Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере охраны природно-заповедного фонда Украины

Проект закона Украины от 04.03.2015 № 2311
Дата рассмотрения: 19.05.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

2. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2000 р., N 4, ст. 26; 2004 р., N 15, ст. 228; 2010 р., N 11, ст. 112; 2012 р., N 2-3, ст. 3; 2015 р., N 25, ст. 195):

1) частину другу статті 4 доповнити реченням такого змісту: "При цьому власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, на яких створені чи оголошені території та об'єкти природно-заповідного фонду, зобов'язані забезпечувати режим їх охорони та збереження";

2) статтю 7 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Забороняються вилучення, передача у власність та надання у користування земельних ділянок, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, крім випадків, передбачених цим та іншими законами".

У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

3) в абзаці десятому статті 8 слова "проведення інших заходів" замінити словами "оздоровлення, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих функцій лісів, проведення інших заходів";

4) частину другу статті 9 доповнити реченням такого змісту: "Власники та користувачі земельних ділянок, які увійшли до складу біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, здійснюють використання таких земель та природних ресурсів, які на них розташовані, з дотриманням режиму охорони та збереження об'єктів та територій природно-заповідного фонду";

5) у статті 9:

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Проведення санітарно-оздоровчих заходів, рубок догляду та інших рубок, спрямованих на оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних та оздоровчих функцій лісів, здійснюється в межах затверджених планів відповідно до рішень науково-технічних рад підприємств, установ, організацій природно-заповідного фонду згідно з лімітом на використання природних ресурсів та на підставі дозволів";

у частині четвертій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища";

6) друге речення частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "Спеціальні адміністрації очолюють керівники, які призначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";

7) статтю 18 доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:

"У разі нагальної необхідності за рішенням науково-технічної ради на території біосферного заповідника можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та запобігання надзвичайним ситуаціям, не передбачені проектом організації території.

Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи загроза знищення заповідних природних комплексів, невідкладні заходи здійснюються за рішенням адміністрації біосферного заповідника";

8) у частині першій статті 61:

третє речення доповнити словами "які є головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідної території та об'єкта природно-заповідного фонду";

доповнити четвертим реченням такого змісту: "Керівники відділень природоохоронних установ є державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідної території та об'єкта природно-заповідного фонду".

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) частину першу статті 20 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, крім випадків, передбачених цим Кодексом";

2) статтю 45 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Земельні ділянки природно-заповідного фонду державної та комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються в постійне користування природоохоронним підприємствам, установам, організаціям або включаються до складу територій та об'єктів природно-заповідного фонду без вилучення у землекористувачів. Відомості про межі територій природно-заповідного фонду вносяться до Державного земельного кадастру".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

3) пункт "в" частини четвертої статті 83 після слів "землі під об'єктами природно-заповідного фонду" доповнити словами "землі, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, землі";

4) частину третю статті 93 після слів "природно-заповідного фонду" доповнити словами "землях, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду";

5) у статті 123:

абзац другий частини третьої доповнити словами "або визначено проектом створення (розширення) території та об'єкта природно-заповідного фонду у порядку, встановленому Законом України "Про природно-заповідний фонд України";

частину п'яту після слів і цифр "згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу" доповнити словами "або визначені проектом створення (розширення) території та об'єкта природно-заповідного фонду у порядку, встановленому Законом України "Про природно-заповідний фонд України".

3. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343):

1) частину другу статті 11 доповнити словами "містобудівної документації та державній екологічній експертизі";

2) частину четверту статті 14 доповнити словами "містобудівної документації та державної екологічної експертизи".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос