Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли местного самоуправления при распоряжении землями государственной собственности

Проект закона Украины от 05.03.2015 № 2338
Дата рассмотрения: 05.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями державної власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1 У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) статтю 12 доповнити пунктом "й1" такого змісту:

1) погодження питань, пов'язаних із наданням земель державної власності відповідно до цього Кодексу;";

2) у статті 118:

доповнити частиною 6-1 такого змісту:

"6-1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, направляє належним чином завірену копію клопотання разом з доданими графічними матеріалами, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, на погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності до відповідного органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки.

Відповідний орган місцевого самоврядування розглядає отримані матеріали у двадцятиденний строк і погоджує надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності або надає мотивовану відмову у такому погодженні. Підставою відмови у погодженні надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

У разі якщо у двадцятиденний строк, відповідний орган місцевого самоврядування, не надав погодження у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності або мотивовану відмову у такому погодженні, то Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади розглядає клопотання і надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні відповідно до вимог частини сьомої цієї статті.";

у другому реченні частини сьомої після слів "проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку" доповнити словами, "відмова відповідного органу місцевого самоврядування у погоджені надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності";

3) у статті 123:

доповнити частиною 2-1 такого змісту:

"2-1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, направляє належним чином завірену копію клопотання разом з доданими графічними матеріалами, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, на погодження надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності до відповідного органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки.

Відповідний орган місцевого самоврядування розглядає отримані матеріали у двадцятиденний строк і погоджує надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності або надає мотивовану відмову у такому погодженні. Підставою відмови у погодженні надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

У разі якщо у двадцятиденний строк, відповідний орган місцевого самоврядування, не надав погодження у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності або мотивовану відмову у такому погодженні, то Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади розглядає клопотання і надає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні відповідно до вимог частини третьої цієї статті.";

у другому реченні частини третьої після слів "проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку" доповнити словами, "відмова відповідного органу місцевого самоврядування у погоджені надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності".

2. Абзац шостий частини першої статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61) викласти у такій редакції:

"Доступ до Державного земельного кадастру надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам прокуратури, банкам та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, і особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, землеоціночних робіт та земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос