Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения полной государственной монополии на осуществление лотерейной деятельности для защиты экономических интересов Украины

Проект закона Украины от 07.07.2015 № 2307а
Дата рассмотрения: 07.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження повної державної монополії на здійснення лотерейної діяльності для захисту економічних інтересів України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державні лотереї в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 31, ст. 369):

1) Пункт 3 частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:

"3) державна лотерея - лотерея, що проводиться організатором державних лотерей відповідно до цього Закону".

2) Пункт 11 частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:

"11) організатор державних лотерей - юридична особа, яка на 100 % є власністю держави Україна та яка визначена цим Законом".

3) Словосполучення "оператори державних лотерей", "оператори лотерей" у відповідних відмінках змінити на "організатор державних лотерей".

4) У пункті 13 частини першої статті 1 і далі по тексту Закону слово "гравець" замінити словом "учасник" у відповідних відмінках.

5) Абзац другий частини першої статті 2 виключити.

6) Частину першу статті 3 викласти у наступній редакції:

"1. Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться організатором державних лотерей".

7) В частині шостій статті 3 слова "розповсюджувачу державної лотереї" виключити;

8) Доповнити статтю 3 частинами сьомою та восьмою наступного змісту:

"7. Принцип забезпечення виплати виграшу передбачає, що організатор державної лотереї гарантує виплату виграшів.

8. Принцип захисту від ігрової залежності передбачає вжиття заходів по недопущенню появи та профілактики патологічної схильності учасників лотерей до залежності, яка полягає в частих повторних епізодах участі у таких заходах, домінує у житті людини і веде до зниження соціальних, професійних, матеріальних і сімейних цінностей".

9) Абзац 4 частини першої статті 4 виключити.

10) Частину другу статті 4 викласти у наступній редакції:

"2. Забороняється проведення лотерей, умови проведення яких суперечать цьому Закону.".

11) Частину першу статті 5 викласти у наступній редакції:

"1. Умови випуску та проведення державних лотерей, у тому числі в мережі Інтернет, затверджуються організатором державних лотерей, та погоджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.".

12) Частину третю статті 5 викласти в наступній редакції:

"3. Лотерея набуває статусу державної з моменту опублікування затверджених організатором державних лотерей умов проведення такої лотереї в електронній формі на своєму інтернет-сайті.

За поданням організатора державних лотерей, яке подається протягом п'ятнадцяти днів після дати опублікування, державна лотерея підлягає обов'язковому внесенню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, до Єдиного переліку державних лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, до Єдиного переліку державних лотерей, запроваджених в Україні, здійснюється протягом десяти днів з дати одержання подання організатора державних лотерей.

Набір відомостей, які відображаються в Єдиному переліку державних лотерей запроваджених в Україні, затверджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Єдиний перелік державних лотерей, запроваджених в Україні, ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.".

13) Частину п'яту статті 5 виключити.

14) В абзаці другому частині сьомої статті 5 слова " політики у сфері випуску і проведення лотерей" виключити.

15) В абзаці третьому частини сьомої статті 5 речення "Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються ліцензійними умовами" виключити.

16) В частині дев'ятій статті 5 слова "або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств" виключити.

17) Статтю 6 викласти в наступній редакції:

"1. Єдиним організатором державних лотерей є Державний ощадний банк України.

2. Організатор державних лотерей забезпечує діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України

3. Напрямами діяльності організатора державних лотерей є:

розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей (випуск державних лотерей);

створення належних умов для учасників державних лотерей;

створення мережі прийому ставок та видачі призів;

ввезення на митну територію України лотерейних білетів, їх бланків без одержання дозволів (ліцензій);

проведення державних лотерей;

визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей;

розробка та впровадження нових технологій проведення державних лотерей;

реклама державних лотерей;

здійснення інших функцій, необхідних для проведення державних лотерей, тощо.

4. Організатор державних лотерей забезпечує ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому законодавством.

Організатор державних лотерей щомісяця надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, інформацію щодо проведення державної лотереї за встановленою формою.

5. Організатор державних лотерей зобов'язаний застрахувати ризик невиплати гравцям призів у разі його неплатоспроможності та/або банкрутства на суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором державних лотерей упродовж попереднього календарного року.".

18) Статтю 7 виключити.

19) Статтю 8 виключити.

20) Частину третю статті 9 викласти в наступній редакції:

"Юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї за наявності посвідчення, виданого організатором державних лотерей, форма якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.".

21) Абзац другий частини першої статті 12 виключити.

22) В частині сьомій статті 12 слова "ліцензійними умовами" замінити словами "організатором державних лотерей".

23) Статтю 13 викласти в наступній редакції:

" 13. Державний нагляд у сфері лотерейної діяльності

1. Уповноваженим органом державного нагляду за проведенням лотерей в Україні є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, розглядає та погоджує Умови проведення державної лотереї, затверджені наказом Організатора державних лотерей, веде Єдиний перелік державних лотерей, запроваджених в Україні, та здійснює інші функції, необхідні для забезпечення державного нагляду за проведенням державних лотерей.".

24) Частину другу статті 15 виключити.

25) Частину восьму статті 15 викласти в такій редакції:

"Кабінету Міністрів України передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на відповідний рік визначення відрахувань коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні, одним із джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України і спрямування у повному обсязі цих коштів на фінансування наукової діяльності, освіти, охорони здоров'я та культури.".

2. Пункт 18 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 23, ст. 158) виключити.

3. У частині першій статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами) пункт 46 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, зобов'язані припинити їх проведення протягом одного календарного місяця з дня набрання чинності цим Законом в незалежності від строку закінчення дії таких ліцензій. При цьому всі угоди, укладені між гравцями в лотереї та їх організаторами внаслідок прийняття останніми плати за участь в лотереї (ставок тощо) з перебігом строку, зазначеного в цьому пункті, вважаються нікчемними.

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

- забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

- забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос