Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации деятельности Кабинета Министров Украины и центральных органов исполнительной власти

Проект закона Украины от 15.07.2015 № 2354а
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014 р., N 13, ст. 222):

1) у статті 7:

у частині першій слова "не погашену або не зняту в установленому законом порядку" виключити;

у частині другій після слова "підприємства" доповнити словами "установи або організації";

у частині четвертій слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";

2) у статті 8:

у частині другій:

слова "до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України" виключити;

слово "надходження" замінити словом "одержання";

у частині третій:

слова "коаліції депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України" замінити словами "коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України";

після слова "коаліції" доповнити словами "в строк не пізніше ніж на 30-й день після виникнення вакансії";

у пунктах 1 - 3, 4, 5 частини п'ятої слово "відомості" замінити словом "інформація";

пункт 3 частини п'ятої після слова "діяльність" доповнити словами "про членство у політичній партії";

у пункті 4 частини п'ятої слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";

в абзаці другому частини п'ятої слова "Усі відомості подаються" замінити словами "Уся інформація повинна бути подана";

частину шосту доповнити реченням такого змісту:

"Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України перед призначенням на посаду представляє проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України";

3) у статті 9:

частину першу доповнити реченням такого змісту:

"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України може пропонувати Прем'єр-міністру кандидатури для призначення на посади міністрів";

у частині третій:

слова "може вноситися" замінити словом "вноситься";

друге речення викласти у новій редакції такого змісту:

"У разі виникнення вакансії у складі Кабінету Міністрів України подання про призначення кандидатури на цю посаду вноситься окремо";

у частині четвертій після слова "України" доповнити словами "погодженим з Прем'єр-Міністром України";

у пунктах 1 - 3, 5, 6 частини п'ятої слово "відомостями" замінити словом "інформацією";

пункт 3 частини п'ятої після слова "діяльність" доповнити словами "про членство у політичній партії";

у пункті 4 частини п'ятої слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";

4) у статті 10:

у частині першій слово "зміцнювати" замінити на слово "утверджувати";

5) у статті 11:

у частині першій після слова "України" доповнити словами "і приймається на строк повноважень Кабінету Міністрів України";

у частині другій слова "у строк до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів України" замінити словами "разом з поданням щодо посадового та персонального складу Кабінету Міністрів України";

частину четверту доповнити новим першим реченням такого змісту:

"Верховна Рада України розглядає Програму діяльності Кабінету Міністрів перед персональним складом Кабінету Міністрів України";

6) поміняти місцями статті 12 і 13;

7) частину першу нової статті 12 доповнити пунктом 1 такого змісту:

"1) складення повноважень перед новообраною Верховною Радою України";

у зв'язку з цим пункти 1, 2, 3 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4;

8) у частині першій статті 17 слова "склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або перебуває у відставці з підстав, передбачених статтею 13" замінити словами "перебуває у відставці з підстав, передбачених статтею 12";

9) у статті 18:

у пункті 2 частини першої слова "за згодою Президента України" замінити словами "Президентом України";

пункти 3, 4 частини першої виключити;

10) у статті 19:

у частині першій:

слова "сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, розв'язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту" замінити словами "сферах правової політики; політики внутрішніх справ; політики місцевого та регіонального розвитку; фінансової, економічної, промислової, агропромислової політики; політики праці та соціальної політики; інфраструктурної, освітньо-наукової політики; політики охорони здоров'я та екологічної політики; культурної та спортивної політики; зовнішньої політики; політики";

слово "обороноздатності" замінити словом "оборони";

11) у статті 20:

у пункті 1 частини першої слова "економіки та фінансів" замінити словами "фінансової, економічної та агропромислової політики";

у пункті 2 частини першої слова "соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" замінити словами "політики праці та соціальної політики, охорони здоров'я та екологічної політики, освітньо-наукової політики, культурної та спортивної політики";

у пункті 3 частини першої:

слово "сферах" замінити словом "сфері";

слова "законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина" виключити;

у пункті 5 частини першої слово "обороноздатності" замінити словом "оборони";

у пункті 6 частини першої слова "вдосконалення державного управління та державної служби" замінити словами "внутрішніх справ і політики місцевого та регіонального розвитку";

12) доповнити закон новою статтею 20-1 такого змісту:

"Стаття 20-1. Передача Кабінетом Міністрів України своїх повноважень

1. Кабінет Міністрів України може передавати окремі повноваження центральним та місцевим органам виконавчої влади, якщо це не суперечить закону, з одночасною передачею їм фінансових і матеріальних ресурсів, необхідних для належного виконання таких повноважень.

2. Кабінет Міністрів України контролює здійснення переданих ним повноважень, несе відповідальність за результати їх здійснення. Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про передачу повноваження";

13) у статті 21:

у частині сьомій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним згідно з пропозицією міністра, до сфери спрямування і координації якого належить центральний орган виконавчої влади за результатами конкурсного добору відповідно до законодавства про державну службу";

пункти 3 - 4 викласти в такій редакції:

"3) заступників міністрів за поданням відповідних міністрів;";

"4) Державного секретаря Кабінету Міністрів України за результатами конкурсного добору відповідно до законодавства про державну службу";

Доповнити частину новим пунктом 5 такого змісту:

"5) державних секретарів міністерств - за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів України, погодженим з відповідним міністром, за результатами конкурсного добору відповідно до законодавства про державну службу";

14) у статті 23:

у частині другій:

у пункті 2 слова "міністерства, іншого" виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій";

у частині третій слова "міністерства, іншого" та "міністерства або іншого" виключити;

у частині дев'ятій слова "та іншим центральним органам виконавчої влади" виключити;

15) у статті 24:

у частині третій слово "законодавства" замінити словом "закону";

частину четверту виключити;

16) частини другу та 3 статті 25 викласти в такій редакції:

"2. Кабінет Міністрів України керується указами Президента України, виданими відповідно до конституційних повноважень.

3. Акти Президента України, видані в межах повноважень, визначених пунктом 5 частини першої статті 106 Конституції України, у встановленому законом порядку скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і Міністра закордонних справ України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, визначених пунктом 23 частини першої статті 106 Конституції України, у визначеному законом порядку скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і Міністра юстиції України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, визначених пунктами 18 та 21 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, який визначається Прем'єр-міністром України.

Акт Президента України, що має бути скріплений підписами Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за акт та його виконання, після надходження до Секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно надсилається відповідному міністрові.

Міністр, відповідальний за акт Президента України та його виконання, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такого акта скріплює його своїм підписом і повертає до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України не пізніше наступного робочого дня з дня отримання акта Президента України, скріпленого підписом міністра, відповідального за акт та його виконання, скріплює такий акт своїм підписом і надсилає його Президентові України.

Скріплення акта Президента України здійснюється шляхом вчинення підписів Прем'єр-міністром України і міністром, відповідальним за акт та його виконання, на підписаному Президентом України аркуші оригінального примірника такого акта.

У разі якщо Прем'єр-міністр України, міністр, відповідальний за акт та його виконання, вважають неможливим скріплення підписами акта Президента України, вони повертають такий акт із викладенням у супровідному листі мотивів своїх рішень у строки, встановлені цією статтею для скріплення акта Президента України.

Акти Президента України, що стосуються внесення змін і доповнень до актів Президента України, виданих у межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 і 23 частини першої статті 106 Конституції України, та скріплених підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, або про скасування чи визнання їх такими, що втратили чинність, мають бути скріплені підписами тих самих посадових осіб.

Акти Президента України, що скріплені підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання, офіційно оприлюднюються на загальних підставах із зазначенням посадових осіб, підписами яких скріплені ці акти";

частину п'яту статті 26 доповнити словами "з правом дорадчого голосу";

17) у частині третій статті 27 слова "керівник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України" виключити;

18) у статті 28:

у частині четвертій слова "керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України" виключити;

у частині шостій останнє речення доповнити словами "чи відповідних центральних органів виконавчої влади";

19) у статті 29:

у частині другій слова "та Президенту України" виключити;

у частині третій слова "Президенту України" виключити;

20) у статті 33:

у частині другій:

перше речення доповнити словами "або особа, яка тимчасово виконує його повноваження";

у другому реченні слово "іншим" виключити та доповнити його словами "або особа, яка тимчасово виконує його повноваження";

21) у статті 35:

у частині третій друге речення викласти в такій редакції:

"Народні депутати України, депутатські фракції можуть попередньо надсилати свої запитання до членів Кабінету Міністрів України";

у частині шостій слова "першими загальнонаціональними каналами" замінити словами "одним із загальнонаціональних каналів";

22) статтю 41 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Кабінет Міністрів України координує формування політики на основі аналізу політики в міністерствах, здійснює формування державної політики та її реалізацію, правове регулювання, фінансове забезпечення, моніторинг виконання політики та контроль за дотриманням законодавства";

23) у статті 42:

у частині першій:

пункт третій доповнити на початку словами "за результатами консультацій з коаліцією депутатських фракцій";

у пункті 4:

абзац перший доповнити словами "відповідно до законодавства про державну службу";

абзац другий доповнити словами "на основі пропозицій міністра, до сфери спрямування і координації якого належить центральний орган виконавчої влади, за результатами конкурсного добору відповідно до законодавства про державну службу";

пункт 5 доповнити словами "на основі пропозиції Секретаріату Кабінету Міністрів України";

у пункті 10 слово "актів" замінити словом "указів";

у частині третій слова "керівник якого призначається на посаду та звільняється з посади Прем'єр-міністром України" виключити;

24) у статті 43:

у частині першій:

пункт 1 доповнити на початку словами "спрямовує діяльність усіх чи групи міністерств на досягнення визначених цілей державної політики";

у пункті 5 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "очолює урядовий комітет, головує на його засіданні";

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України за поданням Прем'єр-міністра України та рішенням Верховної Ради України може очолювати міністерство";

25) у статті 44:

у частині першій:

у пункті 3:

у абзаці третьому:

слова "міністерства, іншого" та "урядового органу в системі міністерства або" виключити;

доповнити новим абзацем четвертим такого змісту:

"подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників міністра";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром, за результатами конкурсного добору відповідно до законодавства про державну службу";

у пункті 6 слово "погоджує" замінити словами "у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, підписує висновки на";

у пункті 7 слова "чи центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним" виключити;

частину другу виключити;

26) у статті 46:

у частині четвертій слова "з правом дорадчого голосу в засіданні бере участь заступник міністра" замінити словами "за його дорученням у засіданні бере участь заступник міністра з правом дорадчого голосу";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Стенограма засідання, електронна копія стенограми засідання Кабінету Міністрів України є внутрішнім робочим документом Кабінету Міністрів України, що використовується для складення протоколу засідання та може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Стенограма засідання Кабінету Міністрів України надається Верховній Раді України, Президенту України, членам Кабінету Міністрів України на їх запит";

27) доповнити новою статтею 46-1 такого змісту:

"Стаття 46-1. Урядові комітети

1. Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, утворюються урядові комітети.

2. Перелік урядових комітетів та їх посадовий склад затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

3. Члени Кабінету Міністрів України, які не входять до складу урядового комітету, можуть брати участь у роботі цього комітету з правом вирішального голосу.

4. У разі якщо міністр - член урядового комітету не може з поважних причин бути присутнім на засіданні, замість нього в роботі комітету може брати участь з правом вирішального голосу його заступник.

5. За рішенням голови урядового комітету або за погодженням з ним у засіданні урядового комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народні депутати України, інші посадові особи, участь яких необхідна для обговорення питання, включеного до порядку денного.

6. Засідання урядового комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина його членів.

7. Рішення урядового комітету приймається більшістю від його посадового складу та оформлюється протоколом.

8. Порядок організації роботи урядових комітетів визначається Регламентом Кабінету Міністрів України";

28) у статті 47:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Державний секретар Кабінету Міністрів";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Державний секретар Кабінету Міністрів України має заступників, які призначаються на посади Кабінетом Міністрів України за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Державні службовці та працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному законодавством про державну службу та трудовим законодавством.";

у частині сьомій слова "державних службовців, інших" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Патронатні служби Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство, утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство";

у частині дев'ятій слова "Міністра" замінити словами "Державного секретаря";

у частині одинадцятій слово "Міністр" замінити словами "Державний секретар";

29) у статті 50:

викласти назву в такій редакції:

"Стаття 50. Підготовка проектів актів та інших документів Кабінету Міністрів України";

частину п'яту виключити;

викласти статтю в такій редакції:

"1. Право ініціативи у прийнятті актів та інших документів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України.

2. До підготовки проектів актів та інших документів Кабінету Міністрів України можуть залучатися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також за їхньою згодою - народні депутати України, науковці, представники громадських організацій та спілок, інші фахівці.

3. Міністерство - головний розробник проектів актів та інших документів Кабінету Міністрів України - визначає органи для міжвідомчого погодження та строк такого погодження, виходячи зі складності та обсягу проекту. Обов'язкове погодження проекту акта Кабінету Міністрів України здійснюється Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України. Якщо строк погодження проекту акта чи іншого документа Кабінету Міністрів України не встановлений, то погодження має бути здійснено впродовж 10 робочих днів. У разі, коли заінтересований орган в установлений строк не висловив свою позицію щодо проекту акта чи іншого документа Кабінету Міністрів України, проект вважається погодженим без зауважень.

4. Проекти актів та інших документів Кабінету Міністрів України, внесені на його розгляд, реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Зареєстровані проекти актів та інших документів Кабінету Міністрів України вносяться до бази даних електронної комп'ютерної мережі. Їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України здійснюється не пізніше ніж за десять днів до розгляду проекту на засіданні урядового комітету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Проекти актів та інших документів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне значення та визначають права і обов'язки громадян України, підлягають попередньому оприлюдненню, а ті, що визначають права і обов'язки громадян України, підлягають попередньому громадському обговоренню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

30) у статті 52:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх оприлюднення чи доведення до відома виконавців та/або інших адресатів, якщо цими розпорядженнями не встановлено інший термін та умови набрання ними чинності";

частину третю виключити;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. Постанови Кабінету Міністрів України також публікуються в Офіційному віснику України та газеті "Урядовий кур'єр";

31) у частині першій статті 53 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "законом";

32) у частині першій статті 57 слова "Законом України "Про державну службу". Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на посаді члена Кабінету Міністрів України, пенсії, призначені відповідно до законодавства України, не виплачуються" замінити словом "законом".

2. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011 р., N 38, ст. 385):

1) у частині другій статті 1 слова "в одній чи декількох сферах" та "окремі" замінити відповідно словами "у сферах своєї компетенції" і "визначені законом";

2) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади діють за принципом єдиноначальності";

3) у статті 3:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Завдання, сфера компетенції (функції), система міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади визначається у положенні про відповідний орган, яке затверджує Кабінет Міністрів України";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Системою міністерства є сукупність органів, підприємств, установ та організацій, діяльність яких міністр спрямовує і координує та несе політичну відповідальність за результати їхньої діяльності";

4) у статті 5:

у частині першій:

слова "та інші центральні органи виконавчої влади" виключити;

доповнити новим абзацем такого змісту:

"Інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням члена Кабінету Міністрів України з урахуванням необхідності стабільної реалізації законів, недопущення дублювання повноважень і запобігання конфліктам інтересів";

у частині другій слова "та інших центральних органів виконавчої влади" виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств, розподіл функцій між ними здійснюються з урахуванням завдань Кабінету Міністрів України у такий спосіб щоб жодне із питань державної політики не залишалося поза компетенцією членів Кабінету Міністрів України";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Державна реєстрація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здійснюється у триденний строк з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України про утворення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.

Здійснення заходів щодо державної реєстрації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади як юридичної особи покладається на Державного секретаря Кабінету Міністрів України";

5) у статті 6:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Міністерство є центральним органом виконавчої влади, основним завданням якого є забезпечення формування та реалізації державної політики у визначених Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України";

частини 2, 3 виключити;

6) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Функції міністерства

1. Із метою виконання своїх завдань міністерство здійснює такі функції:

1) систематичний моніторинг стану справ та оцінка впливу політики у сфері компетенції міністерства;

2) виявлення проблем на основі ознайомлення та дослідження даних статистики, звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повідомлень у засобах масової інформації, звернень громадян, наукових публікацій та інших джерел інформації;

3) інформування громадськості та надання роз'яснень щодо оцінок міністерством стану справ, обговорення з громадськістю проблем, які підлягають першочерговому вирішенню;

4) узагальнення практики застосування законодавства, вжиття заходів щодо його вдосконалення, підготовка і видання інструкцій для державних службовців щодо правозастосування;

5) забезпечення здійснення фахових комунікацій та соціального діалогу на галузевому рівні;

6) з'ясування альтернативних можливостей вирішення проблем, оцінка їхніх позитивних та негативних сторін;

7) визначення пріоритетів розвитку та реформування сфери компетенції міністерства;

8) розробка та забезпечення ухвалення документів, які визначають державну політику (концепції, стратегії тощо);

9) розробка проектів законів та підзаконних актів, забезпечення їх ухвалення Кабінетом Міністрів України, а також Президентом України та Верховною Радою України відповідно до їхніх конституційних повноважень;

10) здійснення інших функцій, визначених законами України";

7) у статті 8:

доповнити на початку новими частинами першою та другою такого змісту:

"1. Міністр України (далі - міністр) очолює міністерство та є членом Кабінету Міністрів України.

2. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади, припинення повноважень на посаді міністра, а також статус міністра як члена Кабінету Міністрів України, визначаються Конституцією України та Законом України "Про Кабінет Міністрів України";

відповідно змінити нумерацію частин першої та другої на третю та четверту;

у новій частині четвертій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) здійснює керівництво діяльністю міністерства";

у пункті 3 слова "апаратом міністерства і територіальними органами міністерства" замінити словом "міністерством";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) вносить Кабінету Міністрів України подання щодо призначення на посади та звільнення з посади заступника (заступників) міністра";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) за поданням державного секретаря міністерства затверджує структуру апарату міністерства та положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства";

пункти 7 - 10 виключити;

у пункті 11 слова "міністерства, іншого" і слова "діяльність якого спрямовується та координується міністром" виключити;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) за поданням державного секретаря міністерства утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства";

пункт 13 доповнити на початку словами "за поданням державного секретаря міністерства";

пункт 14 виключити;

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення заступників міністра, а також - відповідно до законодавства про державну службу щодо заохочення та притягнення до відповідальності державного секретаря міністерства";

пункт 16 виключити;

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) за поданням державного секретаря міністерства вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства";

у пункті 18 слова "його територіальних органів" виключити;

пункт 20 виключити;

пункт 21 викласти в такій редакції:

"21) визначає обов'язки заступників міністра та розподіл повноважень між ними у разі тимчасової відсутності міністра";

у пункті 22 слова "заступника міністра-керівника апарату" замінити словами "державного секретаря міністерства";

у пункті 23 слова "державних службовців та працівників територіальних органів міністерства, а" виключити;

пункт 25 доповнити на початку словами "затверджує склад колегії міністерства";

у пункті 27 слово "підписує" замінити словом "видає";

8) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Заступник міністра

1. Міністр має заступника (заступників), який за дорученням міністра бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, представляє питання міністерства на засіданнях Верховної Ради України та її органів, спрямовує діяльність окремих структурних підрозділів міністерства чи виконує окремі функції, які відносяться до компетенції міністерства, виконує інші доручення міністра, а також виконує обов'язки міністра у період тимчасової відсутності останнього.

Кількість заступників міністра у міністерстві визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі призначення у міністерстві більше ніж одного заступника міністра, один з них рішенням Кабінету Міністрів України за поданням міністра визначається першим заступником міністра.

2. Заступник міністра призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного міністра.

Заступник міністра заявляє про свою відставку новопризначеному міністру.

3. Особа, яка призначається на посаду заступника міністра, повинна відповідати вимогам до членів Кабінету Міністрів України, передбаченим Законом України "Про Кабінет Міністрів України".

4. У випадках, визначених міністром, заступники міністра дають обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства доручення.

5. Посади заступників міністра належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

6. Соціальне та інше забезпечення заступників міністра здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Кабінет Міністрів України" для членів Кабінету Міністрів України";

9) у статті 10:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Державний секретар міністерства є вищою посадовою особою з числа державних службовців у міністерстві та керує апаратом міністерства. Державний секретар міністерства підзвітний та підконтрольний міністрові.

Державний секретар міністерства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів України, погодженим з відповідним міністром, з числа осіб, відібраних у конкурсному порядку відповідно до законодавства про державну службу, строком на п'ять років, з правом повторного призначення.

Державний секретар міністерства звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного міністра відповідно до законодавства про державну службу";

у частині другій:

слова "заступника міністра - керівника апарату" замінити словами "державного секретаря міністерства";

після слова "освіту" доповнити словами "досвід перебування на керівних посадах державної служби не менше 3 років";

у частині третій слова "заступника міністра - керівника апарату" замінити словами "державного секретаря міністерства";

у частині четвертій:

у першому абзаці слова "Заступник міністра - керівник апарату" замінити словами "Державний секретар міністерства";

у пункті 3 слова "першого заступника та" виключити;

у пункті 7 слова "за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" замінити словами "в установленому Кабінету Міністрів України порядку";

у пунктах 8, 9 слова "(крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад міністр)" виключити;

пункт 11 доповнити словами "є розпорядником коштів, визначених на утримання міністерства";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення державним службовцям і працівникам міністерства";

пункт 15 виключити;

доповнити новим пунктом 16 такого змісту:

"16) у визначених законом випадках погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

10) у статті 11:

у частині другій слова "заступник міністра - керівник апарату" замінити словами "державний секретар міністерства";

частину третю доповнити словами "за поданням державного секретаря міністерства";

у частині п'ятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Державні службовці апарату міністерства призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем міністерства в порядку, передбаченому законодавством про державну службу";

в абзаці другому слова "заступником міністра - керівником апарату" замінити словами "державним секретарем міністерства";

частину шосту після слова "звільнення" доповнити словами "державного секретаря міністерства, інших";

11) доповнити новою статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Структурні підрозділи апарату міністерства

1. Структурними підрозділами апарату міністерства є департаменти і секретаріат міністерства.

2. Департамент міністерства - це основний структурний підрозділ апарату міністерства, що утворюється для забезпечення виконання завдань міністерства, які становлять галузево або функціонально відокремлену частину сфери повноважень міністерства.

3. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міністром за поданням державного секретаря міністерства в порядку, визначеному законодавством про державну службу.

4. Секретаріат міністерства - постійно діючий структурний підрозділ, що здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності міністерства.

5. До складу секретаріату міністерства входять структурні підрозділи з питань правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення та державних закупівель, протоколу, прийому громадян, діловодства та інформатизації, безпеки та захисту інформації, персоналу, мобілізаційної підготовки, інші структурні підрозділи.

6. Керівництво секретаріатом здійснює керівник секретаріату міністерства, який призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем у порядку, визначеному законодавством про державну службу. Керівник секретаріату міністерства є за посадою заступником державного секретаря міністерства.

7. У структурі департаментів і секретаріату міністерства утворюються управління, відділи, сектори. Критерії формування структурних підрозділів департаментів і секретаріату міністерства визначаються Кабінетом Міністрів України.

8. Керівники управлінь, відділів, секторів центрального апарату міністерства призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем міністерства у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

9. Зміна міністра чи припинення повноважень державного секретаря міністерства не можуть бути підставами для звільнення з посади керівників департаментів і секретаріату міністерства та інших державних службовців міністерства";

12) у статті 12:

викласти частину першу в такій редакції:

"1. Міністр формує патронатну службу міністра у складі не більше десяти осіб і в межах граничної чисельності та фонду оплати праці для патронатної служби міністра, встановленої Кабінетом Міністрів України";

у частині третій:

в абзаці першому:

слово "міністром" замінити словами "державним секретарем міністерства за поданням міністра";

другий та третій абзаци викласти в такій редакції:

"Працівники патронатної служби міністра звільняються у зв'язку із звільненням міністра, а також за рішенням міністра.

У разі звільнення у зв'язку зі звільненням міністра працівникам патронатної служби виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячного заробітку";

частини четверту, п'яту, сьому виключити;

13) статтю 13 виключити;

14) у статті 14:

частини першу - третю викласти в такій редакції:

"1. Для підготовки рекомендацій щодо вироблення політики міністерства та виконання інших його завдань утворюється колегія міністерства як постійний консультативно-дорадчий орган.

2. До складу колегії входять міністр (голова колегії), заступники міністра, державний секретар міністерства, включаються за згодою - представники органів професійного самоврядування, інших асоціацій та організацій, які здійснюють свою професійну діяльність у сфері компетенції міністерства, відповідні фахівці з наукових і навчальних закладів, громадських об'єднань, а також можуть включатися представники інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інші особи.

Персональний склад колегії міністерства затверджується міністром протягом місяця після набуття повноважень міністра.

Органи професійного самоврядування, інші асоціації та організації, наукові і навчальні заклади, громадські об'єднання подають пропозиції щодо персонального складу колегії міністерства.

3. Засідання колегії міністерства проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал";

у частині п'ятій слова "можуть бути реалізовані" замінити словами "у разі необхідності, реалізовуються";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Для розгляду та опрацювання наукових, аналітичних, експертних рекомендацій, проведення фахових консультацій з питань діяльності міністерства, розробки окремих проектів рішень можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи";

у частині 8 слова "колегії, інших" виключити;

15) у статті 16:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання визначених законом функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції, а також інші центральні органи виконавчої влади";

16) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Основні завдання центральних органів виконавчої влади

1. Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є:

1) служби - забезпечення надання адміністративних послуг;

2) інспекції - здійснення інспекційної діяльності за дотриманням актів законодавства юридичними та фізичними особами, а в окремих сферах і державними органами та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами;

3) агентства - управління об'єктами державної власності у відповідній сфері;

4) інших органів виконавчої влади, створених Кабінетом Міністрів України відповідно до закону - виконання функцій, визначених Кабінетом Міністрів України;

2. Не допускається поєднання в компетенції одного центрального органу виконавчої влади інспекційних повноважень та повноважень з надання адміністративних послуг, крім випадків передбачених законом";

17) у статті 18:

у частині другій:

абзац перший і пункт 1 викласти в такій редакції:

"2. Міністр у відносинах з центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується ним:

1) забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, включаючи належне правове регулювання, контролює реалізацію державної політики центральним органом виконавчої влади, в тому числі якість та ефективність роботи такого органу";

пункти 2, 4 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) затверджує кошторис і контролює його виконання";

пункт 6 на початку доповнити словами "на виконання актів законодавства";

пункти 7, 8, 12, 19 виключити;

доповнити новим пунктом 22 такого змісту:

"22) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації центрального органу виконавчої влади";

18) у статті 19:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України у порядку встановленому законодавством про державну службу.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України стосовно кандидатури для призначення на посаду та звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади вносить міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, відповідно до законодавства про державну службу.

Керівник центрального органу виконавчої влади може мати не більше двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міністром, який спрямовує і координує діяльність центрального органу виконавчої влади, за результатами конкурсного добору відповідно до законодавства про державну службу";

частину другу виключити;

у частині четвертій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) вносить на розгляд міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, пропозиції щодо покращення стану правового регулювання у сфері відповідальності такого органу, а також на запит міністерства - позицію щодо проектів інших нормативних актів чи програмних документів";

у пункті 14 слова "які є юридичними особами публічного права" виключити;

у пункті 15 слова "як структурні підрозділи апарату цього органу" виключити;

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16) призначає на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади";

у пункті 17 слова "за погодженням з міністром" замінити словом "та";

у пункті 20 слова "реалізацію державної політики" замінити словами "виконання законодавства";

19) у статті 21:

у частині п'ятій:

слова "за погодженням з міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади" замінити словами "відповідно до законодавства про державну службу";

слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "законодавством про державну службу";

абзац четвертий доповнити словами "відповідно до законодавства про державну службу";

20) статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи центрального органу виконавчої влади

1. Для проведення фахових консультацій з основних питань діяльності центрального органу виконавчої влади та здійснення громадського моніторингу його діяльності можуть утворюватись постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

2. Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає керівник центрального органу виконавчої влади.

3. Кількісний та персональний склад постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує керівник центрального органу виконавчої влади.

4. Періодичність проведення засідань постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів центрального органу виконавчої влади визначається керівником центрального органу виконавчої влади.

5. Рішення постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів центрального органу виконавчої влади оформляється протоколом. У разі необхідності рішення таких органів реалізовуються шляхом видання керівником центрального органу виконавчої влади відповідного наказу або внесенням відповідних пропозицій міністру, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади";

21) статтю 24 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком абзаців дев'ятого, чотирнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцять третього, двадцять п'ятого, тридцятого, підпункту 7, підпункту 13 Розділу I, які набувають чинності з 1 липня 2016 року.

2. До призначення державних секретарів міністерств відповідно до цього Закону, але не більше ніж протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону, їх повноваження виконують заступники міністрів - керівники апаратів міністерств.

До врегулювання у законодавстві про державну службу питання проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних секретарів міністерств - порядок проведення конкурсів встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби, із урахуванням таких положень:

1) для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби створює конкурсну комісію та забезпечує організацію її діяльності;

2) до складу конкурсної комісії на заміщення посад державного секретаря міністерства входять голова комісії - керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, представник Прем'єр-міністра України, керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України або його представник, керівник Національної академії державного управління при Президентові України, представник Президента України, по одному представнику від усіх депутатських фракцій у Верховній Раді України, три представники громадянського суспільства визначені керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби;

3) керівники депутатських фракцій у Верховній Раді України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом подають відповідні кандидатури до складу конкурсної комісії спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державної служби з числа осіб, які мають досвід державної служби;

4) засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини від її складу. Рішення комісії приймається більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу окрему думку;

5) претенденту на заміщення посади державного секретаря міністерства може бути відмовлено в допуску до участі в конкурсі у зв'язку з невідповідністю вимогам до посади державного секретаря, а також у зв'язку з обмеженнями, встановленими Законом України "Про державну службу";

6) за результатами конкурсу на посаду державного секретаря в кожному міністерстві Кабінету Міністрів України вноситься до трьох кандидатур, які пройшли відбір.

3. Протягом семи років з дня набрання чинності цим законом кандидатами на посаду державного секретаря міністерства можуть бути громадяни України, які мають вищу освіту, досвід перебування на керівних посадах не менше 3 років, відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством про державну службу.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос