Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения условий ведения бизнеса, упрощения доступа к информации

Проект закона Украины от 18.03.2015 № 2407
Дата рассмотрения: 03.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Абзац перший частини четвертої статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст. 365) викласти у такій редакції:

"Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці, в загальнодоступних інформаційних базах даних центральних органів державної влади, до сфери контролю яких належать суб'єкти підприємницької діяльності, вказані в цьому абзаці. Стягнення грошових коштів за розміщення інформації забороняється".

2. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50 - 51, ст. 384):

1) у статті 27:

в абзаці третьому частини другої слова "публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі" замінити словами "розміщує інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

2) у статті 35:

в абзаці третьому частини першої слова "публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів" замінити словами "розміщує повідомлення про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

3) у статті 64:

в абзаці першому частини першої слова "опублікування в офіційному друкованому органі" замінити словами "розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

4) у статті 82:

в абзаці першому частини першої слова "опублікувати в офіційному друкованому органі" замінити словами "розмістити в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

5) в абзаці дев'ятому пункту п'ятого розділу XVII Прикінцеві та перехідні положення слова "опублікування в офіційному друкованому органі" замінити словами "розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів".

3. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006 р., N 31, ст. 268):

1) у статті 28:

в абзаці першому частини першої слова "опублікування в засобах масової інформації" замінити словами "розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

2) у статті 29:

в абзаці другому частини п'ятої слова "публікації відповідних змін до зазначеного проспекту" замінити словами "розміщення відповідних змін до зазначеного проспекту в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

3) у статті 30:

абзац другий частини сьомої - видалити;

в абзаці четвертому частини восьмої слова "опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з дня опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками" замінити словами "розміщує відповідну інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом 30 днів з дня розміщення проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками";

4) у статті 33:

в абзаці першому частини другої слова "опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону" замінити словами "розміщення проспекту їх емісії в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів відповідно до цього Закону";

5) у статті 39:

в абзаці третьому частини першої слова "опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити;

6) у статті 41:

у частині третій слова "опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити;

4. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013 р., N 29, ст. 337):

1) у статті 19:

в абзаці третьому частини першої слова "публікує в офіційному друкованому виданні Комісії повідомлення про проведення загальних зборів" замінити словами "розміщує повідомлення про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

2) у статті 31:

в абзаці першому частини четвертої слова "опубліковано в офіційному друкованому виданні Комісії" замінити словами "розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів".

5. Пункт 5 частини першої статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996 р., N 51, ст. 292) виключити.

6. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006 р., N 16, ст. 134) слова "в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів".

7. У Законі України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004 р., N 1, ст. 1):

1) у статті 17:

у частині третій слова "друкованих засобах масової інформації" замінити словами "загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

2) у статті 23:

у частині восьмій слова "публікації у друкованих засобах масової інформації" замінити словами "розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

3) у статті 27:

у частині п'ятій слова "надруковані у тому ж друкованому засобі масової інформації, в якому була розміщена інформація про випуск сертифікатів" замінити словами "розміщені в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів";

4) у статті 35:

в абзаці другому частини другої слова "друкованих засобах масової інформації" замінити словами "загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів", слова "опублікування" замінити словом "оприлюднення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім розділу II цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем офіційного опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 року:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

3. Центральним органам державної влади, до сфери контролю яких належать суб'єкти підприємницької діяльності, вказані у розділі I цього Закону, до 1 січня 2016 року привести у відповідність з цим Законом функціонування загальнодоступних інформаційних баз даних центральних органів державної влади, до сфери контролю яких належать суб'єкти підприємницької діяльності, вказані у розділі I цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос