Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расхождений в отрасли энергетики

Проект закона Украины от 06.03.2015 № 2345
Дата рассмотрения: 06.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики".

2. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 із змінами):

1) Абзац сорок третій частини першої статті 1 доповнити словами ", виконавця та порядок здійснення яких визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі".

2) Частину другу статті 51 викласти у такій редакції:

"Моніторинг безпеки постачання електричної енергії включає, зокрема:

аналіз балансу виробництва - споживання електричної енергії на ринку електричної енергії України;

аналіз рівня очікуваного майбутнього попиту на електричну енергію та прогнозу потужності, яка має бути забезпечена за рахунок додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у процесі будівництва або будівництво яких планується;

аналіз перетікань реактивної електричної енергії, регулювання частоти електричного струму, напруги в електричних мережах, забезпечення підтримання оптимального та резервного режимів виробництва електричної енергії;

оцінку організації оперативно-диспетчерського управління;

оцінку якості та рівня організації експлуатації та технічного стану енергетичного обладнання електричних станцій та мереж суб'єктів електроенергетики;

оцінку технічного стану енергетичних об'єктів, що використовують альтернативні та відновлювальні джерела енергії (енергія сонця, вітру, води, шахтний газ, біогаз та інші);

заходи щодо покриття максимального навантаження та вирішення проблеми дефіциту генеруючої потужності.".

1) Статтю 8 викласти у такій редакції:

"Державне управління в електроенергетиці здійснюють центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України."

Державне управління в електроенергетиці здійснюється шляхом:

реалізації державної політики в електроенергетичному комплексі;

визначення пріоритетних напрямів розвитку електроенергетичного комплексу;

забезпечення сталого функціонування електроенергетичного комплексу;

забезпечення нормативно-правового регулювання в електроенергетичному комплексі;

запровадження системи галузевого контролю та моніторингу за забезпеченням сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

Об'єктами державного управління в електроенергетиці відповідно до наведених напрямів є суб'єкти електроенергетики незалежно від форми власності та відомчої належності."

2) У статті 9:

у частині четвертій слова ", що є допоміжними заходами для забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України" виключити;

у частині шостій слова "Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики";

3) Частину 10 статті 24 викласти у такій редакції:

"Енергопостачальник зобов'язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ до енергетичних установок інспекторів з державного енергетичного нагляду, а також представників виконавця допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України."

4) У частині четвертій статті 26 слова "державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії" замінити словами "посадових осіб та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос