Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины

Проект закона Украины от 04.03.2015 № 2317
Дата рассмотрения: 04.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Дострокове припинення повноважень народного депутата України - це процедура, якою передбачається припинення повноважень народного депутата України з ініціативи виборця.

Стаття 2. Проведення процедури щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України організують Центральна виборча комісія з виборів народних депутатів України (далі - Центральна виборча комісія), а також відповідна окружна виборча комісія, яка була утворена під час проведення чергових або позачергових виборів народних депутатів України на відповідному виборчому окрузі.

Стаття 3. Процес дострокового припинення повноважень народного депутата України здійснюється на засадах: публічності і відкритості, законності та неупередженості органів державної влади, Верховної Ради України, органів влади Автономної Республіки Крим, Центральної виборчої комісії, органів місцевого самоврядування.

Стаття 4. Основні принципи і засади проведення процедури дострокового припинення повноважень народного депутата України

Дострокове припинення повноважень народного депутата України здійснюється на основі принципів реалізації виборцями свого виборчого права, а саме загальності виборчого права, рівності виборців та вільності волевиявлення, добровільної реалізації свого прямого виборчого права.

Дострокове припинення повноважень народного депутата України ґрунтується на принципі відповідальності та підзвітності політичних партій перед громадянами України за виконання депутатських повноважень і обов'язків народними депутатами, обраними за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати від таких політичних партій та відповідальності народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи).

Стаття 5. Підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України

Підставами для дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі можуть бути:

1) не входження народного депутата до складу депутатської фракції політичної партії, за виборчим списком якої його обрано до Верховної Ради України;

2) самовільний вихід народного депутата зі складу депутатської фракції, сформованої за участі політичної партії, за виборчим списком якої його обрано до Верховної Ради України;

3) прийняття на підставі та в порядку, визначеному цим Законом, рішення вищим керівним органом (з'їздом) політичної партії про дострокове припинення повноважень народного депутата, обраного до Верховної Ради України за виборчим списком цієї політичної партії;

4) систематичне невиконання народним депутатом України обов'язків, передбачених Законом України "Про статус народного депутата України";

5) невиконання або недотримання народним депутатом України передвиборної програми політичної партії, за виборчим списком від якої його було обрано народним депутатом України;

6) неподання народним депутатом України декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання майнового характеру у строки, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

7) невідповідність статків народного депутата України доходам, які були задекларовані ним у порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

8) використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;

9) порушення депутатом положень Конституції та законів України, що встановлено судом.

10) не персональне голосування на засіданнях Верховної Ради України, що зафіксовано і оголошено головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України;

Підставами для дострокового припинення повноважень народного депутата України обраного в одномандатному окрузі можуть бути:

1) систематичне невиконання народним депутатом України обов'язків, передбачених Законом України "Про статус народного депутата України";

2) невиконання народним депутатом України передвиборчої програми з якою його було обрано народним депутатом України;

3) неподання народним депутатом України декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання майнового характеру у строки, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

4) невідповідність статків народного депутата України доходам, які були задекларовані ним у порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

5) використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях;

6) порушення депутатом положень Конституції та законів України, що встановлено судом.

7) не персональне голосування на засіданнях Верховної Ради України, що зафіксовано і оголошено головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України;

Стаття 6. Законодавство про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України регулюється цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Стаття 7. Обмеження щодо процесу дострокового припинення повноважень народного депутата України

Забороняється ініціювання процедури дострокового припинення повноважень народного депутата України з мотивів релігійної, мовної, расової, національної, статевої приналежності, а також з мотивів партійної приналежності.

Народний депутат України не може достроково припинити повноваження за ініціативи виборців у перший рік строку його повноважень.

Народний депутат України не може достроково припинити повноваження за ініціативи виборців протягом шести місяців після оголошення результатів голосування про дострокове припинення повноважень цього ж народного депутата.

РОЗДІЛ II
ІНІЦІЮВАННЯ ПИТАННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТА ЗБІР ПІДПИСІВ

Стаття 8. Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі політичною партією

Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі може бути ініційоване вищим керівним органом (з'їздом) політичної партії, яка висунула народного депутата України.

Про проведення зборів (з'їзду) вищого керівного органу політичної партії, на якому буде порушено питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, не менше як за десять днів повідомляється Центральна виборча комісія.

Вищий керівний орган (з'їзд) політичної партії приймає рішення про ініціювання питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України відповідно до порядку, встановленого законодавством України та її статутом, вносить до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України та у випадку прийняття такого рішення утворює ініціативну групу виборців для збору підписів виборців про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Ініціативна група формується відповідно до ст. 12, 13 цього Закону.

Рішення про ініціювання питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України та його підстави, затверджений склад ініціативної групи по збору підписів виборців за дострокове припинення повноважень народного депутата України у формі протоколу політична партія протягом трьох днів направляє до Центральної виборчої комісії.

Рішення про ініціювання питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України та його підстави політична партія протягом трьох днів повідомляє народному депутату України, щодо якого ініційовано процедуру дострокового припинення повноважень та голову Верховної Ради України.

Повторна ініціатива дострокового припинення повноважень народного депутата України може бути не раніше, ніж через шість місяців після встановлення результатів голосування про його дострокове припинення повноважень, яке проводилось раніше.

Стаття 9. Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі зборами виборців

Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі може бути ініційоване на зборах виборців, за умови, що в них бере участь не менш як 300 виборців.

Про проведення зборів виборців, на яких буде порушено питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, не менше як за десять днів повідомляється Центральна виборча комісія.

Перед початком зборів проводиться реєстрація учасників, складається список із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та адреси проживання виборців (фактичного місця реєстрації), які беруть участь у зборах. Проти свого прізвища у списку кожний учасник зборів ставить особистий підпис.

На зборах обираються голова, секретар зборів і лічильна комісія у складі трьох осіб, вноситься та обговорюється пропозиція про дострокове припинення повноважень народного депутата України. У разі схвалення зазначеної пропозиції рішенням зборів, прийнятим більшістю голосів, підрахованих та оприлюднених членами лічильної комісії, подальший порядок денний повинен включати питання утворення ініціативної групи по збору підписів за дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі. Ініціативна група формується відповідно до ст. 12, 13 цього Закону.

Про проведення зборів виборців складається протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку денного, який підписується усіма виборцями, які схвалили пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Документи проведених зборів, які повинні бути підписані головою, та секретарем:

1) список учасників;

2) протокол з формулюванням пропозиції про дострокове припинення повноважень народного депутата України;

3) список членів ініціативної групи виборців із зазначенням даних паспортів або інших документів, що засвідчують їх особи.

Для здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону під час проведення зборів на них можуть бути присутніми, з правом дорадчого голосу, посадові особи та їх уповноважені органів місцевого самоврядування, представники Центральної виборчої комісії та політичних партій, а також народний депутат України з помічниками щодо якого проводяться збори.

Копію рішення про ініціювання питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України та його підстави, затверджений склад ініціативної групи по збору підписів виборців за дострокове припинення повноважень народного депутата України ініціативна група протягом трьох днів направляє до Центральної виборчої комісії.

Про своє рішення щодо ініціювання питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України та його підстави ініціативна група протягом трьох днів повідомляє народного депутата України, стосовно якого ініційовано процедуру дострокового припинення повноважень, політичну партію, за списками якої його було обрано народним депутатом України та голову Верховної Ради України.

Повторна ініціатива дострокового припинення повноважень народного депутата України з тих самих підстав може бути не раніше, ніж через шість місяців після встановлення результатів голосування про його дострокове припинення повноважень, яке проводилось раніше.

Стаття 10. Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі

Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі може бути ініційоване на зборах виборців округу, від якого обрано народного депутата України, за умови, що в них бере участь не менш як 300 виборців. Збори можуть проводитись виключно у межах відповідного виборчого округу.

Ініціативна група зобов'язана не пізніш як за десять днів до проведення зборів письмово повідомити народного депутата України, щодо якого порушується питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, голову місцевої Ради у межах відповідного виборчого округу, на території якої пропонується провести збори виборців та голову окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України у відповідному окрузі, про дату, місце і мету зборів.

Про одержану заяву виборців голова відповідної місцевої Ради у дводенний строк надсилає повідомлення до Верховної Ради України та Центральної виборчої комісії.

Перед початком зборів проводиться реєстрація учасників, складається список із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження та адреси проживання (фактичного місця реєстрації) виборців, які беруть участь у зборах. Проти свого прізвища у списку кожний учасник зборів ставить особистий підпис.

На зборах обираються голова, секретар зборів і лічильна комісія у складі трьох осіб, вноситься та обговорюється пропозиція про дострокове припинення повноважень народного депутата України. У разі схвалення зазначеної пропозиції рішенням зборів, прийнятим більшістю голосів, підрахованих та оприлюднених членами лічильної комісії, подальший порядок денний повинен включати питання утворення ініціативної групи по збору підписів за дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі. Ініціативна група формується відповідно до положень цього Закону.

Про проведення зборів виборців складається протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку денного, який підписується усіма виборцями, які схвалили пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Документи проведених зборів, які повинні бути підписані головою, та секретарем:

1 список учасників;

2 протокол з формулюванням пропозиції про дострокове припинення повноважень народного депутата України;

3 список членів ініціативної групи виборців із зазначенням даних паспортів або інших документів, що засвідчують їх особи.

Для здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону під час проведення зборів на них можуть бути присутніми, з правом дорадчого голосу, посадові особи та їх уповноважені органів місцевого самоврядування, представники Центральної виборчої комісії, а також народний депутат України з помічниками щодо якого проводяться збори.

Повторна ініціатива дострокового припинення повноважень народного депутата України з тих самих підстав може бути не раніше, ніж через шість місяців після встановлення результатів голосування про його дострокове припинення повноважень, яке проводилось раніше.

Стаття 11. Гарантії прав народного депутата України при порушенні питання про його дострокове припинення повноважень

Народний депутат України, щодо якого порушується питання про дострокове припинення повноважень зборами виборців відповідно до цього Закону, має право бути присутнім на зборах виборців, де обговорюється відповідна пропозиція, або направити для участі у зборах уповноважених ним осіб.

На вимогу народного депутата голова зборів зобов'язаний надати йому для виступу час, достатній для викладення пояснень щодо обговорюваних питань.

Після закінчення обговорення пропозиції про дострокове припинення повноважень народний депутат України або уповноважена ним особа мають право виступити до початку голосування із заключним словом.

Не пізніше ніж за сім днів до призначеної дати зборів народний депутат може надіслати ініціаторам проведення зборів та голові відповідної місцевої Ради письмову заяву з обґрунтуванням поважних причин, які унеможливлюють його участь у зборах у призначений день та запропонувати інший день проведення зборів, але не пізніше ніж у наступні п'ятнадцять днів після призначеної дати. У разі відсутності об'єктивних обставин, що перешкоджають перенесенню дати зборів, ініціатори зборів повинні задовольнити вимогу депутата або погодити з ним інший день проведення зборів. Перенесення дати зборів на вимогу депутата вдруге не допускається.

У випадку недодержання вимог або відмови депутата взяти участь у зборах, а також якщо у зборах бере участь уповноважена ним особа, відсутність депутата не тягне правових наслідків щодо чинності прийнятих зборами рішень.

Стаття 12. Склад ініціативної групи по збору підписів виборців за дострокове припинення повноважень народного депутата України

Ініціативна група по збору підписів виборців за дострокове припинення повноважень народного депутата України утворюється виборцями на зборах виборців або вищим керівним органом (з'їздом) політичної партії із громадян України, які мають право голосу у кількості не менш як тридцяти трьох осіб.

До складу ініціативної групи не можуть входити Президент України, народні депутати України, їх помічники, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, члени Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

До складу ініціативної групи по збору підписів за дострокове припинення повноважень народного депутата України обраного у загальнодержавному окрузі повинні входити представники не менше як половини областей та (або) Автономної республіки Крим, міст Київ та Севастополь.

До складу ініціативної групи по збору підписів за дострокове припинення повноважень народного депутата України обраного в одномандатному окрузі повинні входити виборці, які проживають в межах відповідного виборчого округу, що підтверджено відміткою про фактичне місце реєстрації у паспорті громадянина України та інших документах.

Ініціативна група самостійно обирає зі свого складу голову, двох заступників та секретаря ініціативної групи.

Стаття 13. Повідомлення про утворення та реєстрація ініціативної групи виборців по збору підписів за дострокове припинення повноважень народного депутата України

Ініціативна група, утворена політичною партією, за списками якої обрано народного депутата України, реєструється Центральною виборчою комісією за повідомленням цієї політичної партії протягом п'яти днів з моменту отримання документів про утворення та склад ініціативної групи.

Ініціативна група по збору підписів виборців за дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі, яка утворена на зборах виборців, реєструється Центральною виборчою комісією за повідомленням головуючого на зборах виборців протягом п'яти днів з моменту отримання документів про утворення та склад ініціативної групи.

Ініціативна група по збору підписів виборців за дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі, реєструється Центральною виборчою комісією за повідомленням голови відповідної місцевої ради, на території якої знаходиться виборчий округ протягом п'яти днів з моменту отримання документів про утворення та склад ініціативної групи.

При реєстрації ініціативної групи голові відповідної місцевої Ради, Центральній виборчій комісії подаються наступні документи:

1) оригінал реєстру учасників зборів виборців або зборів вищого керівного органу політичної партії (з'їзду), в якому вказані прізвище, ім'я, по батькові виборця або делегата, його адреса фактичної реєстрації (місця проживання), особистий підпис;

2) оригінал протоколу зборів виборців або зборів вищого керівного органу політичної партії (з'їзду), на якому було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України та утворення відповідної ініціативної групи;

3) перелік відомостей про членів затвердженого складу ініціативної групи виборців, зокрема прізвище, ім'я, по батькові виборця, його адреса фактичної реєстрації (місця проживання);

4) копії паспортів членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, число, місяць рік народження, адреси місця реєстрації;

5) копії письмового повідомлення народному депутату України про проведення зборів виборців (із зазначенням адреси проживання ініціаторів зборів) та документа, що підтверджує його направлення депутату.

Центральна виборча комісія після вивчення поданих документів у п'ятиденний строк від дня їх надходження реєструє ініціативну групу виборців або може прийняти рішення про відмову в її реєстрації, якщо під час порушення питання про дострокове припинення повноважень народного депутата не було додержано порядку, встановленого цим Законом. На засіданні Центральної виборчої комісії під час вирішення питання про реєстрацію ініціативної групи мають право бути присутніми її представники, а також народний депутат України, щодо якого проводиться процедура дострокового припинення повноважень, чи уповноважена ним особа.

Відмова в реєстрації ініціативної групи виборців по збору підписів за дострокове припинення повноважень народного депутата України не є перешкодою для проведення повторних зборів виборців або зборів вищого керівного органу політичної партії (з'їзду).

Після реєстрації ініціативної групи у триденний строк її представникові видаються свідоцтво про реєстрацію ініціативної групи, посвідчення її членів та зразки підписних листів для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про дострокове припинення повноважень народного депутата України за формами, що встановлюються Центральною виборчою комісією.

Відомості про реєстрацію ініціативної групи виборців по достроковому припиненню повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі подаються до Голови Верховної Ради України, надсилаються головам місцевих рад та публікуються у газеті "Голос України" і місцевих друкованих виданнях. Відомості про реєстрацію ініціативної групи виборців по достроковому припиненню повноважень народного депутата України в одномандатному окрузі подаються до Голови Верховної Ради України, надсилаються головам місцевих рад в межах відповідного виборчого округу та публікуються у газеті "Голос України" і місцевих друкованих виданнях.

Плата за реєстрацію ініціативних груп не справляється.

Відмову у реєстрації ініціативної групи може бути оскаржено в судовому порядку згідно до Законів України.

Стаття 14. Підтримка ініціативи дострокового припинення повноважень народного депутата України шляхом збирання підписів виборців на підписних листах

Ініціатива дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі, після реєстрації ініціативної групи повинна бути підтримана не менш як 100 тисяч виборців із не менш ніж половини областей та (або) Автономної республіки Крим, міст Київ та Севастополь, які зареєстровані в реєстрі виборців на момент видачі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи.

Ініціатива дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі, після реєстрації ініціативної групи повинна бути підтримана не менше як 10 відсотками виборців, що зареєстровані в межах відповідного виборчого округу на момент видачі свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи.

Від дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна група має право організувати та безперешкодно здійснювати збір підписів виборців на підписних листах, зразок яких надається Центральною виборчою комісією.

На кожному підписному листі повинно бути зазначено номер реєстраційного свідоцтва ініціативної групи, місце і дату проведення зборів виборців, на яких її було утворено, порядковий номер підписного листа, формулювання пропозиції про дострокове припинення повноважень народного депутата із зазначенням мотивів пропозиції, прізвище, ім'я, по батькові народного депутата України, рік народження, партійність, посада (професія, заняття), рік обрання депутатом, місце проживання. У підписному листі повинно бути зазначено останній день збирання підписів відповідно до строків цього Закону.

Стаття 15. Строки і порядок збирання підписів виборців

Загальний строк збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про дострокове припинення повноважень народного депутата України становить 45 днів від дня одержання свідоцтва ініціативною групою.

У разі проведення декількох зборів, на яких було порушено питання про дострокове припинення повноважень одного й того ж народного депутата України та утворено і зареєстровано кілька ініціативних груп, строк збирання підписів для кожної з них, незалежно від дня реєстрації, обмежується 45 днями від дня одержання свідоцтва ініціативною групою, яку було зареєстровано першою. Усі зібрані ними протягом цього строку підписи підсумовуються і враховуються разом.

Збирання підписів здійснюється членами ініціативної групи або іншими виборцями з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом. Списки членів ініціативної групи та інших виборців, що бажають долучитися до збору підписів із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси проживання (фактичного місця реєстрації) подаються головам місцевих рад у межах території, де ними буде здійснюватись збір підписів.

Виборцям, які бажають долучитись до збору підписів видаються посвідчення за підписом голів місцевих рад, де ними буде здійснюватись збір підписів за зразком, встановленим Центральною виборчою комісією.

Виборець, який підтримує пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України, ставлячи свій підпис на підписному листі, зазначає при цьому своє прізвище, ім'я, по батькові або ініціали, дату підпису.

Особа, яка здійснює збирання підписів, зазначає у підписному листі згідно з документами громадянина, що посвідчують його особу, рік його народження, номер і серію паспорта або номер іншого документа, що засвідчує особу, адресу фактичного місця реєстрації.

У разі внесення в підписний лист даних не з паспорта або іншого документа, що засвідчує особу виборця, його підпис вважається недійсним і не враховується при підрахунку кількості виборців, що підтримали ініціативу про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Виборець вправі поставити свій підпис лише на одному підписному листі, про що його повинна попередити особа, яка здійснює збирання підписів. Якщо підписи виборцем поставлено на кількох підписних листах, вони не враховуються при підрахунку кількості виборців, що підтримали ініціативу про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Не допускається збирання підписів на одному підписному листі кількома членами ініціативної групи або іншими виборцями. Заповнений підписний лист підписується особою, яка збирала підписи, із зазначенням її прізвища, адреси та дати підпису.

В одному підписному листі повинні бути лише підписи виборців, які проживають на території одного району, району в місті, міста (міст без районного поділу).

В підписному листі про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі можуть розписуватись лише громадяни України, які проживають в межах цього виборчого округу. Якщо виборець, який поставив підпис не проживає в межах відповідного виборчого округу, його підпис не враховується при підрахунку кількості виборців, що підтримали ініціативу про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Стаття 16. Порядок і строки подання підписних листів до місцевих Рад

Заповнені підписні листи з підписами виборців подаються членами ініціативної групи або виборцями, які виявили бажання збирати підписи, головам відповідних місцевих Рад або уповноваженим ними посадовим особам протягом передбаченого для збирання підписів 45-денного терміну та двох робочих днів від дня його закінчення.

Особі, яка подала підписні листи, на її вимогу видається довідка, в якій зазначено їх загальну кількість, дату подання, загальну кількість підписів виборців, а у разі виявлення під час подання листів неточностей у них - кількість підписних листів, які повернуто для виправлення та в який термін.

Посадові особи місцевих рад вправі здійснювати у семиденний строк вибіркову або повну перевірку дотримання вимог цього Закону щодо зібраних на підписних листах підписів виборців.

У разі виявлення неточностей, невідповідності оформлення підписних листів вимогам Закону ці листи повертаються особам, які їх подали, для виправлення. Виправлені підписні листи повинні бути подані до місцевої Ради не пізніше ніж на десятий день від дня закінчення терміну збирання підписів виборців.

Перевірка підписних листів проводиться за обов'язковою участю представників ініціативних груп. У разі недотримання цієї вимоги результати перевірок не мають юридичної сили, а збір підписів вважається таким, що не відповідає вимогам цього Закону. Народний депутат України щодо якого порушено питання про дострокове припинення повноважень, його помічники, довірені особи або інші уповноважені ним особи мають право бути присутніми під час перевірки, знайомитися з поданими на перевірку підписними листами та робити з них копії.

Підписи виборців без реквізитів, передбачених цим Законом та формою підписного листа, або якщо ці реквізити не відповідають даним паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, а також якщо підписи одного виборця є на кількох підписних листах, вважаються недійсними і не враховуються при підрахунку кількості виборців, що підтримали ініціативу про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

Невідповідність реквізитів документа може бути встановлена лише перевіркою записів на підписному листі безпосередньо з документом, що засвідчує особу.

Недійсними вважаються також підроблені підписи або підписи, зібрані під впливом (підкуп, обіцянка вигоди, матеріальна винагорода, погроза насильством або насильство чи інший вплив на виборця), якщо це письмово підтвердить виборець, якого примусили підписатись або за якого зробили підпис.

Якщо під час вибіркової перевірки дійсності підписів на підписному листі посадовими особами місцевих рад виявлено сфальсифіковані чи неналежним чином оформлені підписи, вони проводять повну перевірку підписів на цьому листі або визнають всі підписи на ньому недійсними.

Після закінчення перевірки та внесення виправлень до підписних листів про результати збирання підписів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці в межах виборчого округу складається протокол, в якому зазначаються:

1) загальна кількість поданих підписних листів;

2) загальна кількість дійсних підписів виборців;

3) кількість підписів, які не були зараховані відповідно до порядку, встановленого цим Законом.

Протокол підписується двома членами ініціативної групи або виборцями, які виявили бажання збирати підписи (із зазначенням їх прізвищ та ініціалів) та головою відповідної місцевої Ради або уповноваженою ним посадовою особою і засвідчується печаткою місцевої Ради. Протокол також може бути підписаний народним депутатом України, його помічниками, довіреними особами або іншими уповноваженими ним особами, присутніми при перевірці, за їх бажанням.

У разі виявлення неузгодженостей про це може бути складено окремий протокол. Не пізніше наступного дня зазначені документи разом з усіма поданими підписними листами, в тому числі тими, в яких виявлено неузгодженості, надсилаються до Центральної виборчої комісії.

Якщо ініціативна група вважає, що збирання підписів виборців на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці завершено до закінчення передбаченого Законом 45-денного терміну збирання підписів, вона надсилає письмову заяву про це голові відповідної місцевої Ради, після чого проводяться усі визначені цим Законом процедури і підписні листи разом з іншими документами можуть бути надіслані до Центральної виборчої комісії раніше встановлених Законом строків.

Стаття 17. Підрахунок підписів виборців, які підтримали пропозицію про дострокове припинення повноважень, і прийняття рішення щодо призначення голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України

Центральна виборча комісія забезпечує реєстрацію документів та підписних листів щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України, які надійшли і протягом 15 днів з дня їх надходження проводить вибіркову або повну перевірку дотримання вимог Закону при порушенні питання про дострокове припинення повноважень народного депутата та збиранні підписів виборців на підтримку цієї пропозиції, підбиває підсумки збирання підписів ініціативною групою, про що складається протокол.

У разі, якщо було проведено кілька зборів з питання про дострокове припинення повноважень одного й того ж народного депутата України і зареєстровано кілька ініціативних груп, надіслані документи розглядаються у встановленому порядку з дня надходження кожного з них.

Після перевірки документів, що надійшли від усіх ініціативних груп, складається підсумковий протокол про загальну кількість зібраних у встановленому порядку підписів виборців на підтримку пропозиції про дострокове припинення повноважень народного депутата України. У п'ятиденний строк після складання підсумкового протоколу приймається рішення щодо призначення голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Якщо збирання підписів здійснювала одна ініціативна група, рішення приймається у п'ятиденний строк після складання протоколу.

У випадку, коли встановлено, що необхідну кількість підписів виборців зібрано відповідно до вимог цього Закону однією або кількома ініціативними групами, незалежно від того, чи надійшли документи від усіх ініціативних груп, рішення щодо призначення голосування з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається у п'ятиденний строк після складання останнього протоколу, відповідно до якого загальна кількість підписів виборців перевищує необхідну кількість виборців, визначених ст. 14 цього Закону.

У разі, якщо встановлено, що при порушенні питання про дострокове припинення повноважень і збиранні підписів на підтримку цієї пропозиції було додержано вимог Закону, в тому числі зібрано не менше необхідної кількості підписів виборців, Центральна виборча комісія призначає на неділю або інший неробочий день голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України від відповідного виборчого округу, але у строк не пізніше ніж через два місяці після прийняття рішення про призначення голосування.

Якщо виявлено, що при порушенні питання про дострокове припинення повноважень народного депутата та збиранні підписів мали місце грубі порушення вимог цього Закону, які істотно вплинули на волевиявлення виборців та не дозволяють встановити їх підтримку ініціативи про дострокове припинення повноважень народного депутата України, або не було зібрано достатньої кількості їх підписів, голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України не призначається.

Рішення Центральної виборчої комісії щодо призначення голосування про дострокове припинення повноважень може бути оскаржено народним депутатом України або членами ініціативної групи (ініціативних груп) до Верховного Суду України. Рішення Верховного Суду України з цього питання є остаточним.

Рішення Центральної виборчої комісії з питання щодо призначення голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України подається до Верховної Ради України, а у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі, окрім того, надсилається голові місцевої Ради, на території якої утворено відповідний виборчий округ, та публікується в газеті "Голос України" і місцевих друкованих виданнях.

Рішення Центральної виборчої комісії може бути скасовано внаслідок дострокового припинення повноважень народного депутата України з підстав, визначених законодавством України.

РОЗДІЛ III
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Стаття 18. Округи та дільниці для голосування

Голосування з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного у загальнодержавному окрузі проводиться на всій території України.

Голосування з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному окрузі проводиться в межах відповідного округу.

Голосування про дострокове припинення повноважень проводиться, як правило, на тих самих дільницях виборчого округу, на яких проводилося голосування під час виборів народного депутата України. У разі, якщо відбулися істотні демографічні зміни або зміни у місці проживання виборців, що обумовлюють неможливість проведення голосування на раніше утворених дільницях, можуть бути утворені нові виборчі дільниці не пізніше ніж через 20 днів від дня прийняття рішення про проведення голосування Центральною виборчою комісією в порядку, передбаченому статтями 19, 20, 21, 22, 23 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 19. Порядок організації діяльності комісій по проведенню голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України

Найвищим органом по організації та проведенню голосування, вирішенню інших питань, пов'язаних з достроковим припиненням повноважень народного депутата України є Центральна виборча комісія.

Для організації та проведення голосування в округах не пізніше ніж через 15 днів після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення голосування, у разі необхідності утворюються окружні комісії відповідно до статей 26, 27 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Для організації голосування на дільницях не пізніше ніж через 31 день після прийняття відповідного рішення Центральною виборчою комісією утворюються дільничні комісії в порядку, передбаченому статтею 28 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Повноваження дільничних комісій, організація їх діяльності по проведенню голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України здійснюються відповідно до цього Закону та Закону України "Про вибори народних депутатів України".

На засіданнях дільничних комісій, у тому числі під час голосування, підрахунку голосів, підбиття підсумків голосування по округу, мають право бути присутніми народний депутат України, щодо якого ініційовано процедуру дострокового припинення повноважень, його помічники, довірені особи або уповноважені ним особи, члени ініціативної групи (ініціативних груп) або уповноважені ними особи з числа виборців округу. Списки зазначених осіб і документи, що підтверджують їх повноваження, подаються до відповідних комісій. Порядок участі цих осіб у роботі комісій регламентується положеннями цього Закону.

Стаття 20. Списки виборців

Списки виборців складаються по кожній дільниці дільничною комісією не пізніш як за 20 днів до дня голосування. Інші питання стосовно списків - порядок їх складання, оголошення та внесення змін визначаються статтями 39, 40, 41, 42, 43, 44 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 21. Довірені особи народного депутата України, інші уповноважені ним особи

Народний депутат України щодо якого ініційовано процедуру дострокового припинення повноважень під час вирішення питань, пов'язаних з його достроковим припиненням повноважень, може мати не більше трьох довірених осіб на один виборчий округ, які допомагають йому, роз'яснюють позицію народного депутата, ведуть агітацію з питання про його дострокове припинення повноважень, представляють інтереси депутата у відносинах з державними органами і об'єднаннями громадян, місцевими Радами, комісіями по проведенню голосування та виборцями.

З моменту реєстрації ініціативної групи по збору підписів про дострокове припинення повноважень народного депутата України він визначає довірених осіб за власною ініціативою і може звернутися до Центральної виборчої комісії щодо їх реєстрації. У заяві депутата щодо кожного кандидата довіреної особи зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номери телефонів. До заяви додається письмова згода цієї особи.

Центральна виборча комісія протягом трьох днів від дня надходження заяви реєструє довірених осіб і видає їм посвідчення.

Народний депутат України може в будь-який час до дня голосування звернутися з письмовою заявою до Центральної виборчої комісії про припинення повноважень довіреної особи та реєстрацію замість неї іншої особи. Довірена особа депутата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, повідомивши про це депутата та повернувши до Центральної виборчої комісії видане їй посвідчення.

Повноваження довіреної особи починаються з дня її реєстрації і закінчуються після остаточного вирішення питання щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України, в тому числі у разі оскарження цього питання до Верховного Суду України.

Народний депутат України в будь-який час від дня одержання повідомлення ініціаторів зборів виборців або іншої інформації про порушення питання щодо його дострокового припинення повноважень може уповноважувати осіб, які мають право голосу, представляти його інтереси на зборах виборців, засіданнях комісій по проведенню голосування, під час вирішення інших питань, пов'язаних з процедурою його дострокового припинення повноважень. Зазначені особи здійснюють свої повноваження за письмовим дорученням народного депутата України, що складається ним у довільній формі на бланку народного депутата України і засвідчується власним підписом.

Призначення довірених або уповноважених осіб з числа членів комісій по проведенню голосування, осіб, що проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, а також суддів і прокурорів забороняється.

Стаття 22. Агітація за і проти дострокового припинення повноважень народного депутата України

Виборці округу, від якого обрано народного депутата України, утворені ними ініціативні групи, народний депутат України, щодо якого порушено питання про дострокове припинення повноважень, його довірені та уповноважені особи мають право вільно і всебічно обговорювати ділові та особисті якості депутата, вести агітацію за або проти його дострокового припинення повноважень на зборах, мітингах, у бесідах, засобах масової інформації.

Засоби масової інформації, одним із засновників яких виступають державні органи, установи, організації, органи місцевого самоврядування, а також засоби масової інформації, які повністю або частково фінансуються за рахунок державних коштів або коштів органів місцевого самоврядування, зобов'язані надавати рівні можливості для виступів за або проти дострокового припинення повноважень як самому народному депутату України, так і його довіреним або уповноваженим особам та виборцям.

Окружна виборча комісія за рахунок державних коштів у межах кошторису витрат, що затверджується Центральною виборчою комісією, встановлює, забезпечує та оплачує конкретний обсяг публікацій у місцевій пресі, виступів по радіо і місцевому телебаченню для народного депутата України або його довірених та уповноважених ним осіб, з одного боку, та членів ініціативної групи (ініціативних груп) чи уповноважених нею виборців округу - з другого.

Агітація за і проти дострокового припинення повноважень народного депутата України може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції і законам України, з додержанням вимог щодо ведення передвиборної агітації, встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 23. Час і місце, організація та порядок голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України

Час і місце, організація та порядок голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України визначаються і здійснюються відповідно до положень статей 84 - 86 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 24. Бюлетень для голосування

Бюлетень для голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України повинен містити номер виборчого округу, від якого обрано народного депутата України або назву політичної партії, за списками якої його було обрано, формулювання пропозиції про дострокове припинення повноважень народного депутата України із зазначенням її мотивів, прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік народження, партійність, посаду (професію, заняття), рік обрання депутатом, місце проживання та варіанти відповіді - "за дострокове припинення повноважень народного депутата України П. І. Б." або "проти дострокового припинення повноважень народного депутата України П. І. Б.".

Текст та місце друку бюлетеня затверджується Центральною виборчою комісією.

Бюлетені для голосування друкуються державною мовою. На всій території бюлетені повинні бути однаковими за змістом, розміром, матеріалом, кольором та відповідати формі, що встановлюється Центральною виборчою комісією.

Стаття 25. Підрахунок голосів на дільниці

Підрахунок голосів на дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у такій послідовності:

1) після закінчення голосування комісія погашає, підраховує та упаковує невикористані бюлетені в пакет, на якому зазначаються реквізити дільниці та кількість невикористаних бюлетенів. Пакет підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та скріплюється печаткою таким чином, щоб без пошкодження печатки неможливо було відкрити пакет;

2) за списком виборців дільнична комісія встановлює загальну кількість виборців на дільниці та кількість виборців, які одержали бюлетені;

3) голова комісії у присутності членів комісії перевіряє цілість печаток на скриньках для голосування і розкриває їх;

4) комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, та на основі дійсних бюлетенів встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, в яких не позначено позначкою жодного варіанта відповіді, бюлетені, в яких мається більше ніж одна позначка, а також бюлетені, на яких немає штампу або підпису члена дільничної комісії, який його видав. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування. Бюлетені невстановленого зразка підраховуються окремо. Визнані недійсними бюлетені упаковуються в окремий пакет, який оформлюється в порядку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті;

5) комісія підраховує кількість голосів, поданих за дострокове припинення повноважень народного депутата України і проти дострокового припинення повноважень народного депутата України, упаковує відповідні бюлетені в окремі пакети, як зазначено у пункті 1 частини першої цієї статті.

Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні комісії і заносяться до протоколу, де зазначаються найменування і номер дільниці, загальна кількість виборців, внесених до списків виборців по дільниці, кількість виборців, які одержали бюлетені, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих за дострокове припинення повноважень народного депутата України, та кількість голосів, поданих проти дострокового припинення повноважень народного депутата України, кількість бюлетенів, визнаних недійсними. Форма протоколу встановлюється Центральною виборчою комісією.

Протокол складається не менш як у чотирьох примірниках, кожний з яких підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії. Після оформлення протоколу перший його примірник разом з усіма упакованими бюлетенями негайно надсилається до окружної виборчої комісії у встановленому нею порядку, другий та третій примірники зберігаються в дільничній комісії, один з них одночасно з відправкою першого примірника вивішується у приміщенні комісії для загального ознайомлення. Четвертий примірник видається довіреній особі народного депутата України або іншій уповноваженій ним особі, про одержання якого вони розписуються у першому і другому примірниках. На вимогу члена ініціативної групи йому також видається оригінал протоколу дільничної виборчої комісії.

Після оформлення протоколу на прохання народного депутата України або його довіреної та уповноваженої ним особи представникові ініціативної групи або уповноваженій нею особі, які були присутніми у встановленому порядку на засіданні комісії, видається довідка про результати підрахунку голосів, яка підписується секретарем комісії та засвідчується її печаткою.

Стаття 26. Підбиття підсумків голосування по округу

На підставі протоколів дільничних комісій окружна виборча комісія визначає загальну кількість виборців, внесених до списків виборців по округу, кількість виборців, які одержали бюлетені, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих за дострокове припинення повноважень народного депутата України, та кількість голосів, поданих проти дострокового припинення повноважень народного депутата України, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, про що складається протокол у чотирьох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Усі примірники протоколу підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами окружної комісії. Перший примірник протоколу негайно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий примірник зберігається в окружній комісії і по одному примірнику видається відповідно народному депутату України або довіреній чи уповноваженій ним особі та представнику ініціативної групи.

Голосування визнається таким, що не відбулось, якщо в ньому взяло участь менш як 50 відсотків з числа виборців, внесених до списків виборців даного округу.

Протокол окружної комісії разом із документами, які надійшли від дільничних виборчих комісій доставляється до Центральної виборчої комісії для встановлення результатів голосування.

Стаття 27. Встановлення результатів голосування

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня голосування встановлює результати про що складає протокол.

До протоколу про результати голосування щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі, одержаних окружними виборчими комісіями;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі, погашених окружними виборчими комісіями;

4) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі, одержаних дільничними виборчими комісіями;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі, погашених дільничними виборчими комісіями;

6) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та/або мажоритарному окрузі;

7) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;

8) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях;

9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі у приміщенні для голосування;

10) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі у приміщенні для голосування;

12) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі, визнаних недійсними;

13) кількість голосів виборців, поданих за дострокове припинення повноважень народного депутата України у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі;

14) кількість голосів виборців, поданих проти дострокового припинення повноважень народного депутата України у загальнодержавному та/або одномандатному окрузі;

2. Якщо за дострокове припинення повноважень народного депутата України проголосувала більшість виборців округу і відсутні підстави для розгляду питання про визнання результатів голосування недійсними, Центральна виборча комісія визнає народного депутата України таким що достроково припинив повноваження, у зв'язку з чим його повноваження припиняються.

3. У випадку, коли більшість виборців округу не проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата України, у рішенні комісії зазначається, що пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України відхилено.

4. Протягом 14 днів від дня голосування до Центральної виборчої комісії із письмовими заявами про визнання результатів голосування недійсними внаслідок грубих порушень цього Закону під час підготовки і проведення голосування, якщо такі мали місце, можуть звертатися народний депутат України або за його спеціальним письмовим дорученням довірені чи уповноважені ним особи, ініціативна група (групи), заяву якої підписала більшість її членів, виборці округу, а також окружна комісія - за своїм рішенням, прийнятим у встановленому порядку, та органи прокуратури.

5. Центральна виборча комісія протягом 15 днів від дня голосування, а у разі необхідності - протягом більшого строку, але не пізніше ніж через 30 днів, перевіряє викладені у заяві факти, підтверджені відповідними актами. Якщо буде встановлено, що під час підготовки та проведення голосування мали місце грубі порушення цього Закону, які суттєво вплинули на волевиявлення виборців і результати голосування, Центральна виборча комісія на п'ятнадцятий день від дня голосування, а у разі необхідності протягом 30 днів може прийняти рішення про визнання результатів голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України недійсними. У рішенні має бути зазначено, ким і які вчинено порушення, що стали підставою для визнання результатів голосування недійсними.

6. Якщо грубі порушення, через які результати голосування було визнано недійсними, сталися внаслідок умисних дій депутата або його довірених чи уповноважених ним осіб, у тому числі, якщо внаслідок їх дій чинився неправомірний тиск на виборців з метою недопущення їх до участі в голосуванні або застосовувались інші незаконні засоби для зриву голосування, Центральна виборча комісія входить з клопотанням до Верховної Ради України про порушення питання щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України.

5. Рішення Центральної виборчої комісії щодо результатів голосування надсилається до Верховної Ради України і протягом п'яти днів від дня його прийняття публікується в газеті "Голос України" та місцевій пресі.

6. Рішення Центральної виборчої комісії щодо результатів голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України може бути оскаржено народним депутатом України, ініціативною групою-за заявою, підписаною більшістю її членів, та органами прокуратури до Верховного Суду України. Рішення Верховного Суду України з цього питання є остаточним.

Стаття 28. Кількість голосувань про дострокове припинення повноважень народного депутата України

Голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України може бути проведено не частіше одного разу на рік.

Стаття 29. Витрати, пов'язані з процедурою щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України

Витрати, пов'язані з діяльністю комісій по підготовці і проведенню голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України, та інші витрати, передбачені цим Законом, здійснюються за рахунок державних коштів, що виділяються Центральною виборчою комісією в межах кошторису витрат, затвердженого у встановленому законом порядку.

Стаття 30. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим способом вільному волевиявленню громадян України при веденні агітації та під час голосування про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також особи, які допустили порушення цього Закону, несуть встановлену законом відповідальність.

Правоохоронні органи зобов'язані проводити перевірки щодо будь-яких порушень цього Закону, про які їм стало відомо із заяв виборців, представників ініціативних груп, довірених осіб депутата, членів політичних партій та з інших джерел, і притягати винних осіб до відповідальності в порядку, встановленому законодавством.

РОЗДІЛ IV
ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Стаття 31. Порядок заміщення народних депутатів України, які були обрані у загальнодержавному окрузі

У разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного у загальнодержавному окрузі на підставі волевиявлення виборців, Центральна виборча комісія своїм рішенням визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної політичної партії.

Стаття 32. Порядок заміщення народних депутатів України, які були обрані в одномандатному окрузі

У разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному окрузі на підставі волевиявлення виборців, Центральна виборча комісія оголошує про проведення позачергових виборів народних депутатів України на відповідному одномандатному виборчому окрузі.

РОЗДІЛ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Статтю 222 п. 1 ЗУ "Про Регламент Верховної Ради України" (від 10.02.2010 р. N 1861-VI) викласти у такій редакції:

"Розгляд питання про дострокове припинення повноважень народного депутата

1. Верховна Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадках, передбачених Конституцією і законами України".

3. Статтю 222 ЗУ "Про Регламент Верховної Ради України" (від 10.02.2010 р. N 1861-VI) додати п. 1.1 у такій редакції:

"1.1. У разі дострокового припинення повноважень народного депутата України шляхом голосування комітет, до компетенції якого входять питання депутатської етики, розглядає відповідні матеріали, що подаються Центральною виборчою комісією, і готує висновок".

4. Доповнити новим пунктом статтю 30 ЗУ "Про вибори народних депутатів України" (від 17.11.2011 р. N 4061-VI):

"23) вирішує питання призначення і проведення повторних виборів, виборів замість депутатів, які вибули, а також питання, пов'язані з організацією дострокового припинення повноважень народних депутатів України".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос