Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно защиты прав лица на свободное избрание банковского учреждения для получения заработной платы, пенсии, других выплат и мер для экономии средств бюджетных учреждений, государственных и коммунальных предприятий)

Проект закона Украины от 17.07.2015 № 2287а-1
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав особи на вільне обрання банківської установи для отримання заробітної плати, пенсії, інших виплат та заходів для економії коштів бюджетних установ, державних і комунальних підприємств)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25 - 26, ст. 131 з наступними змінами):

1) абзац перший статті 172 після слів "про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою" доповнити словами "здійснення тиску на працівника щодо перерахування заробітної плати та інших належних йому виплат до певного банку проти його волі, невиконання волевиявлення працівника про перерахування заробітної плати та інших належних йому виплат до обраного ним банку, у тому числі переданого через довірену особу";

2) назву статті 175 викласти в такій редакції:

"Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, інше порушення законодавства про пенсійне забезпечення";

3) статтю 175 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Здійснення тиску на пенсіонера щодо перерахування пенсії та інших належних йому виплат до певного банку, оператору поштового зв'язку проти його волі, невиконання волевиявлення пенсіонера про перерахування пенсії та інших належних йому виплат до обраного ним банку, оператора поштового зв'язку у тому числі переданого через довірену особу, -

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років".

У зв'язку із цим частину третю вважати частиною четвертою;

2. В Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 17, ст. 121 із наступними змінами):

1) у статті 24:

в абзаці першому після слів "Заробітна плата" доповнити словами "нараховується і";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Виплата заробітної плати здійснюється через установи банків на відкриті працюючими поточні рахунки або за місцем роботи. Забороняється провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам.";

доповнити новими абзацами п'ятим - шостим такого змісту:

"У разі виявлення працюючим бажання отримувати заробітну плату через установи банків, кожен з працюючих особисто оформлює рахунок в обраному ним банку із числа банків, які мають право відкривати поточні рахунки фізичним особам, на здійснення відповідних операцій. Співробітник надає роботодавцю заяву про перерахування заробітної плати та інших належних йому виплат на відкритий ним рахунок в обраному банку. Ця заява передається в письмовому вигляді особисто чи через довірену особу за дорученням, в тому числі через установу банку. Чинною є заява про перерахування заробітної плати та інших належних співробітнику виплат з останньою датою. Працівник має право змінити банк через який отримує заробітну плату, повідомивши про це роботодавця особисто чи через довірену особу, в тому числі через установу банку, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня виплати заробітної плати.

Оплата послуг банків із зарахування заробітної плати на особисті рахунки здійснюється за рахунок роботодавця.";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк не має права для використання заробітної плати нав'язувати працівникам використання спеціального платіжного засобу певної платіжної системи (систем), кредитування тощо";

4) статтю 25 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно обирати (змінювати тощо) банк, через який працівник отримує заробітну плату. Відмова роботодавця (керівника чи власника установи/підприємства) виконати волевиявлення працівника із виплати заробітної плати на рахунок в обраний ним банк, в тому числі по заявам переданим через довірену особу або банк, будь-які інші дії роботодавця щодо обмеження волевиявлення працівника щодо вибору установи банку для отримання заробітної плати є грубим порушенням законодавства про оплату працю";

3. В Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 49 - 51, ст. 376 із наступними змінами):

1) частину першу статті 47 викласти в такій редакції:

"1. Пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством. У разі виявлення пенсіонером бажання отримувати пенсію через установи банків, кожен з пенсіонерів особисто оформлює рахунок в обраному ним банку із числа банків, які мають право відкривати поточні рахунки фізичним особам, на здійснення відповідних операцій. Пенсіонер надає до органів Пенсійного фонду або органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання одержувача пенсії заяву про перерахування пенсії на відкритий ним рахунок в обраному банку. Ця заява передається в письмовому вигляді особисто чи через довірену особу за дорученням, в тому числі через установу банку. Чинною є заява про перерахування пенсії з останньою датою. Пенсіонер має право змінити банк, через який отримує пенсію, повідомивши про це орган Пенсійного фонду або орган праці та соціального захисту населення особисто чи через довірену особу, в тому числі через установу банку, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня виплати пенсії.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України, Пенсійному фонду України, Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, включаючи впровадження для організації та супроводження виплат виключно електронного документообігу між роботодавцями, банками, органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального захисту населення; укладання для організації та супроводження виплат безстрокових угод між банками, органами Пенсійного фонду або органами праці та соціального захисту населення та укладання зазначених угод банками виключно з центральним органом Пенсійного фонду або праці та соціального захисту населення.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос