Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения акцизных накладных при реализации горючего и системы электронного администрирования реализации горючего

Проект закона Украины от 15.07.2015 № 2357а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального та системи електронного адміністрування реалізації пального

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) у пункті 14.1 статті 14:

підпункт 14.1.6 викласти у такій редакції:

"14.1.6. акцизний склад - спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, метанолу та біодизелю).

До акцизних складів відносяться морські та річкові термінали, що призначені для навантаження-розвантаження та/або зберігання пального.

Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, пального, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії, не є акцизним складом";

доповнити підпунктами 14.1.601 та 14.1.1411 такого змісту:

"14.1.601. Єдиний реєстр акцизних накладних - реєстр відомостей щодо акцизних накладних, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками акцизного податку електронними документами;

14.1.1411. пальне - нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу";

підпункт 14.1.212 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу - будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування, за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважається реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

підпункт 14.1.224 викласти у такій редакції:

"14.1.224. розпорядник акцизного складу - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, а для пального провадить діяльність, передбачену абзацом першим підпункту 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, або є портовим оператором нафтових морських чи річкових терміналів, що призначені для навантаження-розвантаження та/або зберігання пального";

2) у підпункті 20.1.20 пункту 20.1 статті 20 після слів "Єдиного реєстру податкових накладних," доповнити словами "Єдиного реєстру акцизних накладних";

3) у пункті 49.21 статті 49 слова "платники, які" замінити словами і цифрами "платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу, а також платники, які";

4) абзац десятий пункту 73.3 статті 73 викласти у такій редакції:

"4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної чи акцизної накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної чи акцизної накладної";

5) підпункт 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 доповнити словами ", а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального";

6) у пункті 78.1 статті 78:

підпункт 78.1.9 викласти у такій редакції:

"78.1.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної чи акцизної накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної чи акцизної накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються інформація зі скарги або про порушення правил заповнення податкової накладної чи акцизної накладної з дня його отримання";

доповнити підпунктом 78.1.19 такого змісту:

"78.1.19. виявлено розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних / розрахунках коригуваннях в Єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне";

7) у підпункті 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 слова "нафтопродуктів, палива моторного альтернативного, скрапленого газу" замінити словом "пального";

8) статтю 117 доповнити пунктом 117.3 такого змісту:

"117.3. Здійснення суб'єктом господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом, -

тягнуть за собою накладання штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального";

9) доповнити статтею 1202 такого змісту:

"Стаття 1202. Порушення порядку реєстрації акцизних накладних, що підлягають наданню отримувачам пального, та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних

1202.1. Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:

2 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних / розрахунках коригування, але не менше 2000 гривень, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

10 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних / розрахунках коригування, але не менше 5000 гривень, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

20 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних / розрахунках коригування, але не менше 10000 гривень, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

30 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних / розрахунках коригування, але не менше 15000 гривень, - у разі порушення терміну реєстрації від 61 до 90 календарних днів;

40 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних / розрахунках коригування, але не менше 20000 гривень, - у разі порушення терміну реєстрації на 91 і більше календарних днів.

1202.2. Відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних / розрахунку коригування протягом більш ніж 120 календарних днів, наступних за датою, на яку платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну / розрахунок коригування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов'язаний скласти таку акцизну накладну / розрахунок коригування, але не менше 50000 гривень.

1202.3. Сума акцизного податку для цілей підпунктів 1202.1 і 1202.2 цього пункту визначається за ставкою, що встановлена на дату реалізації пального, та курсом НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального";

10) у пункті 1281.1 статті 1281 слова "нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу" замінити словом "пального";

11) у статті 212:

пункт 212.1 доповнити підпунктом 212.1.15 такого змісту:

"212.1.15. Особа, яка реалізує пальне";

пункт 212.3 доповнити підпунктом 212.3.4 такого змісту:

"212.3.4. Особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців, до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше, ніж за один календарний день до початку здійснення реалізації пального, декларації за період, що передує періоду, в якому така особа буде здійснювати реалізацію пального";

12) пункт 213.1 статті 213 доповнити підпунктом 213.1.12 такого змісту:

"213.1.12. реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які:

отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування згідно підпункту 213.1.1 цього пункту";

13) у пункті 214.4 статті 214 слова "з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)" виключити;

14) у статті 215:

абзац четвертий пункту 215.1 викласти у такій редакції:

"пальне";

підпункт 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:

"215.3.4. пальне:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниця виміру
(об'єм у літрах приведених до t 15° C)

ставка

2707 50 10 00
2707 50 90 00

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86

євро за 1000 літрів

151,5

 

Легкі дистиляти:

 

 

2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90

для специфічних процесів переробки

євро за 1000 літрів

151,5

2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90

для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90

євро за 1000 літрів

151,5

 

Бензини спеціальні:

 

 

2710 12 21 00

уайт-спірит

- " -

151,5

2710 12 25 00

інші спеціальні бензини

- " -

151,5

 

Бензини моторні:

 

 

2710 12 31 00

бензини авіаційні

- " -

24

 

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:

 

 

2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09

із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

- " -

151,5

2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99

інші бензини

- " -

151,5

2710 20 90 00

інші нафтопродукти

євро за 1000 літрів

151,5

2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90

із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л

- " -

151,5

2710 12 70 00

Паливо для реактивних двигунів

- " -

24

2710 12 90 00

Інші легкі дистиляти

- " -

151,5

 

Середні дистиляти:

 

 

2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90

для специфічних процесів переробки

- " -

151,5

2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90

для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11

- " -

151,5

 

Гас:

 

 

2710 19 21 00

паливо для реактивних двигунів

- " -

18,4

2710 19 25 00

інший гас

- " -

161,6

2710 19 29 00

Інші середні дистиляти

- " -

161,6

2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00

Важкі дистиляти (газойлі):

- " -

84

2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

Важкі дистиляти (газойлі):

- " -

110,88

2710 19 62
2710 19 64
2710 19 68
2710 20 31
2710 20 35
2710 20 39

Тільки паливо пічне побутове

- " -

85,68

2710 19 51 00

Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки

- " -

85,68

2710 19 55 00

Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

- " -

85,68

2711 11 00 00

Скраплений газ природний

- " -

3,24

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази

- " -

27

2707 10 10 00
2707 10 90 00

Бензол

- " -

135

2707 20 10 00
2707 20 90 10

Толуол

- " -

135

2707 30 10 00
2707 30 90 00

Ксилол

- " -

135

 

Вуглеводні ациклічні:

 

 

2901 10 00 00

насичені

- " -

151,5

2905 11 00 00

Метанол технічний (метиловий спирт)

- " -

216

2909 19 10 00
2909 19 90 10
2909 19 90 20
2909 19 90 90

Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

- " -

151,5

 

Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:

 

 

3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00

антидетонатори:

- " -

151,5

3811 90 00 00

інші

- " -

176,75

3826 00 10 00
3826 00 90 00

Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот

- " -

85,68

3824 90 97 10

Паливо моторне альтернативне

- " -

74,25

";

15) статтю 216 доповнити пунктом 216.12 такого змісту:

"216.12. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо операцій, визначених у пункті 213.1.12 статті 213 цього Кодексу, є дата реалізації таких обсягів пального";

16) у статті 229:

у підпункті 229.6.1 пункту 229.6:

в абзаці першому слова і цифри "коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД" замінити словами і цифрами "коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД";

в абзаці третьому слова і цифри "код 2707 10 90 00 згідно з УКТ ЗЕД" замінити словами і цифрами "коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00 згідно з УКТ ЗЕД";

в абзаці першому підпункту 229.7.1 пункту 229.7 слова і цифри "коди 2707 10 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД" замінити словами і цифрами "коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД";

17) у статті 230:

у пунктах 230.1, 230.5, 230.7, 230.11, 230.12, 230.19, 230.20, 230.21 та 230.22 слова "нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу" замінити словом "пального";

пункт 230.23 викласти у такій редакції:

"230.23. Транспортування пального, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляється пальне, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення пального, з відміткою представника контролюючого органу на акцизному складі забороняється";

18) доповнити статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Акцизна накладна

231.1. Платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та за вимогою надати її отримувачу (контрагенту) відповідно до укладеного договору.

В акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов'язкові реквізити:

а) порядковий номер акцизної накладної;

б) дата складання акцизної накладної;

в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, що реалізує пальне;

г) податковий номер платника податку (особи, що реалізує пальне, та отримувача пального) та числовий номер структурного підрозділу особи, що реалізує пальне, - у випадку реалізації пального структурним підрозділом, що фактично діє від імені головного підприємства - платника податку;

ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків, - отримувача пального;

д) код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

е) опис товару;

є) обсяг товару в літрах, приведених до t 15° C;

ж) вид цивільно-правового договору.

231.2. Форма та порядок заповнення акцизної накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

231.3. Акцизна накладна складається платником податку у день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.

У разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того коли відбувся перехід права власності на таке пальне.

Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).

У разі забезпечення безперервного постачання пального особа, що реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на весь обсяг реалізованого пального протягом декади. Датою складання таких зведених акцизних накладних є кожне 10, 20 число та останній календарний день місяця, в якому здійснюється реалізація пального.

Для цілей цього пункту під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, що реалізує пальне, можливості для отримувачів пального (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідної декади.

231.4. Право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку в порядку, передбаченому статтею 212 цього Кодексу.

231.5. При реалізації пального особа, що реалізує пальне, зобов'язана в установлені терміни скласти акцизну накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних та надати отримувачу пального за його вимогою. Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального, та акцизні накладні / розрахунки коригування, складені за операціями з реалізації пального суб'єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, також підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

231.6. Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

Підтвердженням особі, що реалізує пальне, про прийняття його акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

З метою отримання акцизної накладної / розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, отримувач пального надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію акцизної накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та акцизну накладну / розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманими отримувачем пального.

З метою отримання особою, що реалізує пальне, зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального, така особа, що реалізує пальне, надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманим особою, що реалізує пальне.

Датою та часом надання акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані акцизні накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 231.1 цієї статті, протягом операційного дня отримувачу пального / особі, що реалізує пальне, надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, такі акцизна накладна / розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в якій загальний обсяг реалізованого пального не перевищує обсяг, обчислений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу.

Якщо обсяг, визначений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу, є меншим, ніж обсяг пального в акцизній накладній та/або розрахунку коригування, які платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, то платник податку зобов'язаний перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг реалізованого пального, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального.

231.7. Якщо після реалізації пального відбувається повернення частини чи всього обсягу пального особі, що реалізує пальне, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної, показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

особою, що реалізує пальне, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або якщо коригування показників у підсумку не змінює обсяг реалізованого пального;

отримувачем пального, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального, для чого особа, що реалізує пальне, надсилає складений розрахунок коригування отримувачу пального. При цьому особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального.

Розрахунок коригування, складений платником податку до акцизних накладних, по реалізації пального не платникам акцизного податку або складені по інших операціях, ніж реалізація пального отримувачам пального, підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних таким платником податку.

231.8. Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Отримувач пального має право звіряти дані отриманої акцизної накладної на відповідність із даними Єдиного реєстру акцизних накладних.

231.9. Виявлення розбіжностей даних декларацій з акцизного податку платника податків та даних Єдиного реєстру акцизних накладних є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки особи, що реалізує пальне, та у відповідних випадках отримувача пального.

231.10. У разі відмови особи, що реалізує пальне, надати акцизну накладну (при зверненні отримувача пального після закінчення граничного терміну реєстрації такої накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних) або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувач пального має право протягом 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального, подати до контролюючого органу заяву із скаргою на таку особу, що реалізує пальне. До заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання такого пального.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеної особи, що реалізує пальне";

19) доповнити статтею 232 такого змісту:

"Стаття 232. Електронне адміністрування реалізації пального

232.1. Облік обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального ведеться за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Ведення обліку обсягів пального у системі електронного адміністрування реалізації пального здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики.

Одиницею обліку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального є літри приведені до температури 15° C. При цьому відпущені літри через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях для цілей цього розділу вважаються як літри, приведені до температури 15° C. Така одиниця обліку повинна використовуватись в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних / розрахунках коригування до акцизних накладних, декларації з акцизного податку.

Система електронного адміністрування реалізації пального забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:

обсягів пального, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

обсягів пального, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок;

обсягів пального, на які платники податку зареєстрували заявки на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених коштів в бюджет в системі електронного адміністрування реалізації пального;

суми сплаченого акцизного податку, за рахунок яких платники податку можуть зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишку пального;

обсягу залишку пального, на який платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Порядок електронного адміністрування реалізації пального встановлюється Кабінетом Міністрів України.

232.2. Платникам акцизного податку автоматично відкриваються облікові картки в системі електронного адміністрування реалізації пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

232.3. Платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (еАНакл), обчислений за такою формулою:

еАНакл = еАНаклОтр + еАМитн + еЗаявкиПоповн - еКоригЗаявкиПопов- еНаклВид - еВтрат,

де:

еАНаклОтр - загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до них таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

еАМитн - загальний обсяг пального, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок;

еЗаявкиПоповн - загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального заявками на поповнення обсягу залишку пального, із списанням з облікових карток грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет, рівних сумі акцизного податку для відповідного обсягу пального;

еКоригЗаявкиПопов - загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в системі електронного адміністрування реалізації пального коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального;

еАНаклВид - загальний обсяг пального за виданими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

еВтрат - загальний обсяг пального втраченого, як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального, що засвідчені відповідним актом втрати, зіпсуття чи знищення пального.

232.4. Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального.

232.4.1. Заявки на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального повинні містити усі обов'язкові поля (реквізити), визначені для акцизних накладних відповідно до пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу, а також наступні додаткові обов'язкові поля (реквізити):

а) ставка акцизного податку на відповідне пальне, що встановлена на дату реалізації пального;

б) курс НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального;

в) сума акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченої підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та обсягами пального, що містяться в таких заявках.

232.4.2. У разі коли у платника акцизного податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального, він може зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального за умови наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку, не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального у такій заявці.

232.4.3. У разі коли у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються.

При цьому, якщо суми акцизного податку на таке пальне є рівними, то така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без списання з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку.

У разі якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшуються, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, та реєструється із списанням з облікової картки грошових коштів в розмірі такої різниці.

У разі якщо сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого збільшуються, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без списання з облікової картки грошових коштів сплаченого акцизного податку.

232.4.4. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального платник податку має право в межах 365 днів зареєструвати коригування до такої заявки на поповнення обсягу залишку пального з межах позитивного значення показника еАНакл, визначеного відповідно до пункту 232.3 цієї статті. При цьому, таке коригування до заявки на поповнення обсягу залишку пального повинно відображатися у декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

232.4.5. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

20) підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" доповнити пунктами 9 - 11 такого змісту:

"9. Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2016 року, платник податку зобов'язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального, проведеної за участю представників контролюючого органу, станом на 9-ту годину 1 липня 2016 року із зазначенням адрес об'єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального, перелік ємностей, в яких зберігаються обсяги залишку пального з їх технічними параметрами (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючі документи на відповідні об'єкти та документи, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку пального контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального.

10. Платникам акцизного податку, які є виробниками пального, якими були задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов'язання з акцизного податку по реалізації пального у 12-ти місячному періоді починаючи із вересня 2015 року, контролюючий орган відкриває на обліковій картці овердрафт в сумі рівній середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідних 12 звітних (податкових) місяців (вересень 2015 року - серпень 2016 року) були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені.

За рахунок сум такого овердрафту платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку обсягів пального в системі електронного адміністрування реалізації пального без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.

Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього розрахунку та додавання суми згідно з поточним перерахунком.

11. Норми статті 1202 цього Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у період з 1 липня 2016 року до 1 вересня 2016 року.

Період з 1 липня 2016 року до 1 вересня 2016 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу.

З 1 вересня 2016 року реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється з урахуванням усіх вимог, встановлених цим Кодексом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім:

пункту 18 (щодо доповнення Кодексу статтею 231) стосовно запровадження складання акцизних накладних при реалізації пального та Єдиного реєстру акцизних накладних, пункту 19 (щодо доповнення Кодексу статтею 232) розділі I цього Закону стосовно запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального, які набирають чинності з 1 липня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розробку, тестування та введення в експлуатацію програмного забезпечення, необхідного для функціонування Єдиного реєстру акцизних накладних та запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос