випадок окупації території України або її частини та здійснює координацію його ведення у разі окупації території України або її частини;

16) організовує та здійснює в межах повноважень інші заходи з підготовки та ведення територіальної оборони.

2. Управління оперативного командування Збройних Сил України, Командування Військово-Морських Сил, відповідно до визначених Генеральним штабом України завдань:

1) організовують та здійснюють керівництво територіальною обороною у зоні своєї відповідальності відповідно до меж військово-адміністративного поділу;

2) організовують створення та забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною у зоні відповідальності та здійснює контроль за її станом;

3) організовують підготовку та проводить навчання (тренування) з територіальної оборони у зоні своєї відповідальності;

4) здійснюють контроль за готовністю сил та засобів, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони у зоні своєї відповідальності;

5) організовують та здійснюють керівництво заходами територіальної оборони, які визначені Президентом України - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Стаття 16. Повноваження Національної гвардії України

1. Національна гвардія України залучається до підготовки і ведення територіальної оборони відповідно до планів та завдань, що визначенні Генеральним штабом Збройних Сил України.

2. Головний орган військового управління Національної гвардії України у сфері територіальної оборони:

1) бере участь у плануванні територіальної оборони;

2) здійснює безпосереднє військове керівництво територіальними управліннями, з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України щодо здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, здійснює контроль за їх виконанням;

3) організовує взаємодію Національної гвардії України із Збройними Силами України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, органами внутрішніх справ щодо пошуку, знищення диверсійно-розвідувальних груп агресора, незаконних збройних формувань;

4) аналізує та прогнозує тенденції розвитку обстановки в зонах відповідальності (зонах оперативного реагування), дислокації об'єктів, що охороняються, та місць виконання службово-бойових завдань Національної гвардії України;

5) здійснює в межах компетенції заходи правового режиму воєнного та надзвичайного станів;

6) планує застосування Сил резерву територіальної оборони;

7) затверджує штати і табелі до штатів оснащення матеріально-технічними засобами підрозділів Сил резерву територіальної оборони за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України;

8) організовує підготовку оперативно-територіальних об'єднань, з'єднань, військових частин Національної гвардії України, у тому числі підрозділів Сил резерву територіальної оборони до ведення територіальної оборони;

9) здійснює заходи з комплектування підрозділів Сил резерву територіальної оборони, організовує вивчення та добір осіб, які виявили бажання проходити військову службу у військовому резерві в підрозділах Сил резерву територіальної оборони, організовує їх підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації у навчальних військових частинах (центрах) Національної гвардії України;

10) організовує матеріально-технічне забезпечення територіальних управлінь, з'єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України, зокрема підрозділів Сил резерву територіальної оборони щодо підготовки та ведення територіальної оборони;

11) бере участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони, забезпечує участь у них оперативно-територіальних об'єднань, з'єднань, військових частин і підрозділів Національної гвардії України, у тому числі підрозділів Сил резерву територіальної оборони;

12) організовує участь Національної гвардії України відповідно до компетенції у здійсненні державної охорони та оборони органів державної влади України, важливих об'єктів і комунікацій державного значення, забезпеченні умов для надійного функціонування органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

13) здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 17. Повноваження Державної прикордонної служби України

1. Державна прикордонна служба України залучається до підготовки та ведення територіальної оборони відповідно до планів і завдань, визначених Генеральним штабом Збройних Сил України.

2. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні:

1) бере участь у плануванні територіальної оборони;

2) бере участь у створенні системи управління територіальною обороною;

3) організовує охорону державного кордону на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, забезпечує дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

4) організовує участь Державної прикордонної служби України у захисті державного кордону у взаємодії із Збройними Силами України, іншими правоохоронними органами та військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;

5) організовує розвідувальну, інформаційно-аналітичну та оперативно-розшукову діяльність, а також здійснює окремі контррозвідувальні заходи в інтересах забезпечення захисту державного кордону з метою виконання завдань територіальної оборони;

6) бере участь у організації взаємодії із Збройними Силами України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, органами внутрішніх справ щодо пошуку, знищення диверсійно-розвідувальних груп агресора, незаконних збройних формувань;

7) виявляє за сприяння відповідних правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України та разом з ними ліквідує канали нелегального перетинання державного кордону, переміщення зброї, боєприпасів, вибухових речовин тощо;

8) організовує участь Державної прикордонної служби України відповідно до компетенції у здійсненні державної охорони та оборони органів державної влади України, важливих об'єктів і комунікацій державного значення, забезпеченні умов для надійного функціонування органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

9) бере участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного та надзвичайного станів в контрольованих прикордонних районах;

10) бере участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони, забезпечує участь у них підпорядкованих територіальних органів, сил та засобів;

11) здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 18. Повноваження Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України залучається до підготовки і ведення територіальної оборони відповідно до планів та завдань, що визначенні Генеральним штабом Збройних Сил України.

2. Центральний орган виконавчої влади який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації, телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України у сфері територіальної оборони:

1) бере участь у плануванні територіальної оборони;

2) бере участь у створенні системи управління територіальною обороною;

3) бере участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного та надзвичайного станів відповідно до закону;

4) забезпечує функціонування та безпеку державної системи урядового зв'язку, її готовність до роботи в особливий період; забезпечує в установленому порядку урядовим зв'язком органи управління територіальною обороною, органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

5) забезпечує умови для функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

6) бере участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони, забезпечує участь у них регіональних органів, територіальних підрозділів, сил та засобів.

7) здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 19. Повноваження Державної спеціальної служби транспорту

1. Державна спеціальна служба транспорту залучається до ведення територіальної оборони відповідно до планів та завдань, що визначенні Генеральним штабом Збройних Сил України.

2. Орган управління Державної спеціальної служби транспорту у сфері територіальної оборони:

1) бере участь у плануванні територіальної оборони;

2) бере участь у створенні системи управління територіальною обороною;

3) організовує участь Державної спеціальної служби транспорту відповідно до компетенції у здійсненні державної охорони та оборони об'єктів державного значення національної транспортної системи, забезпеченні умов для надійного функціонування органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

4) здійснює заходи, спрямовані на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного станів в місцях розташування структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту та на об'єктах національної транспортної системи;

5) бере участь у організації взаємодії із Збройними Силами України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, органами внутрішніх справ щодо пошуку, знищення диверсійно-розвідувальних груп агресора, незаконних збройних формувань на об'єктах національної транспортної системи;

6) забезпечує умови для функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

7) бере участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони, забезпечує участь у них підпорядкованих структурних підрозділів, сил та засобів.

8) здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 20. Повноваження Служби безпеки України

1. Служба безпеки України залучається до підготовки та ведення територіальної оборони відповідно до планів та завдань, що визначенні Генеральним штабом Збройних Сил України.

2. Центральне управління Служби безпеки України у сфері територіальної оборони:

1) бере участь у плануванні територіальної оборони;

2) бере участь у створенні системи управління територіальною обороною;

3) здійснює контррозвідувальне забезпечення виконання завдань територіальної оборони;

4) проводить інформаційно-аналітичну роботу з розв'язання проблем територіальної оборони відповідно до завдань;

5) бере участь у організації взаємодії із Збройними Силами України, Державною прикордонною службою України, Національною гвардією України, органами внутрішніх справ щодо пошуку, знищення диверсійно-розвідувальних груп агресора, незаконних збройних формувань;

6) сприяє Державній прикордонній службі України у виявленні та ліквідації каналів нелегального перетинання державного кордону, незаконного переміщення отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, а також здійсненні режимних заходів у контрольованих прикордонних районах;

7) взаємодіє з військовим командуванням, військовими частинами Збройних Сил України, інших військових формувань щодо забезпечення правового режиму воєнного та надзвичайного стану;

8) організовує участь Служби безпеки України відповідно до компетенції у здійсненні державної охорони органів державної влади України, важливих об'єктів і комунікацій державного значення, забезпеченні умов для надійного функціонування органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

9) бере участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони, забезпечує участь у них підпорядкованих регіональних органів, органів військової контррозвідки, сил та засобів;

10) здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 21. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України

1. Міністерство внутрішніх справ України залучається до підготовки та ведення територіальної оборони відповідно до планів та завдань, що визначенні Генеральним штабом Збройних Сил України.

2. Міністерство внутрішніх справ України у сфері територіальної оборони:

1) бере участь у плануванні територіальної оборони;

2) бере участь у створенні системи управління територіальною обороною;

3) організовує взаємодію Національної поліції із Збройними Силами України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, органами внутрішніх справ щодо пошуку, знищення диверсійно-розвідувальних груп агресора, незаконних збройних формувань на об'єктах національної транспортної системи;

4) організовує участь Національної поліції відповідно до компетенції у здійсненні державної охорони органів державної влади, важливих об'єктів і комунікацій регіонального і місцевого значення, забезпеченні умов для надійного їх функціонування;

5) організовує роботу органів внутрішніх справ щодо сприяння Державній прикордонній службі України у виявленні та ліквідації разом з відповідними правоохоронними органами каналів нелегального перетинання державного кордону, незаконного переміщення отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, а також здійсненні режимних заходів у контрольованих прикордонних районах;

6) забезпечує здійснення Національною поліцією охорони громадського порядку та безпеки громадян, об'єктів державної і комунальної власності у відселених населених пунктах;

7) сприяє військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до компетенції;

8) планує та здійснює у взаємодії з Державною пенітенціарною службою України переміщення осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, розташованих у регіонах, де можливе ведення бойових дій;

9) бере участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони, забезпечує участь у них органів внутрішніх справ;

10) здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 22. Повноваження Управління державної охорони України

1. Управління державної охорони України залучається до підготовки та ведення територіальної оборони відповідно до планів та завдань, що визначенні Генеральним штабом Збройних Сил України.

2. Управління державної охорони України у сфері територіальної оборони:

1) бере участь у плануванні територіальної оборони;

2) бере участь у створенні системи управління територіальною обороною;

3) забезпечує умови для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

4) бере участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони, забезпечує участь у них підпорядкованих органів та підрозділів, сил та засобів;

5) здійснює охорону та оборону визначених Кабінетом Міністрів України об'єктів державного значення;

6) здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 23. Діяльність центральних та інших органів виконавчої влади у сфері територіальної оборони

1. Центральні та інші органи виконавчої влади залучаються до підготовки та ведення територіальної оборони відповідно до планів та завдань, що визначенні Генеральним штабом Збройних Сил України.

2. Центральні та інші органи виконавчої влади у сфері територіальної оборони:

1) забезпечують виконання законів та інших нормативно-правових актів з питань територіальної оборони;

2) узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України та забезпечують відповідно до повноважень здійснення заходів щодо підготовки системи зв'язку, транспорту, інших об'єктів інфраструктури до територіальної оборони у відповідній сфері управління та галузі національної економіки сфері управління та галузі національної економіки;

3) планують, організовують і контролюють здійснення заходів територіальної оборони в частині, що їх стосується;

4) беруть участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони.

5) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері організовує та здійснює через друковані засоби масової інформації і телерадіоорганізації незалежно від форм власності висвітлення інформації щодо організації територіальної оборони, популяризації проходження служби у військовому резерві, надання роз'яснень обов'язків громадян під час мобілізації та у воєнний час, іншої роз'яснювальної та інформаційної роботи;

6) центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту відповідно до планів та завдань, що визначенні Генеральним штабом Збройних Сил України організовує роботу з підготовки та ведення територіальної оборони підрозділами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

7) здійснюють інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

3. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська державні адміністрації у сфері територіальної оборони, обласні військово-цивільні адміністрації у випадку їх утворення, в межах їх повноважень:

1) організовують розроблення планів територіальної оборони відповідних регіонів;

2) беруть участь у створенні системи управління територіальною обороною;

3) створюють штаби територіальної оборони відповідних регіонів та здійснюють керівництво їх діяльністю;

4) утворюють в особливий період раду оборони Автономної Республіки Крим, ради оборони областей, міст Києва та Севастополя та відповідно до повноважень, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами, організовують і керують виконанням завдань територіальної оборони у відповідних регіонах;

5) визначають і затверджують перелік важливих об'єктів і комунікацій регіонального та місцевого значення, а в особливий період організовують у взаємодії з органами внутрішніх справ їх охорону та оборону;

6) контролюють створення, зберігання та обслуговування запасів матеріально-технічних і сировинних ресурсів, передбачених для виконання завдань територіальної оборони;

7) разом з військовим командуванням запроваджують та здійснюють заходи правового режиму воєнного та надзвичайного станів у відповідних регіонах;

8) беруть участь у навчаннях (тренуваннях) з територіальної оборони;

9) здійснюють інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 24. Повноваження органів місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування у сфері територіальної оборони:

1) беруть участь у забезпеченні умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);

2) сприяють у підтримані режиму державного кордону, прикордонного режиму у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах;

3) разом з військовим командуванням запроваджують та здійснюють заходи правового режиму воєнного стану у населених пунктах у відповідних зонах територіальної оборони.

4) здійснюють інші повноваження, пов'язані з виконанням завдань у сфері територіальної оборони.

Стаття 25. Обов'язки підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері організації територіальної оборони

1. Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов'язанні додержуватись вимог законодавства України з питань національної безпеки і оборони, сприяти органам державної влади, органам управління територіальною обороною у виконанні завдань з підготовки та ведення територіальної оборони.

2. Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов'язанні сприяти своїм працівникам, які є резервістами у виконанні ними обов'язків служби у військовому резерві та своєчасному їх направленню та прибуттю до органів військового управління, військових частин.

3. Друковані засоби масової інформації і телерадіоорганізацій незалежно від форм власності в особливий період залучаються до роботи щодо висвітлення інформації про територіальну оборону, популяризації проходження служби у військовому резерві, зокрема у підрозділах Сил резерву територіальної оборони, а також щодо роз'яснень обов'язків громадян під час мобілізації та у воєнний час, іншої роз'яснювальної та інформаційної роботи, у порядку, що визначений центральним органом виконавчої влади і забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

Розділ V. Відповідальність у сфері дії законодавства про територіальну оборону

Стаття 26. Відповідальність у сфері дії законодавства про територіальну оборону

1. Відповідальність за організацію та виконання заходів територіальної оборони органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, покладається на керівників відповідних органів.

2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів у сфері територіальної оборони несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до Закону України "Про оборону України" (N 2020-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, N 49, ст. 420, із наступними змінами), виклавши статтю 18 у такій редакції:

"Стаття 18. Територіальна оборона України

Територіальна оборона України здійснюється відповідно до закону, з урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та правовий режим воєнного стану.".

3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Генеральному штабу Збройних Сил України, Головному органу військового управління Національної гвардії України, в місячний термін розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим Законом та/або розробити і подати на затвердження уповноваженим державним органам чи посадовим особам.

5. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос