Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно отдельных вопросов досудебного расследования)

Проект закона Украины от 13.07.2015 № 2339а
Дата рассмотрения: 13.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо окремих питань досудового розслідування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9 - 10, стор. 474, стаття 88) такі зміни:

1. Частину першу статті 214 викласти в такій редакції:

"1. Реєстрація заяви та повідомлення про кримінальне правопорушення:

1) слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування;

2) інший працівник правоохоронного органу, який одержав повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту одержання повідомлення або виявлення, повідомити відповідні відомості слідчому, прокурору для їх внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

3) внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості повинні відповідати суті та змісту заяви та повідомленню про кримінальне правопорушення;

4) слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.".

2. У статті 219:

- Частину першу викласти в наступній редакції:

"1. Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) при вчиненні кримінального проступку впродовж одного місяця з моменту реєстрації заяви, повідомлення про кримінальний проступок в Єдиному реєстрі досудових розслідувань;

2) при вчиненні злочину впродовж двох місяців з моменту реєстрації заяви повідомлення про злочин в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.".

- Доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Правила, викладені в частині першій цієї статті, не поширюються на справи, в яких не встановлено особу, що вчинила кримінальне правопорушення. Перебіг строку досудового розслідування в таких справах починається з дня встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.".

3. Частину першу статті 276 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) зазначення в заяві, повідомленні про кримінальне правопорушення конкретної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за наявності інших даних, що підтверджують викладені у заяві факти.".

34. У частині першій статті 284:

- пункт 6 доповнити такими словами "або існує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, прийнята відповідно до частини третьої цієї статті";

- доповнити новими пунктами 9 та 10 такого змісту:

"9) встановлені достатні підстави вважати, що дія або бездіяльність, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі;

10) встановлені обставини, що виключають злочинність діяння, передбачені статтею 17 та розділом VIII Кримінального кодексу України.".

35. У частині першій статті 302 слова: "і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності" виключити.

II. Цей Закон набирає з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос