Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно повышения эффективности применения мер пресечения относительно лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких коррупционных преступлений)

Проект закона Украины от 28.07.2015 № 2324а-7
Дата рассмотрения: 28.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підвищення ефективності застосування запобіжних заходів стосовно осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні тяжких або особливо тяжких корупційних злочинів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, NN 9 - 13, ст. 133):

1. У частині п'ятій статті 182:

1) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"4) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, визначеного таким відповідно до Кримінального кодексу України, - від п'яти до десяти розмірів предмету злочину або шкоди, у завданні якої така особа підозрюється, обвинувачується. При цьому розмір застави для таких осіб не може буде меншим від верхньої межі розміру застави для злочинів відповідної тяжкості, передбаченого в пунктах 2 - 3 цієї частини.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) в абзаці шостому слова "який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно" замінити словами "який перевищує, відповідно, вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати або верхню межу розміру застави, передбаченого в пункті 4 цієї частини";

2. У статті 183:

1) абзац перший частини третьої після слів "цим Кодексом" доповнити словами "(розмір застави визначається відповідно до частини п'ятої статті 182 цього Кодексу)";

2) пункт 3 частини четвертої виключити;

3) доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не визначає розмір застави у кримінальному провадженні щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею";

3. Частину п'яту статті 194 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі застосування щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, запобіжних заходів, не пов'язаних із триманням під вартою, а також запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, слідчий суддя, суд, застосовуючи відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого виконати обов'язки, передбачені пунктами 8, 9 частини п'ятої цієї статті. Якщо на момент винесення ухвали про застосування щодо такої особи запобіжного заходу вона не здала на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну, а також не може виконати цей обов'язок за допомогою захисника або інших осіб, їй надається супроводження для забезпечення здачі цих документів".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос