Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием

Проект закона Украины от 03.03.2015 № 2292
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) статтю 68 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Довічне позбавлення волі за готування до злочину та за замах на злочин не застосовується".

У зв'язку з цим частину четверту статті 68 вважати частиною п'ятою та викласти її у такій редакції:

"5. При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65 - 67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину. При цьому підбурювачу та пособнику не може призначатися максимальний строк або розмір найбільш суворого виду покарання, передбаченого в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, за якою така особа підлягає кримінальній відповідальності";

2) частину першу статті 81 після слів "позбавлення волі" перед комою доповнити словами "на певний строк або довічного позбавлення волі";

3) частину третю статті 81 доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:

"4) не менше п'ятнадцяти років покарання у виді довічного позбавлення волі.";

4) частину першу статті 82 викласти в такій редакції:

"1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження, позбавлення волі або довічного позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком. У випадку заміни покарання у виді довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням може бути лише позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років";

5) частину четверту статті 82 доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:

"4) не менше десяти років покарання у виді довічного позбавлення волі.";

6) частину першу та другу статті 87 викласти у такій редакції:

"1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи і полягає у звільненні від відбування покарання або заміні покарання чи невідбутої частини покарання, призначеного судом, більш м'яким.

2. Актом про помилування може бути здійснена заміна покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Така заміна можлива після фактичного відбуття особою, засудженою до довічного позбавлення волі, не менше п'ятнадцяти років позбавлення волі. При помилуванні загальний строк відбування покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати двадцяти п'яти років і подальшій заміні на більш м'яке це покарання не підлягає".

2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

1) абзац четвертий частини другої статті 18 після слів "позбавленням волі на певний строк в порядку" перед комою доповнити словами "заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням";

2) абзац п'ятий частини другої статті 18 після слів "позбавленням волі на певний строк в порядку" перед комою доповнити словами "заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням";

3) частину сьому статті 154 після слів "не менше п'яти років" перед комою доповнити словами "або довічного позбавлення волі".

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

1) частину першу статті 537 доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) про встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі";

2) пункт перший частини другої статті 539 після слів та цифр "передбачених пунктами 2 - 4, 6, 7" доповнити словом та цифрами "та 15".

3) статтю 539 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"8. Клопотання про помилування має право подати засуджений, його захисник, законний представник, близькі родичі, правозахисні організації, в тому числі міжнародні, у порядку визначеному законодавством України".

4. У Законі України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455):

1) статтю 3 доповнити пунктом "а1"такого змісту:

1) засуджених до довічного позбавлення волі у разі умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або при помилуванні";

2) у пункті "а" статті 4 слова "щодо осіб, зазначених у пункті "г" статті 3 цього Закону" замінити словами "щодо осіб, зазначених у пунктах "а1" та "г" статті 3 цього Закону";

3) в абзаці другому частини першої статті 5 слова "щодо осіб, зазначених у пунктах "б" і "г" статті 3 цього Закону" замінити словами "щодо осіб, зазначених у пунктах "а1", "б" і "г" статті 3 цього Закону";

4) частину першу статті 6 після слів "або зняття судимості" доповнити словами "а у разі звільнення особи від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі - терміном до п'яти років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос