Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования взимания акцизного налога при розничной торговле нефтепродуктами

Проект закона Украины от 17.07.2015 № 2388а
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення справляння акцизного податку при роздрібній торгівлі нафтопродуктами

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) абзац другий підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції:

"Реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж, відвантаження, фізичний відпуск суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування; а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків";

2) у пункті 214.4 статті 214 слова "з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)" виключити;

3) підпункт 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:

"215.3.10. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість). Для товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого товару";

4) підпункт 216.9 статті 216 викласти у такій редакції:

"216.9. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документу на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар";

5) у статті 217:

назву статті доповнити словами ", а також реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі";

у пункті 217.1 після слів "вироблених на митній території України" доповнити словами ", а також реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі";

пункт 217.3 викласти у такій редакції:

"217.3. Податок з товарів (продукції), вироблених на митній території України, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Податок з товарів (продукції), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу";

6) абзац перший пункту 222.1 статті 222 доповнити словами ", а також реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа четвертого місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос