Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательства Украины по вопросам финансирования заведений здравоохранения

Проект закона Украины от 17.07.2015 № 2311а-1
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства України з питань фінансування закладів охорони здоров'я

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:

1. Частину другу статті 55 доповнити абзацом такого змісту:

"оплата медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними розпорядниками бюджетних коштів з державними та комунальними закладами охорони здоров'я, реорганізованими згідно з пунктом 1 Розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Основ законодавства України про охорону здоров'я.".

2. У статті 1034:

1) у частині першій:

абзац перший доповнити словами "з розподілом за видами медичної допомоги";

абзац другий викласти у такій редакції:

"Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров'я та забезпечення передбачених законодавством витрат, пов'язаних з реорганізацією державних та комунальних закладів охорони здоров'я згідно з пунктом 1 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Основ законодавства України про охорону здоров'я.";

2) частину другу після слів "обсяги медичної субвенції" доповнити словами "з розподілом за видами медичної допомоги";

3) у частині третій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3. Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державу політику у сфері охорони здоров'я, у розрізі видів медичної допомоги та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:";

підпункт перший доповнити словами "та соціально-демографічні показники з урахуванням рівня захворюваності;";

доповнити частину після підпункту 3 підпунктом 4 у такій редакції:

"4) кількість державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що планується реорганізувати згідно з пунктом 1 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Основ законодавства України про охорону здоров'я.".

3. Доповнити розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" пунктом 33 такого змісту:

"33. Абзац дев'ятнадцятий статті 55 цього Кодексу та передбачений у статті 1034 цього Кодексу розподіл медичної субвенції у розрізі видів медичної допомоги, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров'я, та витрат, пов'язаних з реорганізацією державних та комунальних закладів охорони здоров'я згідно з пунктом 1 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" цих Основ, застосовуються, починаючи із складання проекту Державного бюджету України на 2016 рік.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос