Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно согласования процедур добровольного объединения территориальных общин и проведения очередных местных выборов)

Проект закона Украины от 15.07.2015 № 2373а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо узгодження процедур добровільного об'єднання територіальних громад та проведення чергових місцевих виборів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закон України "Про добровільне об'єднання громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 91) такі зміни:

1) частину третю статті 6 доповнити абзацом другим такого змісту "Спільна робоча група, за згодою сільських, селищних, міських голів територіальних громад, рішення про надання згоди на добровільне об'єднання яких прийнято, може бути утворена сільським, селищним, міським головою населеного пункту тієї територіальної громади, до території якої належить адміністративний центр майбутньої об'єднаної громади.".

У зв'язку з цим, абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим.

2) у статті 7:

у назві статті слова "Вимоги до проектів" замінити словом "Підготовка";

у частині сьомій слова "Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об'єднаної територіальної громади" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації";

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 5 робочих днів з дня отримання рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад перевіряє відповідність фактично прийнятих рішень висновку, передбаченому частиною 4 цієї статті та підтверджує його, а у разі зміни суттєвих умов об'єднання готує новий висновок відповідності цих рішень Конституції, законам України, і направляє його в Кабінет Міністрів України з метою ініціювання проведення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку."

з частини дев'ятої останнє речення "У такому разі питання про утворення об'єднаної територіальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою протягом 30 днів з дня набрання чинності рішенням Верховної Ради України про зміну меж відповідних районів." виключити;

3) у статті 8:

доповнити новими частинами першою та другою наступного змісту:

"1. Кабінет Міністрів України звертається до Центральної виборчої комісії щодо проведення перших місцевих виборів об'єднаної територіальної громади відповідно до закону.

2. У разі відповідності меж об'єднаної територіальної громади межам, визначеним відповідним Перспективним планом формування територій громад, до такої об'єднаної територіальної громади застосовуються положення бюджетного законодавства та законодавства про вибори як до об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.";

у зв'язку з цим частину першу вважати частиною третьою та перед словами "Повноваження органів місцевого самоврядування" доповнити такими словами "Об'єднана територіальна громада вважається утвореною та";

частину другу видалити;

частини третю, четверту, п'яту, шосту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою, сьомою;

частину сьому вважати відповідно частиною восьмою та слова "рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об'єднаної територіальної громади" замінити словами "рішень сільських, селищних, міських рад про добровільне об'єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об'єднання територіальних громад на місцевому референдумі";

4) у статті 10:

частину першу після слів "згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади" доповнити словами "у разі, коли її межі повністю відповідають межам, визначеним Перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.";

у частині другій слово "липня" замінити словом "серпня".

5) доповнити новим розділом V такого змісту:

"Розділ V
Перехідні положення

1. З метою узгодження процедури об'єднання територіальних громад, проведення перших місцевих виборів депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови із черговими місцевим виборами 25 жовтня 2015 року передбачити, що у громадах, рішення про добровільне об'єднання яких погоджене Кабінетом Міністрів України до 14 серпня 2015 року включно, перші місцеві вибори сільського, селищного, міського голови та депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади проводяться одночасно з черговими місцевими виборами.".

II. Прикінцеві положення

1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос