Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей)

Проект закона Украины от 18.03.2015 № 2406
Дата рассмотрения: 14.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) із змінами і доповненнями:

1) статтю 16-2 викласти в такій редакції:

"1. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:

а) 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 2 статті 16 цього Закону;

б) 375-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 225-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 цього Закону).

2. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5 - 9 пункту 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому у випадках, зазначених у підпункті 5 пункту 2 статті 16 цього Закону, розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 105-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб.";

2) частину першу статті 16-3 викласти в такій редакції:

"Одноразова грошова допомога у випадках, передбачених підпунктами 1 - 3 пункту 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її отримання, за особистою заявою кожної повнолітньої особи, зазначеної у статті 16-1 цього Закону. У разі відмови якоїсь з осіб, зазначених у статті 16-1 цього Закону, від отримання одноразової грошової допомоги або якщо одна із вказаних осіб у строк, встановлений частиною 8 цієї статті, не реалізувала своє право на отримання такої допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Особам, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, виплата здійснюється незалежно від реалізації (відмови) будь-якою з осіб, зазначених у статті 16-1 цього Закону, свого такого права.".

2. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 4, ст. 20) із змінами і доповненнями:

1) статтю 23 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності працівника міліції під час безпосередньої участі в антитерористичній операції здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) із змінами і доповненнями.".

У зв'язку з цим частини восьму та дев'яту вважати відповідно частинами дев'ятою та десятою.

3. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180) із змінами і доповненнями:

1) статтю 21 доповнити частиною шостою такого змісту:

"У разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, працівників міліції під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі та порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190) із змінами і доповненнями.".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

III. Перехідні положення.

1. Встановити, що дія цього Закону не поширюється на осіб, стосовно яких до набрання чинності цим Законом прийнято рішення про виплату їм одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, або які отримали замість зазначеної допомоги інші компенсаційні виплати відповідно до законодавства.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос