Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных положений законодательства по вопросам судопроизводства

Проект закона Украины от 15.07.2015 № 2358а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судочинства

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41 - 42, N 43, N 44 - 45, ст. 529 із наступними змінами) такі зміни:

1) доповнити статтю 84 частиною четвертою такого змісту:

"4. Відмова від проходження кваліфікаційного оцінювання, в тому числі неявка для проходження кваліфікаційного оцінювання у строки, визначені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, є підставою для прийняття рішення про затвердження висновку щодо направлення до Вищої ради юстиції рекомендації про внесення подання про звільнення судді з посади у зв'язку з порушенням присяги.".

2) доповнити Закон статтею 851 такого змісту:

"Стаття 851. Отримання інформації під час проведення кваліфікаційного оцінювання

"1. У разі виявлення під час кваліфікаційного оцінювання недостовірності або неповноти інформації, що міститься у суддівському досьє або надана суддею під час співбесіди, сумніву у достовірності такої інформації, Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, інших осіб для отримання відповідної інформації. Вказані особи зобов'язані протягом десяти днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію. Зазначені запити підписує голова або заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2. У разі необхідності направлення запиту, вказаного в пункті 1 цієї статті, Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання на період, необхідний для отримання відповідної інформації. В залежності від значення інформації, неповнота або недостовірність якої була виявлена при проведенні кваліфікаційного оцінювання, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може відсторонити суддю від здійснення правосуддя до закінчення кваліфікаційного оцінювання.

3. Ненадання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації, а також надання завідомо недостовірних відомостей, тягнуть за собою притягнення винних осіб до відповідальності, встановленої законом.".

2. У розділі II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р, N 18, ст. 132 із наступними змінами):

1) підпункт 1 пункту 6 викласти у такій редакції:

"1) суддів Верховного Суду України - протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом, суддів вищих спеціалізованих судів - протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом;";

2) пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Первинне кваліфікаційне оцінювання проводиться відповідно до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" з урахуванням особливостей, встановлених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Первинне кваліфікаційне оцінювання суддів здійснюється кваліфікаційною та дисциплінарною палатами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України шляхом формування колегій із трьох членів за принципом змішаного представництва кожної з палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з правом Вищої кваліфікаційної комісії України залучати до участі у колегіях членів Вищої ради юстиції (за їх згодою).

Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право залучати, за їх згодою, органи суддівського самоврядування, громадські організації, адвокатів, прокурорів для попереднього вивчення та підготовки матеріалів щодо первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, без права делегування таким залученим особам своїх повноважень.

Первинне кваліфікаційне оцінювання суддів, які на момент проведення такого оцінювання є членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або членами Вищої ради юстиції, здійснюється після припинення їх повноважень як членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції.";

3) доповнити розділ II "Прикінцеві та перехідні положення" новими пунктом 16 такого змісту:

"16. Кандидати, зараховані до резерву на заміщення вакантних посад судді до дня набрання чинності цим Законом, беруть участь у конкурсі на зайняття вакантних посад судді на загальних засадах за умови складання ними кваліфікаційного іспиту після набрання чинності цим Законом, і з результатами тільки такого іспиту. ";

4) доповнити розділ II "Прикінцеві та перехідні положення" новим пунктом 17 такого змісту:

"17. Рекомендації та матеріали Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо призначення кандидатів на посаду судді вперше, подані Вищій раді юстиції до дня набрання чинності цим Законом, підлягають поверненню до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Кандидати, рекомендовані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для призначення на посаду судді вперше, але не призначені на посаду судді до набрання чинності цим Законом, повторно складають кваліфікаційний іспит в порядку, передбаченому цим Законом, та беруть участь у конкурсі на заміщення посади судді відповідно до результатів такого іспиту.".

3. Внести до статті 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35 - 37, ст. 446) такі зміни:

частини 6 і 7 після слів "Вищої ради юстиції" доповнити словами "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім підпункту 3 пункту 2 цього Закону, який набуває чинності з 1 грудня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос