Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения доступа слепых, лиц с нарушениями зрения и больных дислексией к изданным произведениям в специальном формате

Проект закона Украины от 15.07.2015 № 2368а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію до виданих творів у спеціальному форматі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести доповнення до Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93 року N 3792-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст. 64):

1. Статтю 1 доповнити новими абзацами наступного змісту:

"спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію - цифровий формат для запису озвученої книги, яка має зручну навігацію і сприяє швидкому пошуку необхідного матеріалу в аудійованій книзі (сторінка, розділ, параграф, таблиця тощо).

аудіодискрипція (тифлокоментування) - створення окремої звукової доріжки з закадровим описом персонажу, предмета, простору або дії у відеопродукції для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію.".

2. У статті 21:

2.1. Пункт 6 частини першої викласти в наступній редакції:

"6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату, розмітки для зручної навігації для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію з метою розповсюдження між інвалідами по зору, хворих на дислексію та поповнення бібліотечних фондів, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей-інвалідів по зору, підприємств, де працюють інваліди по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою;".

2.2. Частину першу доповнити новим пунктом:

"11) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію шляхом застосування аудіодискрипції (тифлокоментування).".

II. Внести доповнення до Закону України "Про бібліотеку та бібліотечну справу" від 27.01.95 року N 32/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст. 45):

1. Абзац другий статті 4 доповнити новими абзацами такого змісту:

"стимулює забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою в перекладі українською мовою на різних носіях в тому числі адаптованих для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію;

забезпечує впровадження дієвої системи електронного книгокористування та обігу через бібліотеки;

розвиває вітчизняний напрямок з формування та упорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;

створює умови та координує діяльність з функціонування електронних бібліотек, у тому числі у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію;".

2. Частину другу статті 24 доповнити новими абзацами такого змісту:

"сприяє створенню умов з функціонування електронних бібліотек, у тому числі аудіокниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію;".

III. Внести доповнення до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" від 23.03.2000 року N 1587-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст. 183):

1. Статтю 2 доповнити новим абзацом наступного змісту:

"спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію - цифровий формат для запису озвученої книги, яка має зручну навігацію і сприяє швидкому пошуку необхідного матеріалу в аудійованій книзі (сторінка, розділ, параграф, таблиця тощо).

аудіодискрипція (тифлокоментування) - створення окремої звукової доріжки з закадровим описом персонажу, предмета, простору або дії у відеопродукції для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію.".

2. Частину п'яту статті 8 після пункту 6 доповнити новим підпунктом 7 наступного змісту:

"7) примірники творів із звукозаписом, в тому числі у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію, призначених для некомерційного використання спеціалізованими бібліотеками, бібліотеками загальноосвітніх навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей-інвалідів по зору, громадськими організаціями сліпих, підприємствами, установами, організаціями де працюють інваліди по зору."

IV. Внести доповнення до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" від 09.04.99 року N 595-XIV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 1999):

1. У пункті 6 частини першої статті 8 після слів "примірник видань" слово "аудіопродукції," замінити на слова "(у тому числі електронний варіант), аудіопродукції, аудіовізуального твору з аудіодискрипцією".

V. Внести доповнення до Закону України "Про видавничу справу" від 05.06.97 року N 318/97-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст. 206):

1. Частину третю статті 6 після слів "нечисленних національних меншин," доповнити наступними словами: "а також аудійованих у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію або надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих,".

2. Частину п'яту статті 26-1 після слів "бібліотек України" перед словами "а також видання" доповнити наступними словами:

"у тому числі аудійовані у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору і хворих на дислексію або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих,".

VI. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос