Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере охраны природно-заповедного фонда Украины

Проект закона Украины от 04.03.2015 № 2311
Дата рассмотрения: 04.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері охорони природно-заповідного фонду України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Закон України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2000 р., N 4, ст. 26; 2010 р., N 11, ст. 112):

а) частину другу статті 4 доповнити реченням: "При цьому власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, на яких створені чи оголошені території та об'єкти природно-заповідного фонду, повинні взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження";

б) частину четверту статті 7 після слів "їх межі" доповнити словами "та функціональне зонування";

в) статтю 7 доповнити:

частиною п'ятою такого змісту: "Забороняється вилучення, передача у власність та надання у користування земельних ділянок, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду";

г) абзац 10 статті 8 перед словом "проведення інших заходів" доповнити словами "оздоровлення, посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих функцій лісів";

д) частину другу статті 9 доповнити реченням такого змісту: "Землевласники та землекористувачі, земельні ділянки яких увійшли до складу біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, здійснюють використання цих земель та природних ресурсів, які на них розташовані (в тому числі проведення рубок формування та оздоровлення лісів, за винятком садівництва, городництва, сінокосіння, випасання худоби, які здійснюються у порядку ведення особистого селянського господарства) лише за умови схвалення її науково-технічною радою та погодження спеціальною адміністрацією відповідної природоохоронної установи";

е) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту: "Загальне використання природних ресурсів для потреб місцевого населення, здійснюється за межами заповідних зон біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, за обґрунтованими нормами, відповідно до Проекту організації території та рішень науково-технічних рад природоохоронних установ";

є) частину 3 статті 9-1 доповнити словами: "Проведення санітарно-оздоровчих заходів, рубок догляду та інших рубок направлених на оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних та оздоровчих функцій лісів здійснюється в межах затверджених планів та на підставі рішень науково-технічних рад установ природно-заповідного фонду";

ж) у частині 4 статті 9-1 слова: "територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами: "структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища";

з) частину першу статті 11 доповнити словами "у складі якого діє Державна служба заповідної справи України, як урядовий орган державного управління";

и) друге речення частини першої статті 12 викласти у редакції: "Спеціальні адміністрації очолюють керівники, які призначаються Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища";

і) статтю 18 доповнити:

частиною шостою такого змісту: "В разі термінової необхідності за рішенням науково-технічної ради на території біосферного заповідника можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та попередження надзвичайних ситуацій не передбачених Проектом організації території";

частиною сьомою такого змісту: "Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення заповідних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням адміністрації біосферного заповідника";

ї) у частині другій статті 47 слова: "за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами" вилучити;

й) частину першу статті 61 після слів "керівники адміністрацій територій та об'єктів природно-заповідного фонду" доповнити словами: "які є Головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідної території та об'єкту природно-заповідного фонду. Керівники відділень природоохоронних установ є Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідної території та об'єкту природно-заповідного фонду".

2) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

а) частину першу статті 20 доповнити абзацом третім такого змісту: "Забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду";

б) статтю 45 доповнити частиною другою такого змісту: "Землі природно-заповідного фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються в постійне користування природоохоронним установам або включаються до їх складу без вилучення у землекористувачів та відображаються у державній статистичній звітності".

в)частину другу статті 45 вважати частиною третьою;

г) пункт "в" частини четвертої статті 83 після слів "землі під об'єктами природно-заповідного фонду" доповнити словами "землі, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду";

д) частину третю статті 93 після слів "природно-заповідного фонду" доповнити словами "землях, стосовно яких прийнято рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду";

е) у статті 123

абзац другий частини третьої після слів "згідно із статтею 151 цього Кодексу" доповнити слова "або визначено проектом створення (розширення) території та об'єкта природно-заповідного фонду у порядку встановленому Законом України "Про природно-заповідний фонд України";

частину п'яту після слів "згідно з вимогами статті 151 цього Кодексу" доповнити словами "або визначені проектом створення (розширення території) об'єкта ПЗФ у порядку встановленому Законом України "Про природно-заповідний фонд України".

3) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343, N 50, ст. 537; 2012 р., N 27, ст. 274, N 29, ст. 345; із змінами, внесеними законами України від 22 березня 2012 року N 4570-VI, від 21 червня 2012 року N 5018-VI та від 5 липня 2012 року N 5059-VI):

а) частину другу статті 11 після слів "експертизі" доповнити словами "містобудівної документації та державній екологічній експертизі";

б) частину 4 статті 14 після слів "державної експертизи" доповнити словами "містобудівної документації та державної екологічної експертизи".

4) у Загальнодержавній програмі розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженій Законом України від 21 квітня 2011 року N 3268-VI:

у частині восьмій "Золото і срібло" глави "Дорогоцінні метали та алмази" підрозділу "Металічні корисні копалини" Розділу III "Завдання і заходи програми" слова "а також на площах і ділянках Рахівського рудного району", "та родовища Сауляк" вилучити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос