Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно проекта модернизации Бортнической станции очистки сточных вод

Проект закона Украины от 17.07.2015 № 2393а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Підрозділ 1 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі - Проект), не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб доходи, що виплачені та/або нараховані громадянам Японії, які є японськими суб'єктами з реалізації Проекту, за товари, а також виплачені та/або нараховані громадянам Японії, які є японськими суб'єктами з реалізації Проекту або працівниками, залученими (найнятими) такими суб'єктами з метою реалізації Проекту, за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами, зокрема (але не виключно) у формі заробітної плати, отримані для відрядження або під звіт. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов'язана з реалізацією Проекту.

У цьому пункті термін "японський суб'єкт з реалізації Проекту" включає постачальників, підрядників або консультантів, які залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб'єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб'єктом з реалізації Проекту може виступати особа, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):

а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;

б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті "а", між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків;

в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об'єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.

Українського суб'єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.".

2. Підрозділ 2 доповнити пунктом 39 такого змісту:

"39. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), справляння податку на додану вартість проводиться з урахуванням того, що:

1) стосовно операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів, які належать на підставі права власності або інших речових прав японському суб'єкту з реалізації Проекту та ввозяться таким суб'єктом для цілей їх використання під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткуванню податком на додану вартість.

Перелік та обсяги товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування під час реалізації Проекту, встановлюються Кабінетом Міністрів України;

2) звільняються від оподаткування:

операції з постачання послуг на митній території України японським суб'єктом з реалізації Проекту, пов'язаних з його реалізацією.

Перелік послуг, які пов'язані з реалізацією Проекту та підлягають звільненню від оподаткування, включає усі послуги, погоджені українським суб'єктом з реалізації Проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва. У разі коли українським суб'єктом з реалізації Проекту та Японським агентством міжнародного співробітництва погоджено виконання робіт, операція з постачання послуг, що передбачає такі роботи, звільняється від оподаткування;

операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають вимогам Проекту, за переліком та в обсягах, погоджених українським суб'єктом з реалізації Проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва;

операції з передачі (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів), виконання робіт та надання послуг японським суб'єктом з реалізації Проекту або українським суб'єктом з реалізації Проекту як вкладу у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення за умови, що учасник договору спільної діяльності є японським суб'єктом з реалізації Проекту та операція здійснюється у рамках реалізації Проекту;

операції з постачання товарів між японськими суб'єктами з реалізації Проекту або між японським суб'єктом з реалізації Проекту та українським суб'єктом з реалізації Проекту, що здійснюються у межах його реалізації (включаючи операції з постачання матеріалів та обладнання, необхідних для реалізації Проекту, та операції з передачі (продажу) результатів виконання робіт (надання послуг) у рамках реалізації Проекту);

операції з постачання товарів та послуг на митній території України між японським суб'єктом з реалізації Проекту та його постійним представництвом на території України або постійним представництвом на території України іншого японського суб'єкта з реалізації Проекту за умови, що операція здійснюється у рамках реалізації Проекту;

операції з постачання японським суб'єктом з реалізації Проекту українському суб'єкту з реалізації Проекту спорудженого об'єкта (або його частин) у рамках реалізації Проекту.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період з дати ввезення на митну територію України таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань.

У цьому пункті термін "японський суб'єкт з реалізації Проекту" включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб'єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб'єктом з реалізації Проекту може виступати особа, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):

а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;

б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті "а", між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті "а", також вважається японським суб'єктом з реалізації Проекту;

в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об'єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.

Українського суб'єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.".

3. Підрозділ 4 доповнити пунктом 34 такого змісту:

"34. Тимчасово, на період реалізації проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації", затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток японських суб'єктів з реалізації Проекту, що є резидентами України для цілей оподаткування, та прибуток, отриманий за договорами про спільну діяльність, та доходи з джерелом походження з України (включаючи доходи постійного представництва на території України, доходи, отримані нерезидентом через постійне представництво на території України, та інші доходи нерезидента з джерелом походження з України) японських суб'єктів з реалізації Проекту з числа нерезидентів України за умови, що такий прибуток або доходи отримані у рамках реалізації Проекту.

У цьому пункті термін "японський суб'єкт з реалізації Проекту" включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб'єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством з міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб'єктом з реалізації Проекту може виступати особа або утворення, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):

а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;

б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті "а", між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті "а", також вважається японським суб'єктом з реалізації Проекту;

в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об'єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.

Українського суб'єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос