Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно применения мер пресечения к лицам, подозреваемым в совершении отдельных преступлений

Проект закона Украины от 09.07.2015 № 2324а
Дата рассмотрения: 09.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування запобіжних заходів до осіб які підозрюються у вчиненні окремих злочинів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року N 4651-VI (Відомості Верховної Ради України від 08.03.2013, N 9 - 10, стор. 474, стаття 88) {Із змінами, внесеними згідно із Законом N 394-VIII від 13.05.2015}):

1) Частину третю статті 132 доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Доведення обставин, передбачених пунктами 1 - 3 абзацу першого частини третьої даної статті не вимагається для вирішення питання про застосування затримання або тримання під вартою щодо осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частинами другою, третьою, четвертою статті 189, статтями 365, 368, 368-2, 369-2, 370, 375, 376-1 Кримінального кодексу України".

2) Частину четверту статті 132 викласти у новій редакції:

"4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім випадків, передбачених абзацом другим частини третьої даної статті".

3) Частину третю статті 176 викласти у новій редакції:

"3. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам, крім випадків вирішення питання про застосування затримання або тримання під вартою щодо осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частинами другою, третьою, четвертою статті 189, статтями 365, 368, 368-2, 369-2, 370, 375, 376-1 Кримінального кодексу України. При цьому найбільш м'яким запобіжним заходом є особисте зобов'язання, а найбільш суворим - тримання під вартою".

4) Частину п'яту статті 176 викласти у новій редакції:

"5. Запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 - 114-1, частинами другою, третьою, четвертою статті 189, статтями 258 - 258-5, 260, 261, 365, 368, 368-2, 369-2, 370, 375, 376-1 Кримінального кодексу України".

5) Статтю 177 доповнити частиною третьою наступного змісту:

"3. Доведення наявності ризиків, передбачених частиною першою цієї статті, не вимагається для вирішення питання про застосування затримання або тримання під вартою щодо осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частинами другою, третьою, четвертою статті 189, статтями 365, 368, 368-2, 369-2, 370, 375, 376-1 Кримінального кодексу України".

6) Абзац перший частини першої статті 178 викласти у новій редакції:

"1. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною третьою статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:".

7) Частину першу статті 182 викласти у новій редакції:

"2. Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, з урахуванням положень частини третьої статті 177 цього Кодексу".

8) Частину першу статті 183 викласти у новій редакції:

"1. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами третьою, п'ятою статті 176, частиною третьою статті 177 цього Кодексу".

9) Частину другу статті 183 доповнити пунктом сьомим наступного змісту:

"7) до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частинами другою, третьою, четвертою статті 189, статтями 365, 368, 368-2, 369-2, 370, 375, 376-1 Кримінального кодексу України".

10) Частину третю статті 183 викласти у новій редакції:

"3. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, та щодо осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частинами другою, третьою, четвертою статті 189, статтями 365, 368, 368-2, 369-2, 370, 375, 376-1 Кримінального кодексу України".

11) Пункт четвертий частини першої статті 184 викласти у новій редакції:

"4) посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, за винятком випадків, коли доведення зазначених ризиків не вимагається згідно з частиною третьою статті 177 цього Кодексу;".

12) Пункт п'ятий частини першої статті 184 викласти у новій редакції:

"5) виклад обставин, на підставі яких слідчий, прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, з урахуванням положень частини третьої статті 177 цього Кодексу;".

13) Пункт шостий частини першої статті 184 викласти у новій редакції:

"6) обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів, з урахуванням положень частини третьої статті 176, частини третьої статті 177 цього Кодексу;".

14) Пункт другий частини першої статті 194 викласти у новій редакції:

"2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, за винятком випадків, коли доведення зазначених ризиків не вимагається згідно з частиною третьою статті 177 цього Кодексу;".

15) Пункт третій частини першої статті 194 викласти у новій редакції:

"3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, з урахуванням положень частини третьої статті 176, частини третьої статті 177 цього Кодексу".

16) Частину четверту статті 194 доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Положення абзацу першого частини четвертої цієї статті не застосовуються у випадках вирішення питання про застосування затримання або тримання під вартою щодо осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частинами другою, третьою, четвертою статті 189, статтями 365, 368, 368-2, 369-2, 370, 375, 376-1 Кримінального кодексу України".

17) Частину сьому статті 194 викласти у новій редакції:

"7. До підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу".

18) Пункт другий частини першої статті 196 викласти у новій редакції:

"2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною третьою статті 177 цього Кодексу;".

19) Пункт третій частини першої статті 196 викласти у новій редакції:

"3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, з урахуванням положень частини третьої статті 177 цього Кодексу;".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос