Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно администрирования налога на добавленную стоимость)

Проект закона Украины от 10.03.2015 № 2349
Дата рассмотрения: 10.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо адміністрування податку на додану вартість)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до:

1. статті 187.1 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13 - 14, N 15 - 16, N 17, ст. 112) та викласти у наступній редакції: "У випадку здійсненню операцій з постачання товарів/послуг між платниками ПДВ датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата відвантаження товарів, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

В інших випадках датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

{Пункт 187.1 статті 187 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 4220-VI від 22.12.2011}

2. до статті 201.1 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13 - 14, N 15 - 16, N 17, ст. 112) та викласти у наступній редакції:

Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.

(Абзаци перший - третій пункту 201.1 статті 201 замінено одним абзацом згідно із Законом N 71-VIII від 28.12.2014}

У випадку якщо операція з купівлі-продажу або надання послуг здійснюється між платниками податку на додану вартість податкова накладна встановленого зразка є документом що засвідчує відвантаження товарів або надання послуг та є достатньою підставою для бухгалтерського обліку такої операції.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

{Абзац пункту 201.1 статті 201 в редакції Закону N 4834-VI від 24.05.2012}

а) порядковий номер податкової накладної;

{Абзац пункту 201.1 статті 201 в редакції Закону N 4834-VI від 24.05.2012}

б) дата виписування податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);

ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку;

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

и) вид цивільно-правового договору;

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

{Пункт 201.1 статті 201 доповнено підпунктом "і" згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011}

{Підпункт "ї" пункту 201.1 статті 201 виключено на підставі Закону N 657-VII від 24.10.2013}

{Пункт 201.1 статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1621-VII від 31.07.2014 з урахуванням змін, внесених Законом N 71-VIII від 28.12.2014}

У податковій накладній в окремих рядках можуть зазначатись наступні реквізити ті відмітки:

а) банківські реквізити платника податку (назва банку, код МФО, номер розрахункового рахунку);

б) відмітка про прийняття товарів/послуг покупцем.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з наступного податкового періоду після дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос