Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упрощения условий ведения бизнеса)

Проект закона Украины от 16.03.2015 № 2381
Дата рассмотрения: 16.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення умов ведення бізнесу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 14, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.214 такого змісту:

"14.1.214. режим реального часу - режим обробки інформації з використанням засобів безперервного взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж банку або іншої фінансової установи і контролюючого органу та передавання і приймання інформації з урахуванням часових обмежень функціонування таких мереж;".

2. У статті 69:

перше речення пункту 69.1 доповнити такими словами: ", або відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

в абзаці першому пункту 69.2 слова "не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття)" замінити словами "одночасно із відкриттям/закриттям рахунка";

пункти 69.3 і 69.4 викласти в такій редакції:

"69.3. Повідомлення про взяття контролюючим органом рахунка на облік здійснюється за принципом мовчазної згоди. Контролюючий орган після отримання від фінансової установи повідомлення про відкриття рахунка зобов'язаний в режимі реального часу взяти рахунок на облік або надіслати повідомлення про відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом, та розмістити в одноденний строк зазначені повідомлення на своєму офіційному веб-сайті.

Під принципом мовчазної згоди розуміється набуття платником податків права на провадження певних дій без одержання згоди контролюючого органу за умови, що контролюючий орган у встановлений законом строк не надіслав повідомлення про відмову у вчиненні дій, прийнятті документів, у взятті рахунка на облік. Копія повідомлення або опису прийнятих документів з відміткою про час та дату їх прийняття є підтвердженням звернення до контролюючого органу.

69.4. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків, визначеного пунктом 69.1 цієї статті (крім банку), у банках та інших фінансових установах є дата (із зазначенням часу) повідомлення банком або іншою фінансовою установою контролюючого органу про відкриття рахунка.".

3. В абзаці першому пункту 183.9 статті 183 слова "трьох робочих днів" замінити словами "одного робочого дня".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос