Идет загрузка документа (2 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 21 Налогового кодекса Украины (относительно обеспечения надлежащего оформления исполнительных документов)

Проект закона Украины от 16.07.2015 № 2380а
Дата рассмотрения: 16.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 21 Податкового кодексу України (щодо забезпечення належного оформлення виконавчих документів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Статтю 21 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст. 112) доповнити новою частиною та викласти в такій редакції:

"21.1.8. надавати на запит суду інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для належного оформлення виконавчих документів.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос