Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи" относительно определения статуса юридических клиник как субъектов предоставления бесплатной первичной правовой помощи

Проект закона Украины от 05.03.2015 № 2319
Дата рассмотрения: 05.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо визначення статусу юридичних клінік як суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577 із наступними змінами):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) юридична клініка - структурний підрозділ вищого навчального закладу України III - IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців у галузі знань "Право", утворений як база для практичного навчання та проведення практики студентів.";

2) частину першу статті 9 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) юридичні клініки.";

3) доповнити статтею 121 такого змісту:

"Стаття 121. Надання безоплатної первинної правової допомоги юридичними клініками

1. Юридичні клініки утворюються з метою формування у студентів поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності, набуття ними практичних навичок професії юриста, проведення правової просвіти населення, а також надання безоплатної правової допомоги особам, які її потребують.

2. Юридичні клініки не є юридичними особами, можуть мати власні бланки та печатку зі своїм найменуванням. Фінансування діяльності юридичних клінік здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закладів, при яких вони утворені, коштів, отриманих з Державного бюджету України, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3. Порядок діяльності юридичних клінік встановлюються відповідними положеннями про юридичні клініки, затвердженими вищими навчальними закладами, а також іншими внутрішніми актами цих юридичних клінік.

4. Безоплатна первинна правова допомога в юридичній клініці надається студентами-консультантами, які здобувають вищу юридичну освіту, під контролем викладачів-кураторів, які є відповідальними за проходження практичного навчання, проведення практики таких студентів у юридичній клініці, а також надання ними якісної правової допомоги.

5. Особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться в юридичній клініці в установлені дні та години. Графік прийому осіб та умови надання безоплатної первинної правової допомоги в юридичній клініці мають бути доведені до їх відома.

6. Юридична клініка забезпечує надання всіх видів правових послуг безоплатної первинної правової допомоги, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, впродовж 30 календарних днів з дня надходження звернення від особи, яка потребує такої допомоги.

7. Якщо під час особистого прийому в юридичній клініці встановлено, що особа потребує безоплатної вторинної правової допомоги, їй роз'яснюється порядок звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги до суб'єктів надання такої допомоги.

8. У разі наявності обставин, за яких особі в юридичній клініці неможливо надати безоплатну первинну правову допомогу (через її стан здоров'я, поведінку, зловживання своїми правами чи наявність конфлікту інтересів тощо), юридична клініка має право прийняти рішення про відмову у наданні такої допомоги. Копія рішення з одночасним роз'ясненням порядку звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги до інших суб'єктів надання такої допомоги видається (надсилається) особі, яка звернулася до юридичної клініки.

9. Під час виконання функцій з надання безоплатної первинної правової допомоги юридичні клініки взаємодіють із іншими суб'єктами надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги в Україні, із судами, органами прокуратури, іншими правоохоронними та правозахисними органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.";

4) статтю 30 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Рішення юридичної клініки про відмову в наданні безоплатної первинної правової допомоги може бути оскаржено керівнику вищого навчального закладу або до суду в установленому законом порядку. Право на таке оскарження та його порядок мають бути роз'яснені особі під час її звернення до юридичної клініки.".

У зв'язку з цим частину другу статті 30 вважати відповідно частиною третьою;

5) статтю 31 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Дії та бездіяльність осіб, які надають в юридичній клініці безоплатну первинну правову допомогу та порушують порядок чи строки розгляду звернень про надання такої допомоги, надають неякісну правову допомогу, можуть бути оскаржені особою, яка звернулася за такою допомогою, керівнику юридичної клініки, керівнику вищого навчального закладу або до суду в установленому законом порядку. Право на таке оскарження та його порядок мають бути роз'яснені особі під час її звернення до юридичної клініки".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос