Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" относительно электронного обращения и электронной петиции

Проект закона Украины от 03.03.2015 № 2299
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 231 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Порядок прийому електронних звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань визначається їх керівниками.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги";

2) доповнити Закон статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційні веб-сайти відповідних органів або веб-сайти громадських об'єднань.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім'я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції.

Електронна петиція не повинна містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) розміщує текст електронної петиції на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або на веб-сайті громадського об'єднання.

Розміщена на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об'єднання електронна петиція до її оприлюднення для збору підписів перевіряється адміністратором відповідного веб-сайта на відповідність установленим цим Законом вимогам.

Електронна петиція, яка відповідає встановленим вимогам, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об'єднання протягом п'яти робочих днів з дня розміщення петиції. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється.

Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об'єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

Громадське об'єднання при зборі підписів на підтримку електронної петиції зобов'язане забезпечити:

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином;

надсилання електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, на офіційний веб-сайт відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування не пізніше наступного дня після завершення строку, встановленого для збору підписів.

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, не розглядається.

Електронна петиція, адресована відповідно Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається та на неї дається відповідь за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше 20 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються рішенням відповідної місцевої ради.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об'єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після завершення строку, встановленого для збору підписів, надсилається громадським об'єднанням на офіційний веб-сайт органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та електронну поштову адресу громадського об'єднання.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після завершення строку, встановленого для збору підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

Розгляд електронної петиції здійснюється протягом десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.

У разі підтримки електронної петиції інформація про це публічно оголошується: Президентом України - стосовно адресованої йому електронної петиції; Головою Верховної Ради України - стосовно електронної петиції, адресованої Верховній Раді України; Прем'єр-міністром України - стосовно електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України; головою відповідної місцевої ради - стосовно електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування.

У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається автору (ініціатору) електронної петиції та громадянам, які її підтримали.

У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть бути реалізовані органом, якому адресована петиція, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть бути розроблені та внесені в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

Якщо електронна петиція не підтримана відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, органом місцевого самоврядування, про це повідомляється автору (ініціатору) електронної петиції та громадянам, які висловилися за підтримку такої петиції.

Про результати розгляду електронної петиції інформується також громадське об'єднання, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом не менше трьох років з дня оприлюднення петиції".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пунктів 2 - 4 розділу II цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

3. Запропонувати Президентові України прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти рішення, необхідні для реалізації цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос