Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно приведения в соответствие отдельных положений Регламента Верховной Рады Украины с Венской конвенцией о праве международных договоров и Законом Украины "О международных договорах Украины")

Проект закона Украины от 06.03.2015 № 2340
Дата рассмотрения: 06.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо приведення у відповідність окремих положень Регламенту Верховної Ради України із Віденською конвенцією про право міжнародних договорів та Законом України "Про міжнародні договори України")

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-17, ст. 133), такі зміни:

1) у частині першій статті 192 слово "затвердження" виключити;

2) частину першу статті 193 викласти у такій редакції:

"1. Президент України або Кабінет Міністрів України вносять на розгляд Верховної Ради законопроекти про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України:

1) в разі ратифікації міжнародного договору - законопроект про ратифікацію міжнародного договору;

2) в разі приєднання до міжнародного договору - законопроект про приєднання до міжнародного договору;

3) в разі прийняття міжнародного договору - законопроект про прийняття міжнародного договору.

Порядок підготовки та подання Президентом України або Кабінетом Міністрів України законопроектів встановлений Законом України "Про міжнародні договори України";

3) Пункт 1 частини другої статті 193 доповнити реченням такого змісту:

"Таке рішення доводиться до відома Президента України - щодо міжнародних договорів, які мають укладатися від імені України, чи Кабінету Міністрів України - щодо міжнародних договорів, які укладаються від імені Уряду України, або щодо міжвідомчих договорів.";

4) Пункт 3 частини першої статті 194 викласти у такій редакції:

"3) формулювання заяв та застережень України щодо міжнародного договору, якщо такі є;";

5) Пункт 5 частини першої статті 194 викласти у такій редакції:

"5) проекти нових законів та/або проекти законів про внесення змін до чинних законів, необхідність прийняття яких випливає з міжнародного договору;";

6) частину першу статті 194 після пункту 6 доповнити пунктами 7 - 9 такого змісту:

"7) текст міжнародного договору українською мовою або текст міжнародного договору українською мовою в офіційному перекладі та мовою оригіналу;

8) довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

9) подання Президента України або Кабінету Міністрів України Верховній Раді України, в якому визначається кандидатура доповідача законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.";

7) частину першу статті 196 викласти у такій редакції:

"1. Проекти нових законів і законів про внесення змін до законів, проекти інших актів Верховної Ради, спрямовані на виконання міжнародних договорів України, подаються до Верховної Ради з висновками Міністерства юстиції України". ";

8) частину першу другу та четверту статті 198 викласти у такій редакції:

"1. Посвідчені копії офіційних текстів двосторонніх міжнародних договорів України подаються для надання згоди на їх обов'язковість Верховній Раді українською мовою та мовою оригіналу.

2. Посвідчені копії офіційних текстів багатосторонніх міжнародних договорів України подаються для надання згоди на обов'язковість Верховній Раді українською мовою. В разі, якщо цей договір підписано будь-якою іншою мовою, крім української, подається посвідчена копія договору однією з мов оригіналу разом з її офіційним перекладом на українську мову. Водночас подаються застереження, заперечення щодо застережень інших договірних сторін у разі наявності таких застережень і заперечень.

[…]

4. Законопроекти щодо надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та про денонсацію міжнародних договорів України включаються до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування.";

9) частину першу статті 199 після слів "формулювання заперечень України щодо застережень" доповнити словом "та/"; після слів "а також проекти" доповнити словом "інших".";

10) частину першу статті 201 викласти у такій редакції:

"1. Пропозиції щодо застережень до міжнародних договорів України вносяться суб'єктами законодавчої ініціативи у порядку, передбаченому цим Регламентом для внесення пропозицій до законопроектів.";

11) частину першу статті 202 викласти у такій редакції:

"1. Законопроекти про денонсацію міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого була надана Верховною Радою, вносять на розгляд Верховної Ради Президент України, народні депутати України та Кабінет Міністрів України.";

12) у частині другій статті 202 слова "згода на обов'язковість якого була надана Верховною Радою" виключити.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос