Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 13 и 43 Бюджетного кодекса Украины (относительно средств специального фонда высших учебных заведений)

Проект закона Украины от 03.03.2015 № 2295
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статей 13 і 43 Бюджетного кодексу України (щодо коштів спеціального фонду вищих навчальних закладів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 50 - 51, ст. 572) наступні зміни:

1. В частині третій статті 13 пункти перший та другий викласти в такій редакції:

"1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ, крім коштів, отриманих державними і комунальними вищими навчальними закладами від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю), які мають цільове спрямування;

2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ, крім коштів, отриманих державними і комунальними вищими навчальними закладами від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю)".

2. В частині четвертій статті 13 абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету, крім коштів, отриманих державними і комунальними вищими навчальними закладами від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою, та навчально-виробничою діяльністю.".

3. В частині дев'ятій статті 13 абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається, крім випадків розміщення коштів, отриманих державними і комунальними вищими навчальними закладами від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків, розміщення на поточних та/або депозитних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо таким закладам законом надано відповідне право.".

4. Частину 2 статті 43 викласти в такій редакції:

"Обслуговування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, установ України, які функціонують за кордоном, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.".

5. в частині 7 статті 43 після слів "казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні" додати слова "та/або депозитні".

6. частину 8 статті 43 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос