Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О публичном контроле

Проект закона Украины от 06.07.2015 № 2297а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про публічний контроль

Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права членів територіальних громад на участь у публічному контролі за реалізацією прав членів територіальних громад.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення понять

У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:

1) публічний контроль діяльність суб'єктів публічного контролю з нагляду, перевірки та оцінки діяльності об'єктів публічного контролю на предмет відповідності такої діяльності вимогам, встановленим законодавством України та інтересам територіальної громади.

2) публічний моніторинг комплекс заходів публічного контролю, який забезпечує систематичний контроль, аналіз, оцінку, порівняння результатів публічного контролю відповідно до цього закону;

3) суб'єкт публічного контролю повнолітні повноправні члени територіальної громади, які відповідно до вимог цього Закону мають право здійснювати публічний контроль;

4) об'єкт публічного контролю органи місцевого самоврядування, їх посадові особи; комунальні підприємства та установи комунальної власності, їх посадові особи, за діяльністю якої відповідно до вимог цього Закону суб'єкти публічного контролю мають право здійснювати публічний контроль;

5) публічна експертиза - процедура публічного контролю, яка передбачає проведення досліджень, аналізу й оцінки документів і матеріалів стосовно діяльності об'єктів публічного контролю із залученням за потреби та згоди експертів з питання публічного контролю;

6) публічна перевірка процедура публічного контролю, яка передбачає сукупність дій суб'єктів публічного контролю зі збору інформації, встановленню фактів та обставин діяльності об'єктів публічного контролю в цілях визначення її відповідності діючому законодавству та інтересам територіальної громади;

7) інтереси територіальної громади - законні інтереси членів територіальної громади, пов'язані із забезпеченням їх безпеки та добробуту, дотриманням прав і свобод, передбачених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

До інтересів територіальної громади відносяться інтереси, пов'язані із соціально-економічним розвитком територіальної громади, системи місцевого самоврядування, публічного суспільства, серед яких правовідносини в сфері безпеки життя та здоров'я людей, безпечних умов праці, соціального забезпечення, освіти, науки, культури, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля, контролю за використанням бюджетних коштів, правоохоронної діяльності й оборони, а також в інших суспільно значущих сферах.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Положення цього Закону поширюються на правовідносини, пов'язані зі здійсненням публічного контролю у межах територій відповідних місцевих рад.

Цей Закон не поширюється на правовідносини, пов'язані зі здійсненням публічного контролю та використанням інформації, право на отримання якої може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або публічного порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Стаття 3. Правові засади здійснення публічного контролю

Здійснення публічного контролю ґрунтується на Конституції України, міжнародних договорах України та регулюється відповідними положеннями цього Закону та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 4. Принципи здійснення публічного контролю

1. Публічний контроль здійснюється на основі таких принципів:

1) законності;

2) пріоритетності прав людини та громадянина;

3) відкритості та прозорості;

4) добровільності та безоплатної участі у здійсненні публічного контролю;

5) взаємодії суб'єктів та об'єктів публічного контролю;

6) недопущення перешкоджання здійснення публічного контролю;

7) об'єктивності та достовірності;

8) територіальності;

9) толерантності суб'єктів публічного контролю;

10) недопущення підміни повноважень органів влади, які здійснюють функції державного нагляду та контролю;

Стаття 5. Мета та завдання публічного контролю

1. Публічний контроль здійснюється з метою захисту прав і свобод громадян - членів територіальної громади.

2. Публічний контроль забезпечує:

1) підвищення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;

2) визнання, забезпечення та захист основних прав і свобод людини та громадянина у межах чинного законодавства України;

3) розвиток партисипативної демократії;

4) контроль за реалізацією ініціатив, спрямованих на захист інтересів членів територіальних громад;

5) підвищення рівня довіри членів територіальних громад до діяльності органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;

6) забезпечення зворотного зв'язку між членами територіальних громад і представницькими органами місцевого самоврядування, упередженню та вирішенню громадських конфліктів;

7) формування та розвиток громадської самоорганізації та правосвідомості;

8) залучення членів територіальних громад в процес протидії корупції;

9) підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування;

10) зниження ризиків прийняття та реалізації органами місцевого самоврядування протиправних рішень та/або рішень, що суперечать публічним інтересам.

Стаття 6. Гарантії в сфері здійснення публічного контролю

1. Діяльність суб'єктів публічного контролю забезпечується встановленням державних гарантій, захистом їх прав та реалізації заходів державної підтримки.

2. В Україні гарантуються:

1) конституційні права громадян на місцеве самоврядування;

2) доступ суб'єктів публічного контролю до документів і матеріалів, необхідних для повноцінного здійснення публічного контролю відповідно до вимог діючого законодавства про доступ до публічної інформації;

3) об'єктивний, всебічний та своєчасний розгляд запитів та звернень суб'єктів публічного контролю до посадових осіб, органів місцевого самоврядування, а також комунальних підприємств, установ;

4) участь суб'єктів публічного контролю у роботі колегіальних органів об'єктів публічного контролю.

3. Органи місцевого самоврядування повинні сприяти:

1) становленню ефективної системи публічного контролю;

2) організаційному забезпеченню публічного контролю.

4. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування та/або їх представників в законну діяльність суб'єктів публічного контролю заборонено.

5. За перешкоджання суб'єктам публічного контролю в їх законній діяльності, а також за переслідування суб'єкта публічного контролю у зв'язку з його участю в організації та здійсненні публічного контролю посадові та службові особи органів державної влади несуть відповідальність передбачену законом.

Стаття 7. Суб'єкти публічного контролю

1. Суб'єктами публічного контролю можуть бути:

1) повнолітні повноправні члени відповідної територіальної громади, обрані для здійснення публічного контролю (публічного моніторингу) на загальних зборах членів територіальної громади;

2) місцеві осередки громадських об'єднань, створені відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання";

3) місцеві осередки політичних партій, створені відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні";

4) органи самоорганізації населення, створені на території відповідної територіальної громади;

5) депутати відповідної місцевої ради;

6) народні депутати України.

Стаття 8. Об'єкти публічного контролю

1. Об'єктами публічного контролю можуть бути:

1) органи місцевого самоврядування, їх посадові особи;

2) органи самоорганізації населення, створені на території відповідної територіальної громади та їх посадові особи;

3) комунальні підприємства, установи, організації та їх посадові особи;

4) заклади освіти та охорони здоров'я, культури, соціального захисту будь-якої форми власності, розташовані на території відповідної територіальної громади та їх посадові особи;

5) юридичні особи, фізичні особи-підприємці - отримувачі коштів місцевих бюджетних;

6) юридичні особи, фізичні особи-підприємці, діяльність яких має вплив на інтереси членів територіальних громад у частині забруднення довкілля, протипожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної та радіаційної ситуації, безпеки харчових продуктів та інших факторів, що негативно впливають на безпеку окремих фізичних осіб, мешканців населених пунктів, виробничих, житлових, соціальних або культурних об'єктів.

7) юридичні особи, фізичні особи-підприємці - надавачі послуг на території відповідної територіальної громади.

2. На об'єкти публічного контролю, визначені у підпункті 1 пункту 1 цієї статті, положення цього Закону поширюються в частині контролю за виконанням рішень органів місцевого самоврядування посадовими особами.

3. На об'єкти публічного контролю, визначені у підпункті 2 пункту 1 цієї статті, положення цього Закону поширюються в частині контролю за законодавства про органи самоорганізації населення та в частині надання інформації за запитом про використання бюджетних коштів.

4. На об'єкти публічного контролю, визначені у підпункті 3 пункту 1 цієї статті, положення цього Закону поширюються в частині контролю за виконанням рішень органів місцевого самоврядування посадовими особами та в частині надання інформації за запитом про використання бюджетних коштів.

5. На об'єкти публічного контролю, визначені у підпункті 4 пункту 1 цієї статті, положення цього Закону поширюються в частині контролю за дотриманням законодавства про освіту та охорону здоров'я.

6. На об'єкти публічного контролю, визначені у підпункті 5 пункту 1 цієї статті, положення цього Закону поширюються в частині надання інформації за запитом про використання бюджетних коштів.

7. На об'єкти публічного контролю, визначені у підпункті 6 пункту 1 цієї статті, положення цього Закону поширюються в частині надання інформації за запитом про напрямки діяльності зазначених юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

8. На об'єкти публічного контролю, визначені у підпунктах 7 пункту 1 цієї статті, положення цього Закону поширюються в частині захисту прав і законних інтересів споживачів.

Стаття 9. Механізми здійснення публічного контролю

1. Публічний контроль здійснюється шляхом:

1) створення та функціонування комітетів публічного контролю при органах місцевого самоврядування;

2) створення та функціонування місцевих осередків громадських об'єднань, статутними цілями яких є публічний контроль;

3) участь суб'єктів публічного контролю у роботі консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування;

4) письмове звернення суб'єктів публічного контролю за інформацією про діяльність об'єкта публічного контролю відповідно до вимог діючого законодавства про доступ до публічної інформації;

5) подання депутатських запитів, звернень;

6) здійснення процедур публічного контролю та публічного моніторингу відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 10. Процедури публічного контролю

1. Процедурами публічного контролю є:

- соціологічні та статистичні дослідження;

- публічна експертиза актів органів місцевого самоврядування та їх проектів;

звіт про результати роботи суб'єктів публічного контролю;

підготовка та подання пропозицій до органів місцевого самоврядування за результатами публічного контролю (публічного моніторингу);

підготовка та подання пропозицій до органів місцевого самоврядування за результатами публічного контролю (публічного моніторингу);

обговорення предмету публічного контролю (публічного моніторингу) на громадських слуханнях.

2. Процедури публічного контролю мають право, в порядку та в спосіб визначений цим Законом, здійснювати всі суб'єкти публічного контролю, визначені статтею 7 цього Закону.

Стаття 11. Права та обов'язки суб'єктів публічного контролю

1. Суб'єкти публічного контролю мають право:

1) на доступ до інформації про діяльність об'єкта публічного контролю відповідно до вимог діючого законодавства про доступ до публічної інформації;

2) подавати запити, а також індивідуальні та колективні звернення до об'єктів публічного контролю;

3) приймати участь у роботі консультативно-дорадчих органів об'єктів публічного контролю у порядку, встановленому законодавством;

4) здійснювати заходи, спрямовані на виявлення порушень антикорупційного законодавства, в тому числі у відносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

5) безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування при здійсненні процедур публічного контролю;

6) фіксувати на матеріальних носіях, в тому числі за допомогою аудіо та відеотехніки, виявлені порушення законодавства;

7) оскаржувати в порядку, встановленому законодавством, рішення, дії (бездіяльність) об'єктів публічного контролю та їх посадових осіб;

8) надавати органам державної влади чи органам місцевого самоврядування вищого рівня інформацію про результати здійснених процедур публічного контролю відносно підпорядкованих їм об'єктів публічного контролю;

8) вимагати від органів державної влади чи органів місцевого самоврядування вищого рівня спонукання підпорядкованих їм об'єктів публічного контролю до усунення виявлених порушень.

9) безперешкодного доступу на територію та в приміщення об'єкта публічного контролю, що перевіряється, за умови пред'явлення документів на підтвердження права бути суб'єктом публічного контролю відповідно до статті 7 цього Закону;

10) залучати спеціалістів, консультантів та експертів, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

2. Суб'єкти публічного контролю зобов'язані:

1) дотримуватися законодавства України, поважати права та законні інтереси об'єктів публічного контролю, їх законних представників, посадових та службових осіб;

2) враховувати інтереси територіальної громади при здійсненні своєї діяльності;

3) здійснювати процедури публічного контролю на основі та у відповідності з вимогами цього Закону;

4) не перешкоджати встановленому режиму роботи об'єктів публічного контролю в період проведення процедур публічного контролю;

5) документувати на матеріальних носіях результати публічного контролю;

6) забезпечити збереження під час проведення процедур публічного контролю отриманих документів, інформації та майна об'єкта контролю;

7) надавати об'єктам публічного контролю акти по результатам здійснення процедур публічного контролю, передбачені цим Законом, для вжиття ними заходів з усунення виявлених порушень;

8) забезпечити членам територіальної громади можливість отримання повної та достовірної інформації про проведення заходів у межах здійснення публічного контролю;

9) не розголошувати конфіденційну інформацію й інформацію комерційного характеру, отриману ними при здійсненні процедур публічного контролю, крім випадків коли така інформація є доказом порушення об'єктом публічного контролю законодавства та/або інтересів членів територіальної громади.

4. Суб'єктам публічного контролю забороняється висувати вимоги та звертатися з проханнями, що не відносяться до предмету процедур публічного контролю.

5. Незаконне втручання в діяльність об'єктів публічного контролю заборонено.

Стаття 12. Права та обов'язки об'єктів публічного контролю

1. Об'єкти публічного контролю мають право:

1) не допускати до публічної перевірки суб'єктів публічного контролю в таких випадках:

прийняття рішення про призначення публічної перевірки суб'єктом, який не має на це право;

відсутності у суб'єктів публічного контролю документів, на підтвердження права бути суб'єктом публічного контролю відповідно до статті 7 цього Закону;

недотримання терміну повідомлення про проведення публічної перевірки;

призначення перевірки з питань, що не входять до компетенції суб'єктів публічного контролю;

проведення перевірки особою не зазначеною в рішенні про призначення публічної перевірки;

продовження термінів проведення публічної перевірки понад термінів, встановлених цим Законом;

інших порушень вимог цього Закону;

2) не надавати відомості, документи та матеріали з питань, які не відносяться до предмету публічної перевірки та/або до періодів, за які проводиться публічна перевірка;

3) оскаржувати рішення про призначення публічної перевірки, довідку про результати перевірки та дії (бездіяльність) суб'єктів публічного контролю у порядку, встановленому законодавством;

4) здійснювати фіксацію процесу проведення публічної перевірки за допомогою аудіо- та відео засобів.

2. Об'єкти публічного контролю зобов'язані:

1) забезпечити безперешкодний доступ суб'єктів публічного контролю на територію і в приміщення в разі дотримання суб'єктами публічного контролю вимог цього Закону;

2) забезпечити доступ до інформації щодо своєї діяльності відповідно до вимог цього Закону та діючого законодавства;

3) надавати у повному обсязі на запит суб'єкта публічного контролю необхідні достовірні документи, матеріали, відомості та іншу інформацію;

4) дотримуватися порядку оприлюднення інформації відповідно до законодавства;

5) забезпечувати безпеку осіб, які здійснюють публічну перевірку від шкідливих і небезпечних виробничих факторів впливу;

6) невідкладно вживати заходів щодо виконання законних вимог суб'єктів публічного контролю, в тому числі таких, що виникли за результатами публічної перевірки.

3. Забороняється перешкоджати суб'єктам публічного контролю в їх законній діяльності.

Стаття 13. Основні вимоги та обмеження при здійсненні публічного контролю

1. Особи, які здійснюють публічний контроль, не мають права вчиняти дії, віднесені законодавством до виключної компетенції органів державної влади й органів місцевого самоврядування, наділених функціями державного нагляду та контролю.

2. Особи, не наділені згідно вимог цього Закону відповідними повноваженнями, не мають права здійснювати процедури публічного контролю.

3. Особи, що здійснюють публічну перевірку не мають права:

1) здійснювати перевірку з питань, які не відносяться до предмету публічного контролю;

2) вимагати обстеження об'єктів, надання інформації, документів, матеріалів у разі, якщо вони не мають відношення до питань, що перевіряються;

3) розголошувати та/або розповсюджувати комерційну, податкову або іншу інформацію, що стала їм відома в ході проведення публічної перевірки та має обмежений доступ, за винятком випадків встановлених законами України;

4) перевищувати терміни проведення перевірки, визначені цим Законом;

5) здійснювати повторні перевірки з питань, що вже перевірялися.

4. Допуск осіб, які здійснюють публічний контроль, на режимні об'єкти, до оперативної інформації та відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюється у виключних випадках відповідно до законодавства.

5. Організація та проведення публічного контролю здійснюється з урахуванням спеціальних обмежень, встановлених цим Законом та іншими законами України.

Стаття 14. Конфлікт інтересів при здійсненні публічного контролю

1. Участь суб'єктів публічного контролю в процедурах публічного контролю у разі наявності конфлікту інтересів забороняється.

2. Під конфліктом інтересів у цьому Законі розуміється ситуація, при якій виникає чи може виникнути протиріччя між власною зацікавленістю суб'єкта публічного контролю та цілями публічного контролю, визначеними цим Законом, що впливає чи може впливати на об'єктивність здійснення публічного контролю або перешкоджає забезпеченню чи захисту суспільних інтересів.

3. Під власною зацікавленістю суб'єкта публічного контролю, що впливає чи може вплинути на об'єктивність здійснення публічного контролю, у цьому Законі розуміється можливість отримання суб'єктом публічного контролю доходів у вигляді грошових коштів, вартості майна, нематеріальних активів, додаткового блага та інших доходів для себе або для пов'язаних з ним осіб.

Розділ II
ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 16. Соціологічні та статистичні дослідження

Суб'єкти публічного контролю мають право на проведення власних досліджень з предмету публічного контролю: анкетування, опитування, стороннього нагляду, включеного нагляду, контент-аналізу, фокус-групових дискусій тощо.

Суб'єкти публічного контролю перед проведенням власних досліджень з предмету публічного контролю зобов'язані заздалегідь публічно оголосити у будь-який прийнятний для них спосіб про:

об'єкт, суб'єкт і предмет досліджень;

дату (термін), час, місце проведення досліджень;

вид, метод, спосіб дослідження;

суб'єкт досліджень.

За результатами дослідження суб'єкти публічного контролю оформлюють висновки та звіт, що підписується суб'єктами дослідження.

Висновки та звіт за результатами дослідження суб'єкти публічного контролю використовують у власній роботі та мають право оприлюднювати їх результати.

Суб'єкти публічного контролю можуть направити висновки та звіт за результатами дослідження до органів місцевого самоврядування до відома.

Стаття 17. Публічна експертиза актів органів місцевого самоврядування

1. Суб'єкти публічного контролю можуть здійснювати публічну експертизу актів і проектів актів органів місцевого самоврядування на добровільних засадах відповідними експертними комісіями, які утворюються суб'єктами публічного контролю з числа фахівців у відповідній галузі відповідно до вимог цього Закону на громадських засадах.

2. Суб'єкти публічного контролю можуть залучати до експертизи представників інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів, фахівців, компетентних на власний розсуд суб'єктів публічного контролю.

3. Експертом публічної експертизи може бути громадянин України - будь-яка дієздатна особа, яка має освітньо-кваліфікаційний рівень і досвід роботи у відповідній галузі для надання висновку з досліджуваних питань.

4. Не можуть бути експертами публічної експертизи:

1) представники суб'єкта владних повноважень, діяльність яких пов'язана з об'єктом публічної експертизи;

2) представники фізичної або юридичної особи, діяльність яких пов'язана з об'єктом публічної експертизи;

3) фізичні особи, які перебувають в трудових або інших договірних відносинах з суб'єктом владних повноважень щодо якого здійснюється публічна експертиза;

4) представник юридичної особи, яка перебуває в договірних відносинах з суб'єктом владних повноважень, до якого здійснюється публічна експертиза;

5) представник юридичної особи, діяльність якої пов'язана з об'єктом публічної експертизи;

6) особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними.

5. Експерт публічної експертизи зобов'язаний:

1) дотримуватися чинного законодавства України;

2) провести ретельне дослідження та надати обґрунтований, кваліфікований і достовірний письмовий висновок;

3) забезпечувати збереження матеріалів і конфіденційність відомостей, представлених на публічну експертизу, а також захист інтелектуальної власності;

4) повідомити через засоби масової інформації про наявність конфлікту інтересів у процесі проведення публічної експертизи, а також про будь-які спроби підкупу або впливу на експертів.

6. Експерт публічної експертизи має право:

1) ознайомлюватися з документами і матеріалами та подавати клопотання про надання додаткових, які стосуються об'єкту публічної експертизи;

2) зазначати у висновку виявлені під час проведення публічної експертизи факти, які мають значення для об'єктивності публічного контролю;

3) висловлювати окрему власну думку, яка долучається до висновків експертизи.

7. Не можуть бути предметом експертизи акти та проекти актів органів місцевого самоврядування, які є державною таємницею та містять обмеження у доступі відповідно до Закону України "Про публічну інформацію".

8. Особливості проведення екологічної експертизи встановлюється спеціальним законом.

Стаття 18. Звіт про результати роботи суб'єктів публічного контролю

1. Звіти суб'єктів публічного контролю про результати роботи надаються громадськості в обов'язковому порядку шляхом їх оприлюднення або їх публічного заслуховування.

2. Звіт про результати роботи суб'єктів публічного контролю оприлюднюється за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

3. Звіт про результати роботи суб'єктів публічного контролю підписується уповноваженими на те представниками суб'єкту публічного контролю та передається до органу місцевого самоврядування не пізніше як через 5 днів з дня його оприлюднення.

4. Відповідальність за достовірність інформації, викладеній у звіті суб'єктів публічного контролю покладається на самих суб'єктів публічного контролю.

Стаття 19. Підготовка та подання пропозицій до органів місцевого самоврядування за результатами публічного контролю (публічного моніторингу)

1. За результатами звітів суб'єктів публічного контролю ними готується резолюція, яка повинна включати:

1) оцінку діяльності об'єкта публічного контролю та його посадових осіб з питань, що входять в їх компетенцію;

2) рекомендації з усунення виявлених під час заслуховування звіту недоліків, порушень, які утискають чи обмежують інтереси територіальної громади, права та свободи членів територіальної громади;

3) пропозиції щодо покращення діяльності органів місцевого самоврядування з урахуванням інтересів територіальної громади.

Стаття 20. Обговорення предмету публічного контролю (публічного моніторингу) на громадських слуханнях

1. Обговорення предмету публічного контролю та публічного моніторингу на громадських слуханнях відбувається відповідно до чинного законодавства.

2. Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи забезпечують організаційно-методичний супровід громадських слухань з питань публічного контролю.

3. Фінансування заходів щодо розгляду пропозицій громадськості здійснюється за рахунок органів місцевого самоврядування.

Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про публічний контроль

1. Порушення законодавства України про публічний контроль тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос