Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования сертификации в сфере земельных отношений

Проект закона Украины от 22.07.2015 № 2313а-1
Дата рассмотрения: 22.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сертифікації у галузі земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 - 4, ст. 27) доповнити статтею 135-1 такого змісту:

"Стаття 135-1. Професійна підготовка ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів

1. Ліцитаторами (аукціоністами) з проведення земельних торгів можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають вищу освіту, володіють державною мовою, склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів.

Ліцитатором (аукціоністом) з проведення земельних торгів не може бути особа, яка має не погашену і не зняту в установленому законом порядку судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

2. Професійна підготовка ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів проводиться за програмами підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів на базі навчальних закладів, які уклали відповідний договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Програми підготовки та підвищення кваліфікації ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за поданням Екзаменаційної комісії.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів.

3. Особам, які пройшли навчання за програмою підготовки ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів та успішно склали кваліфікаційний іспит видається кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів, у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня складання такого іспиту.

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше, ніж через два місяці з дня складання такого іспиту.

4. Ліцитатори (аукціоністи) з проведення земельних торгів зобов'язані не рідше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Особам, які мають кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів, та успішно пройшли тестування на підвищення кваліфікації, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня такого тестування.

Видача свідоцтва про підвищення кваліфікації здійснюється навчальним закладом, на базі якого проводиться тестування на підвищення кваліфікації. Форма такого свідоцтва затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

5. Видача кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів та видача його дубліката здійснюється навчальним закладом, на базі якого складався кваліфікаційний іспит. Форма кваліфікаційного свідоцтва затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Строк дії кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів не обмежений у часі. Невиконання вимоги, зазначеної в частині четвертій цієї статті, зупиняє дію кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів на період до отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

6. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів приймає Екзаменаційна комісія. Склад цієї комісії затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

До складу Екзаменаційної комісії включаються одинадцять ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів, що мають високий рівень підготовки з питань проведення земельних торгів, з яких чотири особи представляють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, одна особа представляє Фонд державного майна України та шість осіб, що представляють суб'єктів господарювання, які мають досвід господарської діяльності з проведення земельних торгів, наукові та навчальні заклади, громадські організації, асоціації у сфері земельних відносин.

Строк повноважень членів Екзаменаційної комісії становить п'ять років. Члени Екзаменаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря двома третинами від затвердженого складу комісії. Засідання Екзаменаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш, як половини затвердженого складу. Рішення Екзаменаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні, якщо інше не передбачено цим Кодексом. У разі рівного розподілу голосів голос голови Екзаменаційної комісії є вирішальним.

Член Екзаменаційної комісії може бути виключений з її складу за рішенням Екзаменаційної комісії з таких підстав:

1) за власним бажанням,

2) у разі його смерті,

3) набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Екзаменаційній комісії,

4) визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною,

5) у випадку систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності на засіданнях Екзаменаційної комісії, без поважних причин.

Рішення про припинення повноважень члена Екзаменаційної комісії приймається не менш ніж двома третинами голосів від затвердженого складу комісії.

7. Кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів може бути анульовано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі:

1) подання ліцитатором (аукціоністом) з проведення земельних торгів заяви про анулювання свідоцтва;

2) набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів, визнання його недієздатним, безвісті відсутнім;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсним договору, укладеного за результатами земельних торгів, проведених ліцитатором (аукціоністом), з підстав порушення ним законодавства;

4) визнання земельних торгів такими, що не відбулись з вини ліцитатора (аукціоніста);

5) смерті ліцитатора (аукціоніста).

Рішення про анулювання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Ліцитатори (аукціоністи) з проведення земельних торгів не можуть здійснювати продаж земельних ділянок та прав на них на земельних торгах у разі, якщо:

1) земельні ділянки належать виконавцю земельних торгів або ліцитаторам (аукціоністам) з проведення земельних торгів, які працюють у його складі;

2) ліцитатор (аукціоніст) з проведення земельних торгів має родинні зв'язки із організатором земельних торгів або керівництвом організатора земельних торгів;

3) земельні ділянки належать засновникам або учасникам виконавця земельних торгів.

9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.

Державний реєстр ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів ведеться в електронній формі.

Державний реєстр ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного реєстру ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування відомостей реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.

У Державному реєстрі ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів зазначається така інформація:

1) прізвище, ім'я та по батькові ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів;

2) дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва;

3) назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит (тестування на підвищення кваліфікації);

4) дата та номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва;

5) інформація про підвищення кваліфікації (дата видачі та номер свідоцтва про підвищення кваліфікації);

6) інформація щодо анулювання чи зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва.

Для внесення інформації до Державного реєстру ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів ліцитатор (аукціоніст) з проведення земельних торгів подає наступні документи:

1) заяву про внесення інформації;

2) копію сторінок паспорта, де зазначено прізвище, ім'я та по-батькові особи, місце реєстрації;

3) копію кваліфікаційного свідоцтва;

4) копію свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності).

Внесення інформації до Державного реєстру ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів та надання інформації з нього у формі витягу здійснюється за письмовою заявою фізичним і юридичним особам на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

Підставою для відмови у внесенні інформації до Державного реєстру ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних щодо кваліфікаційного свідоцтва. Підставою для відмови у наданні інформації з Державного реєстру ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів у формі витягу є відсутність запитуваної інформації.".

2) У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 36, ст. 282):

а) частину четверту статті 32 після слів "Державний фонд документації із землеустрою" доповнити словами "(крім випадків, коли документація із землеустрою передається у Державний фонд документації із землеустрою державними кадастровими реєстраторами згідно з законом)";

б) статтю 33 викласти у такій редакції:

"Стаття 33. Порядок користування документацією із землеустрою

Документація із землеустрою та інші матеріали Державного фонду документації із землеустрою (крім тих, що становлять державну таємницю відповідно до закону) є відкритими та загальнодоступними.

Відомості щодо обліку та місць зберігання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей щодо обліку та місць зберігання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування цих відомостей на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, надає юридичним та фізичним особам безоплатний доступ до матеріалів Державного фонду документації із землеустрою (крім тих, що становлять державну таємницю відповідно до закону) у порядку визначеному законодавством про доступ до публічної інформації".

в) у статті 66:

частину восьму викласти в такій редакції:

"Вимоги до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників установлюються Кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. До складу Кваліфікаційної комісії включаються двадцять сертифікованих інженерів-землевпорядників, що мають високий рівень підготовки з питань землеустрою та/або оцінки земель, з яких десять є представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, п'ять є представниками навчальних закладів, п'ять є представниками саморегулівних організацій у сфері землеустрою. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить п'ять років. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів. Рішення Кваліфікаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним. Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за рішенням Кваліфікаційної комісії, прийнятим двома третинами голосів від затвердженого складу комісії, з таких підстав: за власним бажанням; у разі його смерті; набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії; визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною; у випадку систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності на засіданнях Кваліфікаційної комісії, без поважних причин. Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-землевпорядників. Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено до суду";

частину десяту після слів "перевірку теоретичної підготовки" доповнити словами "(шляхом тестування)";

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"Інженеру-землевпоряднику, який успішно склав кваліфікаційний іспит, в строк, що не перевищує двох робочих днів з дня складання такого іспиту, навчальним закладом, на базі якого складався іспит, видається кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, що підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним вимогам та його спроможність самостійно проводити роботи із землеустрою, за їх результатами розробляти документацію із землеустрою та документації з нормативної грошової оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи для цілей землеустрою, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень при здійсненні землеустрою";

у частині тринадцятій слова "внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою" виключити;

г) абзац другий частини другої статті 68 викласти у такій редакції:

"встановлення Кваліфікаційною комісією недотримання факту сертифікованим інженером-землевпорядником нормативно-правових актів у сфері землеустрою та Державного земельного кадастру при виконанні робіт із землеустрою, що призвело до порушення прав та/або законних інтересів замовників документації із землеустрою, власників землі (земельних ділянок) або землекористувачів, саморегулівних організацій у сфері землеустрою, на підставі заяви цих осіб, поданої до Кваліфікаційної комісії";

3) У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5 - 6, ст. 46):

а) у статті 5-1:

частину першу доповнити словами "та/або землеустрою";

частину сьому доповнити словами ", а також практичні навички роботи із геодезичними приладами";

частину восьму викласти в такій редакції:

"Вимоги до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів встановлюються Кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. До складу Кваліфікаційної комісії включаються двадцять сертифікованих інженерів-геодезистів, що мають високий рівень підготовки з питань геодезії та картографії, з яких десять є представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, п'ять є представниками навчальних закладів, п'ять є представниками саморегулівних організацій у сфері землеустрою або топографо-геодезичної діяльності. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить п'ять років. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів. Рішення Кваліфікаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним. Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за рішенням Кваліфікаційної комісії, прийнятим двома третинами голосів від затвердженого складу комісії, з таких підстав: за власним бажанням; у разі його смерті; набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії; визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною; у випадку систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності на засіданнях Кваліфікаційної комісії, без поважних причин. Кваліфікаційна комісія здійснює контроль за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-геодезистів. Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено до суду".

б) статтю 20 викласти у такій редакції:

"Стаття 20. Порядок користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами

Матеріали Державного картографо-геодезичного фонду України (крім тих, що становлять державну таємницю відповідно до закону) є відкритими та загальнодоступними.

Відомості щодо обліку та місць зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей щодо обліку та місць зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування цих відомостей на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, надає юридичним та фізичним особам безоплатний доступ до матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України (крім тих, що становлять державну таємницю відповідно до закону) у порядку визначеному законодавством про доступ до публічної інформації".

4) У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст. 229):

а) у статті 6:

у абзаці третьому слова "та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників" замінити словами "які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок";

у абзаці четвертому слова "та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" замінити словами: "які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок";

б) статті 8 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок проводиться навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво щодо професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок проводиться за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Програми базової підготовки та підвищення кваліфікації затверджуються наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за поданням Екзаменаційної комісії.

Склад Екзаменаційної комісії затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

До складу Екзаменаційної комісії включаються шістнадцять оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що мають високий рівень підготовки з питань оцінки земель та не менше, ніж п'ятирічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, з яких шість є представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, двоє є представниками Фонду державного майна України, вісім є представників саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Строк повноважень членів Екзаменаційної комісії становить п'ять років. Члени Екзаменаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря двома третинами від затвердженого складу комісії. Засідання Екзаменаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її затвердженого складу. Рішення Екзаменаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні, крім випадків, передбачених цим Законом. У разі рівного розподілу голосів голос голови Екзаменаційної комісії є вирішальним. Член Екзаменаційної комісії може бути виключений з її складу за рішенням Екзаменаційної комісії з таких підстав: за власним бажанням; у разі його смерті; набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Екзаменаційній комісії; визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною за рішенням суду; у випадку систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності на засіданнях Екзаменаційної комісії без поважних причин. Рішення про припинення повноважень члена Екзаменаційної комісії приймається двома третинами голосів від затвердженого складу комісії. Рішення Екзаменаційної комісії може бути оскаржено до суду.

Фізичні особи, які пройшли навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має не менше ніж п'ятирічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит, отримують кваліфікаційне свідоцтво.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок ведеться в електронній формі.

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування відомостей реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.

У Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок зазначається така інформація:

1) прізвище, ім'я та по-батькові оцінювача;

2) дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва;

3) назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації оцінювача;

4) дата та номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва;

5) інформація про підвищення кваліфікації (дата видачі та номер свідоцтва про підвищення кваліфікації);

6) інформація щодо анулювання чи зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва.

Для внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок оцінювач подає наступні документи:

1) заяву про його реєстрацію;

2) копію сторінок паспорта, де зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, місце реєстрації;

3) копію кваліфікаційного свідоцтва;

4) копію свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності).

Інформація вноситься до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок на безоплатній основі протягом 14 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

Якщо в установленому законодавством порядку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, прийнято рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання), до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок у триденний строк вноситься інформація про номер та дату відповідного рішення, дату, з якої оцінювача позбавлено кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання).

Інформація з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок надається на безоплатній основі за письмовою заявою фізичним і юридичним особам у формі витягу. Форма витягу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

Інформація з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок надається на безоплатній основі протягом 14 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

Підставою для відмови у внесенні інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних щодо кваліфікаційного сертифіката. Підставою для відмови у наданні інформації з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок є відсутність запитуваної інформації.

Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги зупиняє дію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок на період до отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації";

в) статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Рішення про позбавлення оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за письмовим поданням екзаменаційної комісії.

Екзаменаційна комісія вносить подання про позбавлення оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання) за зверненням заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки земель; рішення суду за фактами непрофесійної оцінки земельних ділянок, яка проведена оцінювачем; наявності в оцінювача судимості за корисливі злочини, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку; з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного свідоцтва; з'ясування факту порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 14 цього Закону.

Про прийняте рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, повідомляє оцінювача письмово у двотижневий строк після його прийняття.

Рішення про позбавлення оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку".

г) абзац четвертий статті 11 після слів "інженерів-землевпорядників" доповнити словами "та Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок";

5) У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 8, ст. 61):

частину четверту статті 9 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"передає документацію із землеустрою до Державного фонду документації із землеустрою";

статтю 21 доповнити частиною дев'ятнадцятою такого змісту:

"19. Документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель, на підставі яких державним кадастровим реєстратором внесено відомості до Державного земельного кадастру, передаються цим державним кадастровим реєстратором до Державного фонду документації із землеустрою";

абзац шостий частини першої статі 38 викласти у такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, забезпечує надання доступу до всіх відомостей Державного земельного кадастру в режимі читання банкам, центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом припиняються повноваження членів Кваліфікаційної комісії, утвореної згідно пункту п'ятого розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт", що не мають кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та/або кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.

3. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

внести зміни до складу Кваліфікаційної комісії, утвореної згідно пункту п'ятого розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт", виключивши з її складу членів, повноваження яких припиняються згідно цього Закону, та включивши до її складу осіб, що відповідають вимогам законів України "Про землеустрій" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";

забезпечити формування та роботу екзаменаційних комісій, передбачених Земельним кодексом України та Законом України "Про оцінку земель".

4. Особи, які до набрання чинності цим Законом, пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та виконали річну програму стажування, мають право складати кваліфікаційний іспит на одержання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок без проведення додаткових навчань та стажування.

5. Встановити, що протягом року з дня набрання чинності цим Законом, вимога щодо обов'язкового внесення відомостей до Державного реєстру ліцитаторів (аукціоністів) не поширюється на осіб, які отримали кваліфікаційні свідоцтва ліцитаторів (аукціоністів) з проведення земельних торгів до набрання чинності цим Законом.

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос