Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования сертификации в области земельных отношений

Проект закона Украины от 08.07.2015 № 2313а
Дата рассмотрения: 08.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сертифікації у галузі земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити Земельний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27 з наступними змінами) статтею 135-1 такого змісту:

"Стаття 135-1. Здійснення підготовки аукціоністів (ліцитаторів) та сертифікація їх діяльності

1. Аукціоністами (ліцитаторами) можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають вищу освіту, володіють державною мовою, склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційний сертифікат аукціоніста (ліцитатора) з проведення земельних торгів відповідно до вимог цього Кодексу.

Аукціоністом (ліцитатором) не може бути особа, яка має не погашену і не зняту в установленому законом порядку судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

2. Підготовка аукціоністів (ліцитаторів) проводиться у формі навчання за програмою підготовки та підвищення кваліфікації аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів на базі навчальних закладів, які уклали відповідний договір з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Програми підготовки та підвищення кваліфікації аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.

3. Фізичним особам, які пройшли навчання за програмою підготовки аукціоністів (ліцитаторів) та склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційний сертифікат аукціоніста (ліцитатора) з проведення земельних торгів.

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через два місяці.

4. Аукціоністи (ліцитатори) з проведення земельних торгів зобов'язані не рідше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

5. Видача кваліфікаційного сертифіката аукціоніста (ліцитатора) з проведення земельних торгів та видача дубліката здійснюється навчальним закладом за формою затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Строк видачі кваліфікаційного сертифіката аукціоніста (ліцитатора) з проведення земельних торгів становить 14 днів з дня складання кваліфікаційного іспиту.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката аукціоніста (ліцитатора) з проведення земельних торгів не обмежений у часі. Невиконання вимоги, зазначеної в частині четвертій цієї статті, зупиняє дію кваліфікаційного сертифіката аукціоніста (ліцитатора) з проведення земельних торгів.

6. Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката приймає Кваліфікаційна комісія. Склад цієї комісії затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

До складу Кваліфікаційної комісії включаються п'ять осіб з числа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, шість осіб з числа суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію майна на торгах, науковців, громадських організації у сфері земельних відносин, які мають необхідний рівень підготовки з питань проведення земельних торгів.

Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить три роки. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів. Рішення Кваліфікаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним.

Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за рішенням Кваліфікаційної комісії з таких підстав:

за власним бажанням,

у разі його смерті,

набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії,

визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною,

втрати особою громадянства України,

у випадку систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності на засіданнях Кваліфікаційної комісії, без поважних причин;

припинення трудових відносин (членства) з підприємством, установою, організацією, представником якої, є член Кваліфікаційної комісії.

Положення про порядок роботи Кваліфікаційної комісії та критерії відбору членів комісії затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

Рішення про припинення повноважень Кваліфікаційної комісії приймається двома третинами голосів складу комісії. Протягом трьох днів з дня прийняття рішення формується новий склад Кваліфікаційної комісії.

7. Кваліфікаційний сертифікат аукціоніста (ліцитатора) може бути анульовано центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у разі:

подання аукціоністом (ліцитатором) заяви про анулювання сертифікату;

набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи (аукціоніста (ліцитатора), визнання її недієздатною, безвісті відсутньою;

набрання законної сили рішенням суду про визнання недійсним договору, укладеного за результатами торгів, проведеного аукціоністом (ліцитатором), з підстав порушення ним законодавства;

визнання торгів такими, що не відбулись з вини аукціоніста (ліцитатора);

смерті аукціоніста (ліцитатора).

Рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Порядок підготовки та підвищення кваліфікації аукціоністів (ліцитаторів) встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів, які отримали кваліфікаційний сертифікат.

Державний реєстр аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів? система обліку аукціоністів (ліцитаторів), яким в установленому законодавством порядку видано кваліфікаційний сертифікат.

Державний реєстр аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів ведеться в електронній формі.

Державний реєстр аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.

У Державному реєстрі аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів зазначається така інформація:

1) прізвище, ім'я та по батькові аукціоніста (ліцитатора);

2) дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката;

3) назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації аукціоніста (ліцитатора);

4) дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката;

5) інформація про підвищення кваліфікації;

6) інформація щодо анулювання чи зупинення дії кваліфікаційного сертифіката;

7) місце роботи аукціоніста (ліцитатора).

Для внесення інформації до Державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів аукціоніст (ліцитатор) подає наступні документи:

заяву про його реєстрацію;

копію кваліфікаційного сертифіката;

копію сторінок паспорта, де зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, місце реєстрації;

довідку з основного місця роботи.

Інформація про підвищення кваліфікації вноситься до Державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів на підставі даних Кваліфікаційної комісії про успішне проходження підвищення кваліфікації аукціоніста (ліцитатора) з проведення земельних торгів.

Внесення інформації до Державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів та надання інформації з нього у формі витягу здійснюється за письмовою заявою фізичним і юридичним особам на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

Підставою для відмови у внесенні інформації до Державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних щодо кваліфікаційного сертифіката. Підставою для відмови у наданні інформації з Державного реєстру аукціоністів (ліцитаторів) з проведення земельних торгів у формі витягу є відсутність запитуваної інформації.".

2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282):

1) у статті 66:

у частині восьмій:

друге речення викласти в такій редакції:

"До складу Кваліфікаційної комісії включаються шість осіб з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, п'ять осіб з числа представників навчальних закладів та саморегулівних організацій у сфері землеустрою.";

у третьому реченні слова "сім років" замінити словами "три роки";

восьме речення викласти в такій редакції:

"Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за рішенням Кваліфікаційної комісії з таких підстав: за власним бажанням; у разі його смерті; набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії; визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною; втрати особою громадянства України; у випадку систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності на засіданнях Кваліфікаційної комісії, без поважних причин; припинення трудових відносин (членства) з підприємством, установою, організацією, представником якої, є член Кваліфікаційної комісії.";

доповнити реченнями такого змісту:

"Рішення про припинення повноважень Кваліфікаційної комісії приймається двома третинами голосів складу комісії. Протягом трьох днів з дня прийняття рішення формується новий склад Кваліфікаційної комісії.";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Інженеру-землевпоряднику, який склав кваліфікаційний іспит, в строк, що не перевищує чотирнадцяти днів з дня складання такого іспиту, видається кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним вимогам та його спроможність самостійно проводити роботи із землеустрою, за їх результатами розробляти документацію із землеустрою та документації з нормативної грошової оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи для цілей землеустрою, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень при здійсненні землеустрою.";

у частині тринадцятій слова "внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою" виключити;

частину двадцять другу викласти в такій редакції:

"Положення про порядок роботи Кваліфікаційної комісії, критерії відбору членів комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.";

2) у частині другій статті 68:

в абзаці першому після слів "саморегулівних організацій у сфері землеустрою" доповнити словами ", кадастрових реєстраторів, членів Кваліфікаційної комісії,";

в абзаці другому слово "грубе" виключити;

абзац другий після слів "норм і правил у сфері землеустрою" доповнити словами "та Державного земельного кадастру при виконанні робіт із землеустрою";

доповнити абзацами шостим - восьмим такого змісту:

"не надання матеріалів до державного фонду документації із землеустрою;

систематичне порушення вимог, встановлених до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що містить результати робіт із землеустрою та оцінки земель;

порушення строків складання документації із землеустрою, визначених законом.".

3. У статті 5-1 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46):

у частині восьмій:

друге речення викласти в такій редакції:

"До складу Кваліфікаційної комісії включаються шість осіб з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, п'ять осіб з числа представників навчальних закладів та саморегулівних організацій у сфері землеустрою або топографо-геодезичної діяльності.";

у третьому реченні слова "сім років" замінити словами "три роки";

восьме речення викласти в такій редакції:

"Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за рішенням Кваліфікаційної комісії з таких підстав: за власним бажанням; у разі його смерті; набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії; визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною; втрати особою громадянства України; у випадку систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності на засіданнях Кваліфікаційної комісії, без поважних причин; припинення трудових відносин (членства) з підприємством, установою, організацією, представником якої, є член Кваліфікаційної комісії.";

доповнити реченнями такого змісту:

"Рішення про припинення повноважень Кваліфікаційної комісії приймається двома третинами голосів складу комісії. Протягом трьох днів з дня прийняття рішення формується новий склад Кваліфікаційної комісії.";

частину дев'ятнадцяту викласти в такій редакції:

"Положення про порядок роботи Кваліфікаційної комісії, критерії відбору членів комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, форма кваліфікаційного сертифіката встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.".

4. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229):

1) у частині першій статті 6:

в абзаці третьому після слів "що мають у своєму складі" доповнити словом "сертифікованих";

в абзаці третьому слова "та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" замінити словами ", які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок";

в абзаці четвертому слова "кваліфікаційне свідоцтво" замінити словами "кваліфікаційний сертифікат";

в абзаці четвертому слова "та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" замінити словами ", які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок";

2) у частині першій статті 7

слова "кваліфікаційне свідоцтво" замінити словами "кваліфікаційний сертифікат";

слова "та Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" виключити;

3) у статті 8:

частину другу виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Вимоги до програм базової підготовки та підвищення кваліфікації встановлюються Кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. До складу Кваліфікаційної комісії включаються вісім осіб з числа фахівців, які є представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та семи осіб з числа представників саморегулівних організацій у сфері оцінки землі. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить три роки. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів. Рішення Кваліфікаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним. Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за рішенням Кваліфікаційної комісії з таких підстав: за власним бажанням; у разі його смерті; набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії; визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною; втрати особою громадянства України; у випадку систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності на засіданнях Кваліфікаційної комісії, без поважних причин; припинення трудових відносин (членства) з підприємством, установою, організацією, представником якої, є член Кваліфікаційної комісії. Рішення про припинення повноважень Кваліфікаційної комісії приймається двома третинами голосів складу комісії. Протягом трьох днів з дня прийняття рішення формується новий склад Кваліфікаційної комісії. Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено до суду."

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Положення про порядок роботи Кваліфікаційної комісії та критерії відбору членів комісії затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин."

У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою;

у частині четвертій слово "дворічний" замінити словом "п'ятирічний";

у частині четвертій слова "кваліфікаційне свідоцтво" замінити словами "кваліфікаційний сертифікат";

перше речення частини п'ятої викласти в такій редакції:

"Рішення про видачу кваліфікаційного сертифікату приймає Кваліфікаційна комісія."

частину шосту викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок? система обліку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким в установленому законодавством порядку виданий сертифікат про підтвердження їх кваліфікації.";

після частини сьомої доповнити новими частинами такого змісту:

"Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок ведеться в електронній формі.

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та роздрукування реєстру на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.

У Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок зазначається така інформація:

1) прізвище, ім'я та по батькові оцінювача;

2) дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката;

3) назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації оцінювач;

4) дата та номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката;

5) інформація про підвищення кваліфікації;

6) інформація щодо анулювання чи зупинення дії кваліфікаційного сертифіката;

7) місце роботи оцінювача.

Для внесення інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок оцінювач подає наступні документи:

заяву про його реєстрацію;

копію кваліфікаційного сертифіката;

копію сторінок паспорта, де зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, місце реєстрації;

довідку з місця основної роботи.

Інформація про підвищення кваліфікації вноситься до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок на підставі даних Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Якщо в установленому законодавством порядку Екзаменаційною комісією прийнято рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного сертифікату (його анулювання), за поданням голови комісії до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок вноситься у триденний строк інформація про номер та дату відповідного рішення, дату, з якої оцінювача позбавлено кваліфікаційного сертифіката (його анульовано).

Інформація вноситься до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок на безоплатній основі протягом 14 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

Інформація з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок надається на безоплатній основі за письмовою заявою фізичним і юридичним особам у формі витягу, зразок якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

Інформація з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок видається на безоплатній основі протягом 14 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

Підставою для відмови у внесенні інформації до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок є подання неповного пакету документів або подання недостовірних даних щодо кваліфікаційного сертифіката. Підставою для відмови у наданні інформації з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок є відсутність запитуваної інформації.";

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною вісімнадцятою;

у частині восьмій слово "свідоцтва" замінити словом "сертифіката";

4) у статті 9:

у назві слово "свідоцтва" замінити словом "сертифіката";

у частині першій:

слово "свідоцтва" замінити словом "сертифіката";

слова "екзаменаційна комісія" замінити словами "Кваліфікаційна комісія;

слова "неодноразове грубе" виключити;

у частині другій:

слова "екзаменаційною комісією" замінити словами "Кваліфікаційною комісією";

слово "свідоцтва" замінити словом "сертифіката";

слова "засідання екзаменаційної комісії" замінити словами "засідання Кваліфікаційної комісії";

у частині третій слово "свідоцтва" замінити словом "сертифіката";

5) абзац четвертий частини першої статті 11 викласти в такій редакції:

"реєстрацію у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кваліфікаційні та екзаменаційні комісії, які діяли до набрання чинності цим Законом, припиняють свої повноваження з дня набрання чинності цим Законом.

3. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити протягом місяця формування та роботу кваліфікаційних комісій, передбачених цим Законом.

4 Особи, які до набрання чинності цим Законом пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та виконали річну програму стажування, мають право складати кваліфікаційний іспит на одержання кваліфікаційного сертифіката оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок без проведення додаткових навчань та стажування.

Кваліфікаційний сертифікат оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок видається безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів оцінювачам, які на момент набрання чинності цим Законом отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Кваліфікаційний сертифікат аукціоніста (ліцитатора) з проведення земельних торгів видається безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів аукціоністами (ліцитаторам), які на момент набрання чинності цим Законом отримали кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора з проведення земельних торгів.

Встановити, що протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

суб'єкти господарювання, які до набрання чинності цим Законом у встановленому порядку отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт, є виконавцями робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них;

суб'єкти господарювання, які до набрання чинності цим Законом у встановленому порядку отримали ліцензії на проведення земельних торгів, є виконавцями земельних торгів.

5 Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос