Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разведывательных органов Украины

Проект закона Украины от 16.03.2015 № 2383
Дата рассмотрения: 16.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо розвідувальних органів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами) частину четверту доповнити реченням такого змісту:

"Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення такого заходу не може перевищувати шести місяців".

2. У Законі України "Про розвідувальні органи України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. N 94; 2005 р., N 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 14, ст. 116, N 51, ст. 519; 2008 р., N 5 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253; 2011 р., N 4, ст. 27):

1) частину третю статті 6 викласти в такій редакції:

"Розвідувальний орган Міністерства оборони України може залучати органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України в порядку, визначеному Президентом України, до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки і застосування Збройних Сил України для оборони держави та боротьби з тероризмом. Під час добування розвідувальної інформації органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України застосовують технічні засоби розвідки, а в особливий період і під час залучення до боротьби з тероризмом - спеціальні технічні засоби. У цих випадках на військовослужбовців та працівників зазначених органів і військових частин не поширюються положення законів України "Про розвідувальні органи" та "Про оперативно-розшукову діяльність", якими регулюються питання визначення правового статусу, надання повноважень та гарантування соціального захисту";

2) у статті 9:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт у галузі розроблення і виготовлення технічних засобів розвідки і спеціальних технічних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної діяльності, створювати, закуповувати і застосовувати технічні засоби розвідки та спеціальні технічні засоби в порядку, визначеному законодавством";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"проникати в міжнародні терористичні, злочинні групи чи організації, а також організації, що здійснюють підривну діяльність проти України, з метою попередження чи припинення їх протиправної діяльності та встановлення осіб, які їм сприяють".

3. У статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2011 р., N 31, ст. 303; зі змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2013 року N 5404-VI):

1) абзац другий частини першої після слів "або регіонального органу Служби безпеки України" доповнити словами ", військовозобов'язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України";

2) перше речення частини третьої після слів "військовому обліку" доповнити словами ", військовозобов'язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України";

3) перше речення частини п'ятої після слів "регіональні органи Служби безпеки України" доповнити словами ", військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України - Служба зовнішньої розвідки України".

4. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2007 р., N 33, ст. 442; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511, ст. 512; 2010 р., N 12, ст. 117, N 14, ст. 89; 2011 р., N 31, ст. 303, N 45, ст. 487; із змінами, внесеними законами України від 18 вересня 2012 року N 5286-VI і від 2 жовтня 2012 року N 5404-VI):

1) у частині другій статті 33 слово "іншими" замінити словами ", Служби зовнішньої розвідки України, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення,";

2) статтю 34 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Ведення персонально-якісного обліку військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України покладається на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

3) у статті 37:

абзац сьомий пункту 2 частини першої після слів "Служби безпеки України" доповнити словами ", Служби зовнішньої розвідки України";

абзац перший частини шостої після слів "або регіональних органах Служби безпеки України" доповнити словами ", військовозобов'язаних Служби зовнішньої розвідки України у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Взяття на військовий облік військовозобов'язаних Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про Службу безпеки України" і "Про Службу зовнішньої розвідки України".

5. Доповнити Закон України "Про Службу зовнішньої розвідки України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 8, ст. 94) статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Зарахування у запас Служби зовнішньої розвідки України або Збройних Сил України

Військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України, які вислужили встановлені строки військової служби і звільнені з військової служби у Службі зовнішньої розвідки України, зараховуються у запас Служби зовнішньої розвідки України або Збройних Сил України у порядку, визначеному Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос