Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обязательного страхования профессиональной ответственности адвоката)

Проект закона Украины от 06.07.2015 № 2298а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов'язкового страхування професійної відповідальності адвоката)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 27, ст. 282):

1) частину першу статті 6 викласти в наступній редакції:

"1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), уклала договір страхування ризику професійної майнової відповідальності у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю."

2) статтю 11 доповнити частиною третьою наступного змісту:

"3. Особа, яка не уклала договір страхування ризику професійної майнової відповідальності у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності до складення присяги адвоката не допускається."

3) частину другу статті 17 доповнити пунктом 5-1 наступного змісту:

"5-1) інформація про суму застрахованої відповідальності, строк дії договору та найменування страхової компанії, що здійснила страхування професійної відповідальності;"

4) частину першу статті 21 доповнити пунктом 5-1 наступного змісту:

"5-1) укласти договір страхування ризику професійної майнової відповідальності у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності та зберігати у силі такий договір страхування протягом адвокатської діяльності;"

5) доповнити статтею 25-1 наступного змісту:

"Стаття 25-1. Страхування професійної відповідальності адвоката

1. Адвокат зобов'язаний укласти договір страхування ризику професійної майнової відповідальності у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

2. Страхування професійної відповідальності адвоката поширюється виключно на страхові випадки, що виникли внаслідок ненавмисних професійних помилок або недбалих дій адвоката при здійсненні адвокатської діяльності.

Страховим випадком є також недбалі дії помічника адвоката, стажиста адвоката, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом або іншої, залученої адвокатом особи.

3. Договір страхування ризику професійної майнової відповідальності у зв'язку із здійсненням адвокатом адвокатської діяльності укладається адвокатом особисто, якщо він здійснює адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правовій формі адвокатського бюро.

Адвокатське об'єднання укладає угоду страхування ризику професійної майнової відповідальності щодо всіх адвокатів, що здійснюють адвокатську діяльність в адвокатському об'єднанні.

4. Кабінет Міністрів України затверджує типовий договір страхування ризику професійної майнової відповідальності у зв'язку із здійсненням адвокатської діяльності та встановлює мінімальний розмір страхової суми."

6) статтю 27 доповнити частиною шостою наступного змісту:

"6. При укладанні договору про надання правової допомоги адвокат зобов'язаний ознайомити клієнта з полісом страхування професійної майнової відповідальності. В договорі про надання правової допомоги зазначається сума застрахованої відповідальності, строк дії договору та найменування страхової компанії, що здійснила страхування професійної відповідальності."

2. Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 47 такого змісту:

"47) страхування ризику професійної майнової відповідальності адвоката у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

III. Перехідні положення

1. Адвокати, які отримали право на заняття адвокатською діяльністю до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом півроку укласти договір страхування ризику професійної майнової відповідальності у зв'язку із здійсненням ними адвокатської діяльності. Нотаріально засвідчена копія укладеного договору надсилається рекомендованим листом до Ради адвокатів України.

2. У разі не укладення адвокатом договору страхування ризику професійної майнової відповідальності у встановлений строк, право на заняття таким адвокатом адвокатською діяльністю зупиняється. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється з дня наступного за останнім днем строку.

3. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється у разі укладення особою договору страхування ризику професійної майнової відповідальності у зв'язку із здійсненням ними адвокатської діяльності. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється з моменту внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос