Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О местных инициативах

Проект закона Украины от 06.07.2015 № 2296а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про місцеві ініціативи

Цей Закон розроблено відповідно до Конституції України з метою розвитку безпосередніх форм демократії в Україні та визначає порядок ініціювання, правовий статус місцевих ініціатив, як одного із можливих засобів безпосереднього здійснення самоврядування, регламентує право членів територіальної громади ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття місцевої ініціативи

Місцева ініціатива - форма безпосередньої участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні.

Місцева ініціатива - письмова пропозиція з питань, які мають важливе значення для територіальної громади (або її частини), внесена в порядку, передбаченому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Законом до відповідної ради для розгляду та прийняття відповідного рішення в межах їхньої компетенції.

Місцева ініціатива може бути внесена у порядку визначеному цим Законом дієздатними громадянами України, які належать до відповідних територіальних громад, проживають за місцем реєстрації та яким на день ініціювання виповнилося 18 років.

Місцева ініціатива не може бути внесена депутатами відповідної місцевої ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування, державними службовцями, працівниками правоохоронних органів, військовослужбовцями, громадянами України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі або вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади.

Предметом місцевої ініціативи є будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.

Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, і пропозиції, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції відповідної місцевої ради.

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради може визначатись представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог цього Закону, Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

8. Місцева ініціатива вноситься за територіальною ознакою. Територією, у межах якої вноситься місцева ініціатива, може бути:

1) територія добровільного об'єднання територіальних громад - якщо предметом місцевої ініціативи є питання, віднесені до відання місцевого самоврядування всієї території добровільного об'єднання територіальних громад;

2) село, селище, місто - якщо предметом місцевої ініціативи є питання, віднесені до відання місцевого самоврядування всієї території села, селища, міста;

2) частина території села, селища, міста, району в місті - якщо предметом місцевої ініціативи є питання, віднесені до відання місцевого самоврядування тієї частини території села, селища, міста або району в місті у межах якої проживають за місцем реєстрації жителі, які висувають місцеву ініціативу.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 2. Реалізація права на внесення місцевої ініціативи

1. Місцева ініціатива вноситься в порядку, визначеному цим Законом, до відповідної ради:

1) місцева ініціатива, внесена ініціативною групою територіальної громади села - до відповідної сільської ради;

2) місцева ініціатива, внесена ініціативною групою селища - до відповідної селищної ради;

3) місцева ініціатива, внесена ініціативною групою міста - до відповідної міської ради;

4) місцева ініціатива, внесена ініціативною групою добровільного об'єднання територіальних громад - до відповідної ради такого добровільного об'єднання територіальних громад.

2. Підставою для внесення місцевої ініціативи на розгляд відповідної ради може бути рішення зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи членів територіальної громади, органу самоорганізації населення, що діє на відповідній території, підтримане належною кількістю підписів членів територіальної громади, оформлене та внесене на розгляд ради відповідно до цього Закону.

3. Внесення місцевої ініціативи до відповідної ради здійснюється ініціативною групою, яка обирається рішенням зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи з членів територіальної громади, органу самоорганізації населення, що діє на відповідній території.

Стаття 3. Ініціатори зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи. Ініціативна група

Ініціатори зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи - дієздатні громадяни України, які є членами відповідної територіальної громади, яким на день ініціювання виповнилося 18 років і які є організаторами зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи.

Ініціативна група - група (5 - 10 осіб) дієздатних громадян України, які є членами відповідної територіальної громади, яким на день ініціювання виповнилося 18 років, обрана на зборах (конференції) з питань місцевої ініціативи згідно з цим Законом для підготовки місцевої ініціативи.

Ініціаторами та членами ініціативної групи не можуть бути депутати відповідної місцевої ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, державні службовці, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі або вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади.

Ініціативна група має право змінювати, доповнювати та відкликати подання на місцеву ініціативу.

Ініціатори та ініціативна група самостійно здійснюють всі видатки, пов'язані зі своєю діяльністю.

Стаття 4. Збори (конференція) з питань місцевої ініціативи

1. Збори з питань місцевої ініціативи вважаються правомочними за присутності не менш як третини від загальної кількості членів територіальної громади, які проживають за місцем реєстрації на території села, селища, міста (або її частини, щодо якої вноситься місцева ініціатива - за умови, якщо предметом місцевої ініціативи є питання, яке стосується частини села, селища, міста).

2. У випадках, коли скликання зборів з питань місцевої ініціативи пов'язане з певними організаційними складнощами (більше 2000 жителів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу), а питання місцевої ініціативи стосується всієї територіальної громади, може скликатися конференція членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу з нормою представництва для населених пунктів з чисельністю населення:

1) до 5 тис. - 1 від 10 осіб від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

2) до 50 тис. - 1 від 100 осіб загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

3) до 100 тис. - 1 від 150 осіб від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

4) до 500 тис. - 1 від 250 осіб від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

5) до 1 млн. - 1 від 500 осіб від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

6) понад 1 млн. - 1 від 1000 осіб від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу.

3. Ініціатори проведення зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи із членів територіальної громади (які мають право на місцеву ініціативу відповідно до цього закону) повинні письмово повідомити відповідну раду про час, місце, мету проведення зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи, предмет місцевої ініціативи не пізніше як за 7 днів до дня таких зборів (конференції).

4. Проведення зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи не може бути забороненою.

5. Ініціатори проведення зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи повинні оповістити у будь-який спосіб (оголошення, повідомлення у засобах масової інформації тощо) інших членів територіальної громади відповідної території про час, місце і мету проведення зборів (конференції) із зазначенням предмету місцевої ініціативи не пізніше як за 3 дні до дня таких зборів (конференції).

6. Виконавчий орган відповідної ради обов'язково оприлюднює інформацію про проведення зборів (конференції) щодо місцевої ініціативи на сайті ради (за відсутності сайту - на дошці оголошень ради) не пізніше ніж за 3 дні до проведення зборів (конференції).

7. Збори (конференція) щодо місцевої ініціативи є правомочними за умови присутності більше 2/3 від загальної кількості учасників (делегатів).

8. Для ведення зборів обираються голова та секретар зборів, оголошується порядок денний.

9. Уповноважений за довіреністю представник відповідної ради має право бути присутнім на зборах (конференції) з питань місцевої ініціативи з правом дорадчого голосу.

10. Рішення про створення ініціативної групи з питань місцевої ініціативи приймається відкритим голосування простою більшістю голосів учасників (делегатів) на зборах (конференції).

11. За результатами проведення зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи складається протокол у 3-ох примірниках, які підписується головою і секретарем зборів.

Примірники протоколів мають право підписати всі ініціатори та члени ініціативної групи.

1-ий примірник протоколу подається ініціативною групою до відповідної ради разом з повідомленням про створення ініціативної групи.

2-ий примірник протоколу подається ініціативною групою до відповідної ради разом з заявою про місцеву ініціативу.

3-ий примірник протоколу зберігається у представника ініціативної групи.

12. Повноваження ініціативної групи розпочинаються одразу після підписання протоколу зборів (конференції) головою та секретарем зборів (конференції).

13. Ініціативна група подає до відповідної ради у 5-денний строк повідомлення про її створення. У повідомленні має зазначатись: дата і мета проведення зборів (конференції) із зазначенням предмету місцевої ініціативи; кількість учасників та зміст рішення таких зборів. Також повідомлення має містити відомості про ініціативну групу: прізвище, ім'я, по батькові,адреса проживання та реєстрації, контактні телефони, серія та номер паспорта членів ініціативної групи.

14. До повідомлення про створення ініціативної групи додається 1 примірник оригіналу протоколу зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи.

15. Виконавчий орган відповідної ради реєструє повідомлення про створення ініціативної групи в день надходження повідомлення та не передбачає відмови або додаткового часу на процедуру реєстрації.

Стаття 5. Порядок збирання підписів на підтримку місцевої ініціативи

Після набуття повноважень, ініціативна група має право розпочати збір підписів на підтримку місцевої ініціативи.

Термін збирання підписів не може перевищувати 30 календарних днів від дня передачі до відповідної ради повідомлення про створення ініціативної групи. При недодержанні цього терміну місцева ініціатива відповідно до чинного законодавства України розглядається як колективне звернення громадян.

Підписантами є дієздатні громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад, яким на день ініціювання виповнилося 18 років та які мають право на місцеву ініціативу.

Не мають права бути підписантами на підтримку місцевої ініціативи депутати відповідної місцевої ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, державні службовці, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі або вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади.

Члени ініціативної групи, що збирають підписи на підтримку місцевої ініціативи, зобов'язані ознайомити з текстом місцевої ініціативи кожного, кому пропонується поставити підпис на її підтримку.

Підписант, який підтримує місцеву ініціативу, ставить свій підпис на підписному листі, особисто зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, серію та номер паспорта, а також адресу проживання за місцем реєстрації.

Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами не менш ніж двох членів ініціативної групи, що проводили збір підписів.

8. Кількість підписів, необхідних для підтримки місцевої ініціативи, яка стосується інтересів всієї територіальної громади, повинна складати для населених пунктів з чисельністю населення:

1) до 5 тис. - 30 % від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

2) до 50 тис. - 10 % від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

3) до 100 тис. - 5 % від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

4) до 500 тис. - 2 % від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

5) до 1 млн. - 1 % від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу;

6) понад 1 млн. - 0,5 % від загальної кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу.

Кількість підписів, необхідних для підтримки місцевої ініціативи, у разі, якщо предмет місцевої ініціативи стосується інтересів частини територіальної громади, повинна складати 30 % від кількості членів територіальної громади, які мають право на місцеву ініціативу та проживають за місцем реєстрації на території щодо якої вноситься місцева ініціатива.

9. Ініціативна група має право звернутися із запитом до відповідної ради, на території ради якої вноситься місцева ініціатива, для уточнення кількості дієздатних членів територіальної громади. Відповідь на запит ініціативної групи повинна бути надана протягом 5 календарних днів з дня його подання.

Стаття 6. Підписний лист

Підписні листи виготовляються ініціативною групою самостійно.

Підписний лист повинен містити назву документа "Підписний лист", виклад місцевої ініціативи та назву ради, до якої він вноситься.

Підписний лист повинен мати графи:

- порядковий номер;

- прізвище, ім'я, по батькові;

- рік народження (для осіб, яким у рік внесення місцевої ініціативи виповнилося 18 років, - число, місяць і рік народження);

- адреса проживання особи (на підставі реєстрації);

- номер і серія паспорта громадянина України, що посвідчує особу;

- особистий підпис.

4. Підписний лист заповнюється дієздатним членом територіальної громади особисто.

5. Невід'ємною частиною підписного листа є пояснювальна записка щодо предмету місцевої ініціативи за підписом членів ініціативної групи, що містить у довільній формі: предмет місцевої ініціативи; пропозицію щодо вирішення проблеми, що є предметом місцевої ініціативи; інформація про ініціаторів загальних зборів (конференції) та інформацію про ініціативну групу (прізвище, ім'я, по батькові, контактні телефони).

Стаття 7. Реєстрація місцевої ініціативи

Для реєстрації місцевої ініціативи, ініціативна група подає до відповідної ради наступні документи:

- заяву про внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, підписану членами ініціативної групи;

- пояснювальну записку щодо предмету місцевої ініціативи за підписом членів ініціативної групи, що містить у довільній формі: предмет місцевої ініціативи; пропозицію щодо вирішення проблеми, що є предметом місцевої ініціативи; інформація про ініціаторів загальних зборів (конференції) та інформацію про ініціативну групу (прізвище, ім'я, по батькові, контактні телефони) з необхідними аргументами та додатками, посилання на які міститься в тексті. Форма та вимоги до змісту такої пояснювальної записки можуть бути рекомендовані положенням "Про місцеві ініціативи" відповідної ради;

- підписні листи з підписами на підтримку місцевої ініціативи, відповідно до статей 5 та 6 цього Закону.

- 2 примірник оригіналу протоколу зборів (конференції) з питань місцевої ініціативи.

Місцева ініціатива реєструється у відповідній раді в день надходження документів.

Стаття 8. Відмова у реєстрації місцевої ініціативи

Рішення про відмову у реєстрації місцевої ініціативи може бути прийняте у разі:

1) неподання всіх документів, передбачених статтею 7 цього Закону;

2) подання документів з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 5 цього Закону;

3) недотримання вимог, щодо кількості підписів, необхідних для підтримки місцевої ініціативи, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.

Помилки в оформленні місцевої ініціативи підлягають виправленню та не є підставою для її відхилення чи неприйняття за наявності всіх указаних в статті 7 цього Закону документів.

Відмова у розгляді питання, ініційованого в порядку місцевої ініціативи, можлива лише за умови, якщо питання місцевої ініціативи вирішено вже по суті. У такому випадку секретар відповідної ради інформує про це ініціативну групу. При цьому до листа на адресу ініціативної групи додається копія нормативно-правового акту, який підтверджує, що питання вирішено по суті. Зазначена копія має бути завірена в установленому порядку підписом відповідальної особи та печаткою органу відання якої є питання.

Рішення про відмову у розгляді питання по суті може бути оскаржено ініціативною групою у встановленому законом порядку.

Стаття 9. Відкликання місцевої ініціативи

1. Ініціативна група має право письмово відкликати подання про місцеву ініціативу до часу включення питання до порядку денного сесії ради. Подання про відкликання місцевої ініціативи підписується всіма членами ініціативної групи.

РОЗДІЛ III. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 10. Розгляд місцевої ініціативи

Проект рішення відповідної ради, ініційований в порядку місцевої ініціативи, готується та вноситься на розгляд відповідної ради в установленому цим законом порядку та регламентом відповідної ради.

Голова відповідної ради, після надходження до ради місцевої ініціативи, протягом 3-х робочих днів, направляє проект рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, на розгляд відповідних профільних комісій та виконавчих органів ради.

Профільні комісії ради протягом 10 робочих днів проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, з обов'язковим запрошенням представників ініціативної групи та складають висновки в межах своєї компетенції.

Після отримання висновків комісій незалежно від їх змісту, а також і за їх відсутності, голова відповідної ради в обов'язкову порядку приймає рішення про включення до порядку денного найближчого чергового пленарного засідання ради питання про розгляд проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.

5. Проект рішення відповідної ради, ініційований в порядку місцевої ініціативи, готується та вноситься на розгляд відповідної ради в установленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Члени ініціативної групи погоджують підготовлений проект рішення шляхом підписання.

6. Розгляд проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, проводиться відповідно до норм регламенту відповідної ради.

7. Ініціативна група має право виступати на засіданнях комісій, виконавчих органів ради та пленарному засіданні ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідати на запитання депутатів ради згідно з регламентом ради. Рада може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи.

8. Після обговорення проект рішення, внесений ініціативною групою в порядку місцевої ініціативи, обов'язково ставиться на голосування. Окремо ставляться на голосування внесені до нього зміни та доповнення, якщо вони не погоджені з ініціативною групою.

9. Рада в межах своїх повноважень може:

- прийняти рішення, підготовлене у порядку місцевої ініціативи, повністю або за основу;

- прийняти рішення, підготовлене у порядку місцевої ініціативи, зі змінами, внесеними при розгляді проекту рішення;

- відхилити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;

- відправити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання за обов'язкової участі ініціативної групи протягом терміну, встановленого регламентом ради, з подальшим винесенням доопрацьованого проекту рішення на наступне пленарне засідання ради.

10. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.

11. Повторне внесення ініціативи, відхиленої радою, допускається не раніше як через рік після прийняття рішення ради щодо її відхилення.

Стаття 11. Оприлюднення рішення ради щодо місцевої ініціативи

1. Рішення ради щодо місцевої ініціативи в 10-денний термін надсилається ініціативній групі й оприлюднюється в порядку, встановленому регламентом відповідної ради.

Стаття 12. Припинення діяльності ініціативної групи

1. У разі схвалення відповідною радою позитивного рішення з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, ініціативна група вважається автоматично розпущеною з моменту прийняття або відхилення даного рішення.

2. Ініціативна група припиняє свою діяльність у разі відкликання за власною ініціативою з ради подання про місцеву ініціативу.

Стаття 13. Оскарження дій та бездіяльності

1. У разі дій чи бездіяльності посадових осіб ради під час розгляду місцевої ініціативи, які порушують положення цього Закону, вони можуть бути оскарженими уповноваженим представником ініціативної групи в порядку адміністративного судочинства.

Стаття 14. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Порушення цього Закону є неналежним виконанням посадових обов'язків призначеними й обраними особами органів місцевого самоврядування, що тягне за собою встановлену чинним законодавством відповідальність.

РОЗДІЛ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) такі зміни:

частину 1 статті 9 викласти у новій редакції:

"1. Дієздатні громадяни України, які є членами відповідних територіальних громад та яким на день ініціювання виповнилося 18 років, мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування";

частину 2 статті 9 викласти у новій редакції:

"2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається законом про місцеві ініціативи, представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

3) частину 4 статті 9 викласти у новій редакції:

"4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому законом про місцеві ініціативи та відповідною радою".

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос