Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно отдельных аспектов применения мер пресечения в виде залога, содержания под стражей и обжалования отдельных решений в уголовном производстве)

Проект закона Украины от 03.03.2015 № 2284
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо окремих аспектів застосування запобіжних заходів у вигляді застави, тримання під вартою та оскарження окремих рішень у кримінальному провадженні)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) такі зміни:

1. У частині п'ятій статті 176 слово та цифри "статтями 109 - 1141, 258 - 2585, 260, 261 Кримінального кодексу України" замінити словами та цифрами "статтями 109 - 1141, 115, 161, 258 - 2585, 260, 261, 348, 379, 400, 437 - 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, а також до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні декількох тяжких чи особливо тяжких злочинів ";

2. У статті 182:

1) у частині першій:

після слів "Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України" доповнити через кому словами "законність походження яких підтверджена документально;

слова "частинами третьою або четвертою статті 183" замінити на слова "частиною третьою статті 183";

2) у частині четвертій слова "завідомо непомірним для нього" замінити словами "меншим за розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням";

3) абзац п'ятий частини п'ятої викласти у такій редакції:

"У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, а також у разі, якщо розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, перевищує встановлений пунктами 1 - 3 цієї частини максимально можливий розмір застави, застава призначається у розмірі, який перевищує двадцять, вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно";

4) у частині шостій:

після слів "та надати документ, що це підтверджує," доповнити словами "та документи, які підтверджують законність походження коштів";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перевірка законності походження коштів, внесених як застава, здійснюється у строк, що не перевищує семи днів з дня подання відповідних документів".

5) у частині сьомій слова "частинами третьою або четвертою статті 183" замінити на слова "частиною третьою статті 183".

6) частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України у разі:

1) невиконання обов'язків заставодавцем;

2) якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки;

3) якщо законність походження коштів, внесених як застава, не буде підтвердженою.

Звернена в дохід держави застава використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору".

3. У статті 183:

1) у частині другій:

у пункті 1 слова та цифри "виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов'язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує" виключити;

пункт 3 доповнити реченням такого змісту: "Вказані підстави не потребують доведення у випадках вчинення корисливих злочинів";

2) у абзаці другому частини третьої слова "а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті" замінити словами "або наводяться підстави, які унеможливлюють застосування застави";

3) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. При обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту не допускається застосування застави у кримінальному провадженні:

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;

2) щодо злочину, який спричинив загибель людини;

3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею;

4) щодо злочину, спосіб вчинення якого пов'язаний із зловживанням владою або службовим становищем;

5) щодо злочину, яким заподіяно майнову шкоду у великих чи особливо великих розмірах";

4. У частині першій статті 309:

1) після пункту 7 доповнити новим пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1) зміну запобіжного заходу чи його скасування";

2) пункт 9 після слів "або відмову у ньому" доповнити через кому словами "чи скасування арешту майна";

3) після пункту 11 доповнити новим пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1) продовження строку відсторонення від посади, або відмову в такому продовженні чи його скасування".

5. Частину першу статті 392 після пункту другого доповнити новими пунктами такого змісту:

"2-1) ухвали про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу щодо обвинуваченого;

2-2) ухвала про скасування арешту майна".

6. У частині четвертій статті 424 слова "оскарженню в касаційному порядку не підлягають" замінити на слова "також можуть бути оскаржені в касаційному порядку"

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос