Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской ответственности заемщика перед кредитором в пределах предмета залога (ипотеки) и предупреждения двойного взыскания одного и того же долга с одного и того же лица

Проект закона Украины от 05.03.2015 № 2323
Дата рассмотрения: 05.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цивільної відповідальності позичальника перед кредитором в межах предмета застави (іпотеки) та запобігання подвійному стягненню одного і того боргу з однієї і тієї ж особи

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 44 від 31.10.2003, ст. 356):

1) частину 3 статті 13 викласти у такій редакції:

"3. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах, у тому числі подвійне стягнення одного і того боргу з однієї і тієї ж особи за одним і тим же договором, різними способами примусового стягнення; встановлення непропорційно великої суми компенсації, або неустойки, чи пені, або штрафу в розмірі, що перевищує понад п'ятдесят відсотків вартість продукції (товару, роботи, послуги).";

2) частину 3 статті 16 викласти у такій редакції:

"3. Суд відмовляє у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п'ятої статті 13 цього Кодексу.";

3) частину 4 статті 591 викласти у такій редакції:

"4. Якщо сума, одержана від реалізації предмета застави, не покриває вимоги заставодержателя, зобов'язання за основним та/або забезпечувальним правочином припиняються.";

4) частину 2 статті 607 викласти у такій редакції:

"2. Якщо суми, одержаної від реалізації предмета застави (іпотеки), недостатньо для повного задоволення всіх вимог заставодержателя (іпортекодержателя), зобов'язання за основним та/або забезпечувальним правочином припиняються.".

2. Частину 1 статті 205 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 42 від 15.10.2004, ст. 492) доповнити пунктами 8, 9, 10 такого змісту:

"8) вчинено виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на майно в рахунок погашення розміру боргу за правочином, якщо набрало законної сили судове рішення про стягнення того ж розміру боргу за тим же правочином, тобто подвійне стягнення;

9) розглядається позов про звернення стягнення заставного (іпотечного) майна в рахунок погашення розміру боргу за правочином, якщо набрало законної сили судове рішення про стягнення того ж розміру боргу за тим же правочином грошовими коштами чи валютними цінностями, тобто подвійне стягнення;

10) розглядається позов про стягнення суми боргу за правочином коштами, якщо набрало законної сили судове рішення про звернення стягнення заставного (іпотечного) майна в рахунок погашення тієї ж суми боргу за тим же правочином, тобто подвійне стягнення.".

3. Статтю 24 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47 від 24.11.1992) викласти у такій редакції:

"Стаття 24. Задоволення вимог заставодержателя в разі недостатньої суми, вирученої від реалізації предмета застави

У випадках, коли суми, вирученої від продажу предмета застави, недостатньо для повного задоволення вимог заставодержателя, зобов'язання за основним та/або забезпечувальним правочином припиняються.".

4. Пункт 7 статті 47 Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38 від 19.09.2003, ст. 313) викласти у такій редакції:

"7. Якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває вимоги іпотекодержателя, зобов'язання за основним та/або забезпечувальним правочином припиняються.".

5. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 30, ст. 379):

1) доповнити новою статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Державні гарантії економічної безпеки споживачів

Держава встановлює гарантії економічної безпеки споживачів шляхом:

а) нікчемності подвійного стягнення із споживача одного і того ж боргу за одним і тим же правочином, різними способами примусового стягнення;

б) нікчемності неустойки (пені, штрафу), відсоток за рік яких перевищує облікову ставку Національного банку України;

в) припинення зобов'язання за основним та/або забезпечувальним правочином, якщо після реалізації предмета застави (іпотеки), сума, одержана від реалізації предмета застави (іпотеки), не покриває всіх вимог заставодержателя (іпотекодержателя);

г) нікчемність звернення стягнення на нерухоме майно житлового фонду, що є єдиним житлом, та земельну ділянку під таким об'єктом житлового фонду;

д) заборона виселення боржника з єдиного житла у випадку ненадання іншого житла;

е) підвідомчості всіх спорів за споживчими договорами виключно судам загальної юрисдикції.";

2) пункт 5 частини 3 статті 18 викласти у такій редакції:

"5) встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації, або неустойки, або пені, або штрафу (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції, в тому числі розміру кредиту) у разі невиконання ним зобов'язань за договором;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та поширює свою дію на правовідносини, що виникли після набрання ним чинності, а також на правовідносини, що регулюються цим Законом і виникли до набрання ним чинності.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос