Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с положениями Закона Украины "О рынке природного газа" (касательно особенностей осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа в переходный период)

Проект закона Украины от 07.07.2015 № 2312а
Дата рассмотрения: 07.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність до положень Закону України "Про ринок природного газу" (стосовно особливостей провадження господарської діяльності на ринку природного газу у перехідний період)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Внести до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2015, N 25, ст. 722) такі зміни:

1) пункт 4 частини першої статті 1 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити такими словами:

"або уповноваженого законом державного колегіального органу";

2) абзац другий частини п'ятої статті 2 після слів "Кабінет Міністрів України" доповнити такими словами:

"або уповноважений законом державний колегіальний орган";

3) пункт 2 частини другої статті 6 доповнити словами:

", крім випадків, визначених законом;";

4) пункт 27 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"27) транспортування, розподіл, зберігання, постачання природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу колекторів щільних порід, газу центрально-басейнового типу, надання послуг з перетворення природного газу з газоподібного у рідинний стан (зрідження) та перетворення зрідженого природного газу з рідинного у газоподібний стан (регазифікація) за допомогою установки LNG (послуги установки LNG) - з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про ринок природного газу";";

5) у статті 9:

абзац перший частини другої доповнити словами:

", крім випадків, визначених законом.";

пункт 5 частини дев'ятої доповнити новим третім абзацом такого змісту:

"виконання передбачених законом вимог про відокремлення і незалежність;";

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати абзацами четвертим-шостим відповідно.

6) Статтю 21 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Положення частин першої і третьої статті 8 цього Закону не застосовуються до ліцензійних умов провадження діяльності з постачання природного газу, які затверджуються до 1 жовтня 2015 року відповідно до вимог Закону України "Про ринок природного газу".

Положення частини третьої статті 8 та частини третьої статті 9 цього Закону не застосовуються до ліцензійних умов провадження діяльності з розподілу природного газу, які затверджуються до 1 жовтня 2015 року відповідно до вимог Закону України "Про ринок природного газу".

Протягом тримісячного строку з дати затвердження ліцензійних умов, передбачених абзацами першим і другим цієї частини, діяльність з постачання та розподілу природного газу здійснюється на підставі чинних ліцензій, що були видані до 1 жовтня 2015 року. Після закінчення цього строку такі ліцензії втрачають чинність."

У зв'язку з цим частини сьому та восьму статті 21 вважати частинами восьмою та дев'ятою відповідно.

2. Частину другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409, N 57, ст. 2056 із наступними змінами) доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) сертифікації операторів газотранспортних систем у відповідності до Закону України "Про ринок природного газу.".

3. Частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 48, ст. 483 із наступними змінами) після слів "захисту економічної конкуренції" доповнити словами:

", на відносини щодо сертифікації операторів газотранспортних систем у відповідності до Закону України "Про ринок природного газу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З дати набуття чинності цим Законом та до закінчення тримісячного строку з дати затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з постачання природного газу відповідно до частини дев'ятої розділу VII Закону України "Про ринок природного газу" діяльність з постачання природного газу провадиться на підставі:

- чинних ліцензій на постачання природного газу за регульованим тарифом;

- ліцензій на постачання природного газу за нерегульованим тарифом, які були чинні станом на 27 червня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос