Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общественных слушаниях

Проект закона Украины от 06.07.2015 № 2295а
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадські слухання

Цей Закон визначає правові засади, порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, урахування їх результатів органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування села, селища, міста, їх посадовими особами.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

громадські слухання - форма безпосередньої участі членів територіальної громади, посадових осіб органів місцевого самоврядування у спільному обговоренні та прийнятті рішень з найбільш важливих питань місцевого значення;

предмет громадських слухань - питання загальнодержавного значення, які стосуються гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян, а також віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, які визначені статтею 2 цього Закону;

процес проведення громадських слухань - здійснення суб'єктами процесу громадських слухань, визначених статтею 3 цього Закону, процедур ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, урахування їх результатів органами місцевого самоврядування, посадовими особами;

рішення громадських слухань - нормативно-правовий акт, предмет якого схвалено на громадських слуханнях та оформлено у встановленому цим Законом порядку;

учасник громадських слухань - громадянин України, який має право голосу та є членом територіальної громади;

член територіальної громади - особа, яка проживає за місцем реєстрації на території відповідної територіальної громади.

Стаття 2. Предмет громадських слухань

1. Предметом громадських слухань можуть бути питання загальнодержавного значення, які стосуються гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на безпеку життєзабезпечення та захищене проживання в адміністративно-територіальних одиницях, реалізації прав громадян та їх об'єднань на участь у розгляді:

1) проектів законодавчих актів і програм у сфері використання ядерної енергії, проектів будівництва нових, розширення та зняття з експлуатації ядерних установок, а також матеріалів з обґрунтування безпеки продовження терміну їх експлуатації, спорудження та виведення з експлуатації підприємств з видобутку і переробки уранових руд та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами; питання, пов'язані з впливом зазначених установок, підприємств та об'єктів на довкілля й здоров'я людей; інформація про несанкціоноване переміщення джерел іонізуючого випромінювання; матеріали державної та громадської експертизи ядерних і радіаційно-небезпечних об'єктів; інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням щодо функціонування ядерних установок, підприємств з видобутку і переробки уранових руд і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та здійснення заходів із забезпечення екологічної безпеки, життєдіяльності на територіях, прилеглих до зазначених установок, підприємств, об'єктів, у тому числі із забезпечення інформацією про чинні державні та міжнародні нормативні акти в галузі використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;

2) проектів законодавчих актів і програм у сфері діяльності екологічно небезпечних підприємств гірничо-видобувної, хімічної, з виробництва добрив та інших галузей, а також проектів будівництва нових, розширення, реконструкція та зняття з експлуатації діючих підприємств;

3) пропозицій Фонду державного майна України під час підготовки об'єктів до приватизації (за всіма групами їх класифікації);

4) питань щодо нелегального використання надр України (копанки з видобутку вугілля, бурштину тощо), лісів, річок, озер.

2. Предметом громадських слухань може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об'єднання територіальних громад", цим та іншими законами до відання місцевого самоврядування:

1) проекти нормативно-правових актів місцевої ради;

2) проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;

3) проекти рішень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів щодо розроблення й оприлюднення проектів містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними й екологічними наслідками відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

4) звіти, доповіді про роботу посадових осіб місцевого самоврядування, керівників виконавчих органів місцевої ради, депутатів місцевої ради, голови та депутатів районної у місті ради;

5) звіти керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які знаходяться на території адміністративно-територіальної одиниці;

6) звіти керівників комунальних підприємств, установ та організацій, які надають послуги населенню;

7) пропозиції щодо лобіювання посадовими особами місцевого самоврядування інтересів територіальної громади перед вищими владними структурами;

8) пропозиції щодо притягнення до відповідальності депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування;

9) доповідь про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів громади або її окремих частин (мешканців району міста, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (будинків);

10) інші питання місцевого значення, ініційовані особами, відповідно до пункту другого статті 4 цього Закону.

3. Рішення, за результатами громадських слухань, підлягає обов'язковому розгляду органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування.

Стаття 3. Суб'єкти громадських слухань

1. Суб'єктами громадських слухань є:

1) учасник громадських слухань;

2) ініціатор (ініціативна група) з проведення громадських слухань;

3) депутати місцевої ради;

4) посадові особи органів місцевого самоврядування;

5) представники політичних партій, недержавних громадських організацій, органів самоорганізації населення.

2. Учасники громадських слухань, відповідно до оголошення про громадські слухання, приходять на слухання вільно.

3. На громадські слухання можуть бути запрошені:

1) народні депутати України, депутати районних, обласних рад;

2) представники центральних і місцевих органів виконавчої влади (державні службовці);

3) представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території адміністративно-територіальної одиниці;

4) фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;

5) інші - за запрошенням ініціаторів.

Стаття 4. Види та форми громадських слухань:

1. Громадські слухання можуть бути:

1) звичайні (зібрання учасників громадських слухань);

2) електронні (за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій).

Вид проведення громадських слухань обирає орган місцевого самоврядування.

2. Форми громадських слухань:

1) звернення щодо вирішення наявної місцевої проблеми спільними зусиллями влади та громади;

2) обговорення запропонованого органами місцевої влади готового проекту, який, з певними змінами і доповненнями чи без них, обов'язково має бути прийнятий;

3) слухання щодо альтернативного розгляду різних проектів вирішення місцевої проблеми. Сторонами альтернативних пропозицій можуть бути посадові особи органів місцевого самоврядування, органи центральної та місцевої виконавчої влади, керівники підприємств усіх форм власності, учасники громадських слухань тощо. Сторони представляють докази своєї правоти, експертні висновки, відповідають на запитання учасників громадських слухань;

4) слухання з ініціативи громадян проводяться у випадках, коли місцева влада недостатньо відслідковує та вирішує проблеми територіальної громади.

Розділ II. ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 5. Ініціатива проведення громадських слухань

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання.

2. Ініціатором громадських слухань може бути сільський, селищний, міський голова, місцева рада, районна в місті рада, постійні депутатські комісії, депутатські групи, осередки політичних партій, місцеві осередки громадських організацій, осередки профспілкових комітетів і, безпосередньо, повнолітні повносправні члени територіальної громади.

Ініціаторами громадських слухань також можуть бути центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Ініціаторами та членами ініціативної групи не можуть бути депутати відповідної місцевої ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, державні службовці, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі або вважаються такими, що не належать до даної територіальної громади.

3. Громадські слухання проводить голова села, селища, міста.

4. Для ініціювання громадських слухань членами територіальної громади необхідна підтримка такої ініціативи у кількості не менше двох третіх від кількості членів територіальної громади відповідного села, селища, міста, району в місті, які мають право такої ініціативи.

5. У разі проведення громадських слухань у мікрорайоні, кварталі, вулиці, будинку (будинків) необхідною кількістю є десять відсотків жителів відповідної території, які мають право на ініціативу.

Стаття 6. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься до відповідної місцевої ради у вигляді письмового звернення.

2. У разі ініціативи проведення громадських слухань від центральних чи місцевих органів виконавчої влади таке повідомлення вноситься уповноваженою на підставі довіреності особою на ім'я відповідного сільського, селищного, міського голови у вигляді письмового звернення.

3. У письмовому повідомленні зазначаються:

1) предмет громадських слухань, що пропонується до розгляду;

2) прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);

3) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань;

4) прізвище, ім'я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціативну групу;

5) список і контакти осіб, які увійшли до складу ініціативної групи з підготовки громадських слухань (не більш сімох).

У разі ініціативи від членів територіальної громади - письмове повідомлення мають підписати не менше двох третіх жителів відповідної території - членів територіальної громади.

4. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань - до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

Стаття 7. Рішення щодо проведення громадських слухань

1. Протягом десяти робочих днів з моменту отримання місцевою радою письмового повідомлення щодо предмету проведення громадських слухань виконавчий орган відповідної місцевої ради приймає одне з таких рішень:

1) зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань;

2) повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 4 цієї статті;

3) відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини 6 цієї статті.

2. Особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, повідомляють про прийняте рішення у письмовій формі, де зазначають про прийняте позитивне рішення, підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків або відмови його в реєстрації, відповідно до цього Закону.

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

1) недотримання вимог щодо оформлення звернення, які передбачені Законом України "Про звернення громадян" і цим Законом;

2) потребує уточнення ініційований предмет громадських слухань (нечітке формулювання або з повідомлення не можливо зрозуміти та чітко сформулювати питання, які виносяться на громадські слухання).

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав забороняється.

4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом п'яти робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, повідомлення про ініціативу громадських слухань залишається без розгляду.

5. Відмова у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань можлива лише за наявності таких підстав:

1) запропонований предмет громадських слухань суперечить Конституції України та законам України;

2) запропонований предмет громадських слухань загрожує загальнодержавним інтересам України, а саме територіальній цілісності та устрою, демократичному ладу, зміні державних кордонів тощо;

3) запропоновані питання не є предметом громадських слухань;

4) з ініціативою про громадські слухання звернувся суб'єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських слухань.

6. Ініціатива щодо предмету проведення громадських слухань розглядається на найближчому пленарному засіданні відповідної місцевої ради.

7. Відповідна місцева рада може прийняти одне з наступних рішень:

1) провести громадські слухання та затвердити предмет громадських слухань.

2) відхилити пропозицію з проведення громадських слухань - за умови:

- якщо предмет громадських слухань на час розгляду питання вже врегульований в правовому полі;

- запропонований предмет громадських слухань загрожує загальнодержавним інтересам України, а саме територіальній цілісності та устрою, демократичному ладу, зміні державних кордонів тощо;

- запропоновані питання не є предметом громадських слухань.

8. Обов'язковими для проведення та не потребують окремого рішення відповідної місцевої ради громадські слухання, предметом яких є питання, визначені у частині 1 статті 2 цього закону.

Стаття 8. Підготовка та проведення громадських слухань

1. Протягом п'яти робочих днів з набуття чинності рішення відповідної місцевої ради щодо проведення громадських слухань сільський, селищний, міський голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.

2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

1) предмет громадських слухань;

2) дата, час, місце їх проведення;

3) ініціатор, ініціативна група громадських слухань;

4) посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну та якісну підготовку громадських слухань;

5) особи, що запрошуються на слухання;

6) заходи з підготовки слухань і календарний план їх виконання;

7) створення у разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань та експертних груп.

3. Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-технічних питань, здійснюється виконавчим органом відповідної місцевої ради за участі ініціаторів громадських слухань.

4. Фінансування заходів з організації громадських слухань відбувається за рахунок резервного фонду відповідного місцевого бюджету.

5. Виконавчий орган відповідної місцевої ради зобов'язаний організувати підготовку громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися у визначений час, дату і місці.

6. Громадські слухання призначаються на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

7. Якщо протягом п'яти робочих днів з моменту отримання місцевою радою належно оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за принципом "мовчазної згоди". Ініціатор сам визначає дату, місце та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що повідомляє голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з дотриманням вимог цього Закону.

Стаття 9. Інформування членів територіальної громади про проведення громадських слухань

1. Про організацію та проведення громадських слухань членів територіальної громади повідомляють невідкладно з дати підписання розпорядження про проведення громадських слухань, але не пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.

2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань і відповідні матеріали обов'язково розміщуються на офіційному веб-сайті та офіційному друкованому виданні місцевої ради, комунальних ЗМІ, дошках оголошень села, селища, міста. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів територіальної громади.

3. В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про предмет, дату, час, місце, ініціатора проведення громадських слухань.

Стаття 10. Діяльність організаційного комітету та експертних груп

1. До складу організаційного комітету можуть входити представники ініціатора (ініціативної групи) громадських слухань, депутати місцевої ради, службовці її виконавчих органів, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов'язана з предметом громадських слухань.

2. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом.

3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів порядку денного та регламенту громадських слухань.

4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради, на дошках оголошень села, селища, міста, в комунальних та інших місцевих засобах масової інформації.

5. У разі якщо організаційний комітет не створено, його повноваження виконує виконавчий орган відповідної місцевої ради.

Розділ III. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 11. Реєстрація учасників звичайних громадських слухань

1. До початку громадських слухань проводиться реєстрація їх учасників.

2. Список учасників громадських слухань готує організаційний комітет. У списку зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, ставляться підписи зареєстрованих.

3. Підставою для реєстрації учасників громадських слухань є паспорт громадянина України.

4. Право голосу на громадських слуханнях мають повнолітні члени територіальної громади, що зареєстровані в межах адміністративно-територіальної одиниці чи її окремої частини (району, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (будинків), на якій проводяться громадські слухання.

Стаття 12. Проведення громадських слухань

1. Громадські слухання розпочинає голова місцевої ради (або уповноважена особа) або голова організаційного комітету, або уповноважена особа ініціатора (ініціативної групи) громадських слухань.

2. Зазначена в першій частині цієї статті особа організовує вибори головуючого громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів територіальної громади з правом голосу.

Секретарем і членами лічильної комісії не можуть бути посадові особи та службовці органів місцевого самоврядування, керівники підприємств усіх форм власності, установ, організацій.

Голова та секретар громадських слухань не можуть бути членами лічильної комісії.

3. Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.

4. Секретар громадських слухань веде, підписує та передає відповідній місцевій раді протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим Законом.

5. Лічильна комісія встановлює присутність учасників громадських слухань, підраховує голоси під час голосування, розглядає звернення, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

Стаття 13. Порядок денний і регламент громадських слухань

1. На початку громадських слухань, шляхом голосування, затверджуються порядок денний і регламент проведення громадських слухань.

2. Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей (співдоповідей), виступів, запитань і відповідей на них тощо. Регламент обов'язково передбачає:

1) доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств усіх форм власності, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських слухань;

2) виступи представників організаційного комітету й експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців;

3) час для запитань і відповідей на них, виступів учасників і для прийняття рішення громадських слухань.

3. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово та обов'язково отримати на нього відповідь. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Всі пропозиції, зауваження і запитання заносяться до протоколу.

4. Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх регламентом у кожному конкретному випадку, залежно від значущості предмета громадських слухань.

5. Не допускається розгляд на громадських слуханнях і прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного чи не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.

Стаття 14. Порядок проведення громадських слухань

1. Головуючий, відповідно до регламенту, надає по черзі слово для виступу учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим законом і регламентом слухань.

2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмету слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги законів України.

3. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього закону, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд зазначених у порядку денному питань.

4. У випадку порушення вимог цього закону чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи, відповідно до чинного законодавства, у зв'язку з порушенням порядку в громадському місці.

5. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують органи громадського порядку.

Стаття 15. Висвітлення перебігу громадських слухань і прийняття рішення

1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводяться їх веб-трансляція та аудіо-запис. Стенограма аудіо-запису громадських слухань зберігається у відповідній місцевій раді і має бути доступною для ознайомлення впродовж не менше п'яти років з дати їх проведення.

2. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.

3. Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію.

4. За результатами обговорення предмету громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі громадських слухань.

Стаття 16. Електронні громадські слухання, процедура їх проведення

1. Електроні громадські слухання можуть проводитися за допомогою форумів на офіційних веб-сайтах місцевих рад і муніципальних геоінформаційних систем (ГІС):

1) форум дозволяє учасникам громадських слухань:

- ознайомитися з предметом громадських слухань, матеріалами та пропозиціями щодо вирішення існуючої проблеми;

- провести консультації, обговорення, голосування за проектами пропонованих рішень;

- інформувати про результати голосування суб'єктів громадських слухань, відповідно до статті 3 цього Закону;

- інформувати учасників громадських слухань про ухвалене рішення органами центральної та місцевої виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

2) геоінформаційні системи працюють з картами і прив'язаними до них базами даних.

2. Кожен член територіальної громади, що має право на участь у громадських слуханнях і який згоден бути учасником громадських слухань отримує за умови пред'явлення паспорта у виконавчому органі місцевого самоврядування ім'я та пароль, які використовуються для входу на форум.

За умови використання ГІС встановлює на своєму комп'ютері програму-клієнт, яка дублює повідомлення, що посилаються на сервери місцевої ради та незалежних спостерігачів.

3. Тема громадських слухань на форумі визначається відповідно до статті 7 та 8 цього закону.

Після створення організаційним комітетом на форумі теми громадські слухання вважаються ініційованими. Після цього до створеної теми приєднують голосування.

4. Сповіщення учасників громадських слухань проводиться автоматично за допомогою електронної пошти. Використання ГІС дозволяє автоматично відібрати учасників обговорення на форумі.

5. Тривалість проведення електронних громадських слухань визначається виконавчим органом місцевого самоврядування.

6. Результати голосування електронних громадських слухань визнаються на підставі більшості голосів зареєстрованих учасників. При цьому електронні громадські слухання вважаються такими, що відбулись, якщо на них зареєструвались не менше 10 відсотків членів територіальної громади, що мають право на участь у громадських слуханнях.

7. Результати електронних громадських слухань оформлюються протоколом за підписом всіх членів організаційного комітету.

8. Громадські слухання, предметом яких є питання визначені у частині 1 статті 2 цього закону проводитись не можуть.

РОЗДІЛ IV. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Стаття 17. Протокол громадських слухань

1. У ході громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох днів після їх проведення та негайно передається (надсилається) місцевій раді разом із супровідним листом.

2. Протокол має містити:

1) дату, час і місце проведення громадських слухань (для електронних громадських слухань - термін та Інтернет-ресурс проведення громадських слухань);

2) предмет громадських слухань;

3) кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу;

4) виклад перебігу слухань;

5) пропозиції, що були висловлені в ході слухань;

6) результати голосування;

7) рішення громадських слухань.

До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі.

3. Протокол оформляється у трьох примірниках.

4. Один примірник протоколу зберігається у виконавчому органі відповідної місцевої ради. Другий примірник - передається ініціаторові не пізніше п'яти робочих днів з дня проведення слухань. Третій - вивішується для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п'яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення протягом не менше одного місяця. Крім того, копія протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті місцевої ради не пізніше п'яти робочих днів з дня проведення слухань.

5. Списки учасників громадських слухань зберігаються у виконавчому органі відповідної місцевої ради.

Стаття 18. Розгляд рішень громадських слухань

1. Рішення громадських слухань розглядаються органами місцевого самоврядування в залежності від предмету громадських слухань.

2. Якщо предметом громадських слухань є питання, що не належать до відання місцевого самоврядування - рішення громадських слухань виконавчим органом місцевого самоврядування передається за належністю.

3. Рішення громадських слухань предметом яких є питання, визначені частиною 1 статті 2 цього закону, є обов'язковими для розгляду відповідною місцевою радою та відповідним центральним органом виконавчої влади.

Стаття 19. Оприлюднення рішення центральних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, які прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі громадських слухань, а також актуальна інформація про їх виконання протягом десяти робочих днів, надсилаються ініціаторам (ініціативній групі) громадських слухань, розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради, публікуються в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України, місцевої ради, оприлюднюються в тому самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань.

РОЗДІЛ V. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 20. Відповідальність державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування

1. Члени територіальної громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, що порушують вимоги цього Закону, зокрема:

1) безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань;

2) недотримання державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлених строків;

3) невидання головою місцевої ради розпорядження про заходи щодо підготовки громадських слухань;

4) неналежне виконання обов'язків з підготовки, організації та проведення громадських слухань;

5) порушення порядку проведення громадських слухань;

6) порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання, підготовки і проведення громадських слухань;

7) інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.

Стаття 21. Неправомочність громадських слухань

1. Громадські слухання визнаються такими, що не відбулися, в таких випадках:

1) оголошення про проведення громадських слухань поширене з порушенням вимог, передбачених статтями 6 і 7 цього Закону;

2) вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів територіальної громади, передбачених цим Законом.

2. Рішення про визнання громадських слухань такими, що не відбулися, може приймати голова, місцева рада або суд за скаргою (позовом) ініціатора (ініціативної групи), учасників громадських слухань або зацікавлених членів територіальної громади.

3. У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, голова місцевої ради негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення центральних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, в залежності від предмету розгляду, про врахування їх результатів підлягають скасуванню або перегляду.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Статтю 13 "Громадські слухання" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) викласти в такій редакції:

"1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання, під час яких члени територіальної громади можуть порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення.

2. Громадські слухання - форма безпосередньої участі членів територіальної громади, посадових осіб органів місцевого самоврядування у спільному обговоренні найбільш важливих питань місцевого значення.

3. Предмет громадських слухань - питання загальнодержавного значення, які стосуються гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян, а також віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, які визначені статтею 2 Закону України "Про громадські слухання".

4. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування.

5. Порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань визначається Законом України "Про громадські слухання".

5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос