Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием

Проект закона Украины от 03.03.2015 № 2292
Дата рассмотрения: 22.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) у статті 68:

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, крім випадків вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109 - 1141, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437 - 439, частині першій статті 442 та статті 443 цього Кодексу".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

частину п'яту викласти її в такій редакції:

"5. При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65 - 67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину. При цьому підбурювачу та пособнику не може призначатися максимальний строк або розмір найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, за якою така особа підлягає кримінальній відповідальності";

2) у статті 81:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 81. Умовно-дострокове та умовне звільнення від відбування покарання";

у частині першій слова "або позбавлення волі" замінити словами "або позбавлення волі на певний строк";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. До особи, яка відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, може бути застосовано умовне звільнення від відбування покарання, якщо судом буде визнано, що така особа не потребує подальшого відбування цього покарання і фактично відбула не менше двадцяти років позбавлення волі. Умовне звільнення від подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі застосовується лише за відсутності у засудженого злісних порушень встановленого порядку відбування покарання протягом останніх трьох років.

До особи, яка умовно звільнена від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, одночасно встановлюється адміністративний нагляд відповідно до закону.

Після закінчення встановленого законом строку адміністративного нагляду засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, за клопотанням осіб, передбачених частиною першою статті 539 Кримінального процесуального кодексу України, звільняється судом від призначеного йому покарання у виді довічного позбавлення волі.

До особи, яка в період відбування довічного позбавлення волі, вчинила новий тяжкий або особливо тяжкий злочин, умовне звільнення від відбування покарання не застосовується".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

частину п'яту після слів "умовно-дострокове" доповнити словами "або умовне";

3) частину другу статті 87 викласти у такій редакції:

"2. Помилування засудженого здійснюється на підставі акта про помилування у виді повного або часткового звільнення від основного і додаткового покарань, а також заміни засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п'ять років.

У разі заміни засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п'ять років у строк відбування покарання повністю зараховується час перебування під вартою та період фактичного перебування у місцях позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк двадцять п'ять років не підлягає подальшій заміні на більш м'яке покарання.

Клопотання про помилування має право подати засуджений, його захисник, законний представник, близькі родичі, правозахисні організації, у тому числі міжнародні, у порядку, встановленому законодавством".

2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

1) статтю 151 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано клопотання про його умовне звільнення від подальшого відбування покарання у виді довічного позбавлення волі після відбуття ним не менше двадцяти років призначеного покарання";

2) абзац сьомий статті 152 після слів "умовно-дострокове" доповнити словами "чи умовне";

3) у частині сьомій статті 154 слова "умовно-дострокового звільнення" замінити словами "умовно-дострокового чи умовного звільнення", а слова "не менше п'яти років" - словами "не менше п'яти років або довічного позбавлення волі";

4) у статтях 158 та 159 слово "постанова" у всіх відмінках та числах замінити словом "ухвала" у відповідному відмінку та числі.

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9- 13, ст. 88):

1) частину першу статті 537 доповнити пунктами 21, 22 та 23 такого змісту:

"21) про умовне звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі та встановлення відповідно до закону адміністративного нагляду;

22) про направлення умовно звільненого від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі для подальшого відбування покарання, призначеного вироком;

23) про звільнення особи від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі після закінчення строку встановленого законом адміністративного нагляду";

2) у статті 539:

у частині другій:

у пункті 1 слова та цифри "передбачених пунктами 2 - 4, 6, 7" замінити словами та цифрами "передбачених пунктами 2, 21, 3, 4, 6, 7";

у пункті 3 слова та цифри "передбачених пунктами 5, 8, 9" замінити словами та цифрами "передбачених пунктами 22, 23, 5, 8, 9";

частину п'яту та абзац перший частини шостої після слів "умовно-дострокового" доповнити словами "чи умовного".

4. У Законі України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455; 1995 р., N 10, ст. 64; 2004 р., N 7, ст. 49; 2005 р., N 11, ст. 198):

1) у статті 3:

доповнити пунктом "а1" такого змісту:

1) засуджених до довічного позбавлення волі, у разі їх умовного звільнення від відбування покарання або помилування";

у пунктах "б" та "в" слова "позбавлення волі" замінити словами "позбавлення волі на певний строк";

2) статтю 4 доповнити пунктом "а1" такого змісту:

1) ухвала суду про умовне звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі або указ Президента України про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі";

3) в абзаці другому частини першої статті 5 слова "щодо осіб, зазначених у пунктах "б" і "г" статті 3 цього Закону" замінити словами "щодо осіб, зазначених у пунктах "а1", "б" і "г" статті 3 цього Закону";

4) статтю 6 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Адміністративний нагляд щодо осіб, звільнених від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, встановлюється на строк десять років".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

5) у тексті Закону слово "постанова" у всіх відмінках замінити словом "ухвала" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос