Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности прокуратуры

Проект закона Украины от 18.03.2015 № 2404
Дата рассмотрения: 18.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності прокуратури

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12; із змінами, внесеними законами України від 28 грудня 2014 року N 76-VIII і N 77-VIII та від 12 лютого 2015 року N 198-VIII):

1) у статті 8:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"3. У складі Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити до складу департаменту або управління. Положення про структурні підрозділи затверджується Генеральним прокурором України";

б) у частині четвертій слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

в) у частині п'ятій:

в абзаці першому "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

у пункті 1 частини п'ятої після слова "проведення" доповнити словами "оперативно-розшукової діяльності", а слова "яке здійснюється" виключити;

2) у статті 81:

а) у частині п'ятій слово "відділів" замінити словами "управлінь, відділів", а слова "старших прокурорів і" виключити;

б) у пункті 5 частини восьмої слово "старшого" виключити;

3) у частині другій статті 10 слова "та чотирьох заступників" замінити словами "та залежно від об'єктивної необхідності не більше трьох заступників";

4) у частині першій статті 11:

а) пункт 3 після слова "регіональних" доповнити словами "та місцевих";

б) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановленими цим Законом";

5) у частині другій статті 12 слова "та трьох заступників замінити словами "та в залежності від об'єктивної необхідності не більше двох заступників";

6) частину першу статті 13 доповнити після пункту 4 новим пунктом такого змісту:

"5) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановленими цим Законом".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

7) у частині першій статті 15:

а) пункт 5 доповнити словами та знаками "(у тому числі перший заступник та заступник Головного військового прокурора, керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України)";

б) пункти 6 та 7 доповнити словами та знаками "(у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах структурних підрозділів Генеральної прокуратури України)";

в) пункти 8 - 13 доповнити словами та знаками "(у тому числі військової прокуратури на правах регіональної)";

г) пункти 14 - 19 доповнити словами "(у тому числі військової прокуратури на правах місцевої)";

8) статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду

1. Адміністративними посадами у Генеральній прокуратурі України, регіональних та місцевих прокуратурах (крім посад, зазначених у частинах другій та третій цієї статті) є посади:

1) Генерального прокурора України;

2) першого заступника Генерального прокурора України;

3) заступника Генерального прокурора України;

4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

6) керівника регіональної прокуратури;

7) першого заступника керівника регіональної прокуратури;

8) заступника керівника регіональної прокуратури;

9) керівника підрозділу регіональної прокуратури;

10) заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури;

11) керівника місцевої прокуратури;

12) першого заступника керівника місцевої прокуратури;

13) заступника керівника місцевої прокуратури;

14) керівника підрозділу місцевої прокуратури;

15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури.

2. Адміністративними посадами у військових прокуратурах є посади:

1) заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора;

2) першого заступника Головного військового прокурора;

3) заступника Головного військового прокурора;

4) керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

6) військового прокурора регіону;

7) першого заступника військового прокурора регіону;

8) заступника військового прокурора регіону;

9) керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

10) заступника керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

11) військового прокурора гарнізону;

12) першого заступника військового прокурора гарнізону;

13) заступника військового прокурора гарнізону;

14) керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону;

15) заступника керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону.

3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є посади:

1) заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

2) першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6 - 8, 11 - 13 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини першої цієї статті, здійснюється керівником регіональної прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої цієї статті, у військовій прокуратурі здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому законодавством порядку.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини другої цієї статті, у військовій прокуратурі, здійснюється військовим прокурором регіону, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини другої цієї статті, - військовим прокурором гарнізону.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену частиною третьою цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому цим Законом порядку. При цьому призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років.

5. Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для призначення на адміністративну посаду Рада прокурорів України враховує професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи.

6. Відмова Генерального прокурора України у призначенні на адміністративну посаду рекомендованого Радою прокурорів України прокурора має бути письмово вмотивованою. Копія відповідного рішення Генерального прокурора України надсилається до Ради прокурорів України та прокурору, якому було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду. Прокурор, якому Генеральним прокурором України було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду, може оскаржити таку відмову до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

7. Прокурор, строк повноважень якого на адміністративній посаді закінчився, може бути повторно рекомендований Радою прокурорів України для призначення на цю адміністративну посаду у разі, якщо відсутні обставини, що свідчать про невідповідність прокурора вимогам, передбаченим частиною третьою цієї статті.

8. Перебування прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не звільняє його від здійснення повноважень прокурора відповідної прокуратури, передбачених цим Законом";

9) у частині першій статті 41:

а) в абзаці першому цифри "41" виключити;

б) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону)";

в) доповнити абзацами такого змісту:

"Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої статті 39 цього Закону, у військовій прокуратурі здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9, 10 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури регіону, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14, 15 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури гарнізону з підстав, визначених законодавством.

Звільнення з адміністративної посади, передбаченої частиною третьою статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України";

10) у частині другій статті 51:

а) у пункті 1 слова "керівників регіональної прокуратури" виключити;

б) у пункті 2 слова "керівників місцевих прокуратур" замінити словами "прокурорів місцевих прокуратур";

в) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) військовий прокурор регіону - щодо прокурорів відповідної військової прокуратури регіону та прокурорів військових прокуратур гарнізонів, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної військової прокуратури регіону";

11) у розділі XII "Прикінцеві положення":

а) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:

пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу XIII цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;

статті 81, у частині призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника, заступника та прокурорів цієї прокуратури, статей 28 - 38, 42, 44 - 50, 62 - 63, 65 - 79 цього Закону, які набирають чинності 1 січня 2016 року";

б) підпункт 1 пункту 3 доповнити словами "а також статті 12 у частині підстав звільнення з посади Генерального прокурора України";

12) розділ XIII "Перехідні положення" доповнити пунктами 51 і 61 відповідно такого змісту:

"51. До набрання чинності передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону положеннями:

1) прокурори, які на день набрання чинності цим Законом працюють в міських, районних, міжрайонних, районних в містах прокуратурах, призначаються прокурорами місцевих прокуратур (крім керівника) за результатами успішного проходження тестування, а особи, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, - також за умови проходження ними стажування строком до одного року. Проведення тестування та стажування здійснюється у порядку, затвердженому Генеральним прокурором України. На осіб, які претендують на посади прокурорів місцевої прокуратури, поширюються вимоги частин першої та п'ятої статті 27 цього Закону, крім положень щодо стажу роботи в галузі права;

2) прокурори призначаються на посади та звільняються з посад, у тому числі адміністративних, без відповідних рекомендацій Ради прокурорів України чи подань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

3) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його перший заступник, заступник та прокурори цієї прокуратури призначаються у порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, для призначення прокурорів з нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України, крім вимог щодо проходження навчання (підготовки);

4) дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року N 1796-XII;

5) кількість прокурорів та інших працівників органів прокуратури визначається, а структура Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури України затверджується без погодження з Радою прокурорів України";

"61. Перше скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для виконання вимог цього Закону здійснюється у двотижневий строк з дня набрання чинності передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" цього Закону положеннями".

2. Пункт 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" доповнити абзацом такого змісту:

"Скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для призначення членів Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року N 1697-VІІ здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос