Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно условий уплаты рентной платы за пользование недрами)

Проект закона Украины от 17.03.2015 № 2395
Дата рассмотрения: 17.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо умов оплати рентної плати за користування надрами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 257:

1.1. Пункт 257.4 замінити пунктом такого змісту:

"257.4. У податковому (звітному) періоді платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважена особа, які здійснюють видобування нафти, конденсату, газу природного (крім, газу природного, що відповідає умовам, визначеним у пунктах 257.4.1, 257.5.1 цього Кодексу), у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та платники рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України сплачують авансові внески з рентної плати у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому - до 28 або 29 числа). Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов'язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.".

1.2. Пункт 257.4 доповнити підпунктом 257.4.1 такого змісту:

"257.4.1. Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважені особи, які здійснюють видобування газу природного (крім, газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цього Кодексу), мають право укладати спеціальні договори поставки газу природного з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", а Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту письмового звернення платника або уповноваженої особи, укласти такий договір та підписати акти приймання-передачі газу природного. Сума таких договорів не повинна перевищувати суми податкових зобов'язань з рентної плати, визначених у податковій декларації за податковий (звітний) період такого платника; а ціна на газ природний буде граничною (максимальною) установленою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що реалізується промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання (з врахуванням податку на додану вартість, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання газу природного за регульованим тарифом).

Не пізніше 15 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов'язана повідомити відповідний контролюючий орган та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики про укладення спеціального договору поставки газу природного.

Після укладення спеціального договору поставки газу природного та підписання актів приймання-передачі такий платник або уповноважена особа звільняються від обов'язку сплати до бюджету сум податкових зобов'язань з рентної плати на суму таких договорів та звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату, а сума податкових зобов'язань з рентної плати за видобування газу природного на суму таких договорів платника або уповноваженої особи підлягають списанню в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноважені особи, які здійснюють видобування газу природного, зобов'язані протягом трьох календарних днів, після списання суми податкових зобов'язань з рентної плати за видобування газу природного підписати з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" акт звірки, в якому будуть відсутні претензії щодо оплат по укладених спеціальних договорах поставки газу природного. Для платника рентної плати та уповноваженої особи такий борг буде безнадійним.

Після списання суми податкових зобов'язань з рентної плати за видобування газу природного перед платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та уповноваженими особами, які здійснюють видобування газу природного Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільняється від обов'язку оплати природного газу по спеціальних договорах поставки газу природного на суму списання податкових зобов'язань.".

1.3. Пункт 257.5 доповнити підпунктом 257.5.1 наступного змісту:

"257.5.1. Сума податкових зобов'язань з рентної плати за видобування газу природного (крім, газу природного, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цього Кодексу) сплачується платником до бюджету не пізніше 30 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації з урахуванням положень підпункту 257.4.1 цього Кодексу.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики у десятиденний строк після набрання чинності цим Законом:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

- прийняти нормативно-правові акти необхідні для реалізації цього Закону.

3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос