Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию дела о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента

Проект закона Украины от 03.03.2015 № 2278
Дата рассмотрения: 03.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

Цей Закон визначає правовий статус спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, її повноваження та організаційні основи діяльності.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України

1. Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (далі - спеціальна слідча комісія) - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, що утворюється у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, метою якого є проведення розслідування щодо фактів вчинення Президентом України дій, що мають ознаки державної зради або іншого злочину та можуть бути підставою прийняття Верховною Радою України рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до статті 111 Конституції України.

2. Організація та порядок діяльності спеціальної слідчої комісії визначаються Конституцією України, цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, іншими законами України та прийнятими відповідно до них постановами Верховної Ради України, якими визначаються мета діяльності, кількісний і персональний склад, термін діяльності та інші питання діяльності комісії.

Стаття 2. Принципи діяльності спеціальної слідчої комісії

1. Спеціальна слідча комісія діє на принципах верховенства права, законності, колегіальності, рівноправності членів комісії, об'єктивності та обґрунтованості прийнятих рішень, висновків і пропозицій.

2. Відомості, факти чи обставини, встановлені спеціальною слідчою комісією та викладені у її висновках і пропозиціях, що стали підставою для прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України, мають преюдиційне значення та не потребують додаткового доказування після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Стаття 3. Підзвітність та термін діяльності спеціальної слідчої комісії

1. Спеціальна слідча комісія підзвітна Верховній Раді України.

2. Термін діяльності спеціальної слідчої комісії визначається Верховною Радою України постановою про її утворення, не може перевищувати два місяці з дня прийняття постанови про утворення комісії та за вмотивованим і обґрунтованим поданням комісії може бути продовженим не більше ніж на два місяці.

У випадку прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України термін діяльності спеціальної слідчої комісії продовжується або відновлюється на період до завершення розгляду процедури імпічменту.

3. Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України строк, але не пізніше закінчення терміну її діяльності, подає Верховній Раді України письмовий звіт про розслідування справи про імпічмент та підготовлені нею висновки і пропозиції, які не пізніше трьох днів до дня розгляду на пленарному засіданні надаються народним депутатам України для ознайомлення. Надані матеріали не можуть бути предметом публічного обговорення чи поширення народними депутатами України до прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України.

4. Крайній строк подачі звіту спеціальної слідчої комісії про розслідування справи про імпічмент, а також підготовлених нею висновків і пропозицій, визначається Верховною Радою України у постанові про утворення комісії.

5. Питання про розгляд звіту, висновків і пропозицій спеціальної слідчої комісії включається без голосування до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України невідкладно, але не раніше трьох днів з дня надання народним депутатам України матеріалів комісії.

6. Після обговорення на пленарному засіданні звіту спеціальної слідчої комісії про розслідування справи про імпічмент Президента України термін діяльності комісії постановою Верховної Ради України може бути продовженим до чотирьох місяців, але не більше терміну повноважень складу Верховної Ради України, що утворила спеціальну слідчу комісію.

Розділ II. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ

Стаття 4. Підстава для утворення спеціальної слідчої комісії

1. Підставою для утворення спеціальної слідчої комісії є порушення більшістю від конституційного складу Верховної Ради питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до статті 111 Конституції України.

2. Підставами для порушення питання про імпічмент є адресоване Верховній Раді України письмове повідомлення Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, Генерального прокурора України, секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про дії Президента України, які мають ознаки державної зради чи іншого злочину, або загальновідомі факти про вчинення таких дій.

3. В поданні про утворення спеціальної слідчої комісії обов'язково зазначаються підстави для порушення питання про імпічмент та до подання обов'язково додаються документи і докази наявності цих підстав.

Стаття 5. Порядок та принципи утворення спеціальної слідчої комісії

1. Подання про утворення спеціальної слідчої комісії направляється Голові Верховної Ради України, а його копії направляються головам депутатських фракцій та груп. Подання розміщується на офіційному сайті Верховної Ради України.

2. В поданні про утворення спеціальної слідчої комісії зазначається кандидатура на посаду голови спеціальної слідчої комісії.

3. Кожна депутатська фракція та група у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі спеціальної слідчої комісії.

Пропозиції щодо кількісного, персонального складу та кандидатів на посаду заступника голови спеціальної слідчої комісії подаються Голові Верховної Ради України у письмовій формі депутатськими фракціями та групами у п'ятиденний строк з дня направлення до них копії подання про утворення спеціальної слідчої комісії.

Позафракційні депутати мають право делегувати своїх представників до складу спеціальної слідчої комісії пропорційно своїй загальній кількості за умови підписання пропозиції більшістю позафракційних депутатів.

Пропозиція може бути надана безпосередньо на пленарному засіданні після оголошення про включення питання про утворення спеціальної слідчої комісії до порядку денного пленарного засідання.

За відсутності персональних пропозицій від депутатської фракції (групи) спеціальна слідча комісія утворюється без участі представників цієї депутатської фракції (групи).

4. Питання про утворення спеціальної слідчої комісії без голосування включається до порядку денного найближчого з дня подачі подання пленарного засідання Верховної Ради України, але не раніше 5 днів з дня подачі.

5. Спеціальна слідча комісія утворюється більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Про утворення спеціальної слідчої комісії Голова Верховної Ради України невідкладно повідомляє Президента України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

6. До складу спеціальної слідчої комісії не може входити народний депутат України, який:

1) є близьким родичем Президента України;

2) був або є разом з Президентом України учасниками судового процесу;

3) разом з Президентом України брав участь у діях, які стали підставою ініціювання утворення спеціальної слідчої комісії.

7. Народний депутат України, кандидатура якого пропонується до складу спеціальної слідчої комісії, зобов'язаний невідкладно повідомити Верховну Раду України про неможливість брати участь у роботі комісії за наявності підстав, зазначених у частині шостій цієї статті.

8. Головою спеціальної слідчої комісії не може бути обраний Голова Верховної Ради України, його заступники та голови комітетів Верховної Ради України.

9. Заступник голови спеціальної слідчої комісії обирається Верховною Радою України після обговорення за скороченою процедурою кожної кандидатури рейтинговим голосуванням.

10. Секретар спеціальної слідчої комісії обирається на першому засіданні комісії із числа її членів шляхом таємного або відкритого (за рішенням комісії) голосування більшістю від складу комісії.

11. Голова, заступник голови і секретар спеціальної слідчої комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України.

12. Голова та заступник голови спеціальної слідчої комісії може бути переобраний на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу, а секретар на засіданні комісії більшістю від її складу.

13. До складу спеціальної слідчої комісії постановою про її утворення включаються спеціальний прокурор та не менше трьох спеціальних слідчих.

14. Для забезпечення здійснення організаційного, інформаційного, консультативно-правового та методичного забезпечення, ведення діловодства комісії з числа працівників Апарату Верховної Ради України за пропозицією керівника Апарату та за поданням комісії утворюється тимчасовий секретаріат спеціальної слідчої комісії в кількості не менше п'яти осіб. Розпорядженням Голови Верховної Ради України ці працівники призначаються до складу тимчасового секретаріату спеціальної слідчої комісії на термін її діяльності.

15. Фінансове забезпечення діяльності спеціальної слідчої комісії здійснюються Апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України, за заявкою голови комісії.

Стаття 6. Спеціальний прокурор та спеціальні слідчі в спеціальній слідчій комісії

1. На посаду спеціального прокурора, спеціального слідчого може бути призначена особа яка:

1) є громадянином України та проживає на її території не менше десяти років;

2) вільно володіє державною мовою;

3) має вищу юридичну освіту та не менше десяти років стажу роботи у галузі права;

4) не має судимості;

5) надала письмову згоду працювати на посаді спеціального прокурора або спеціального слідчого.

2. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради України особову картку, декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік за формою, встановленою для державних службовців, які займають посади, віднесені до першої і другої категорій посад державних службовців.

3. Народний депутат України може бути обраний спеціальним прокурором чи спеціальним слідчим, якщо його кандидатура відповідає вимогам, встановленим частиною першою цієї статті.

4. Особи, які не є народними депутатами України і обрані спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до Верховної Ради України на термін діяльності спеціальної слідчої комісії та здійснюють свої службові повноваження у складі комісії виключно в межах цього закону.

5. Про відмову спеціального прокурора або спеціального слідчого виконувати свої обов'язки голова спеціальної слідчої комісії негайно повідомляє Голову Верховної Ради України, що є підставою розглянути питання нового призначення на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України.

6. Фактичний час відсутності у складі спеціальної слідчої комісії спеціального прокурора або відсутності одночасно усіх спеціальних слідчих не враховується у визначений термін діяльності спеціальної слідчої комісії.

7. Спеціальний слідчий здійснює необхідні дії для перевірки та встановлення фактів та обставин, що є предметом розслідування спеціальної слідчої комісії. Спеціальний слідчий має повноваженнями слідчого, які встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України, за винятком повноважень щодо порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, пред'явлення обвинувачення та складання обвинувального висновку.

8. Спеціальні слідчі у місячний термін після формування спеціальної слідчої комісії готують проект висновку комісії, який після розгляду спеціальним прокурором вноситься на розгляд комісії.

Цей термін може бути продовжений спеціальним прокурором або рішенням спеціальної слідчої комісії. Загальний термін підготовки спеціальними слідчими проекту висновку спеціальної слідчої комісії не може перевищувати 45 днів, якщо термін діяльності комісії не був продовжений рішенням Верховної Ради України.

9. Спеціальна слідча комісія обирає за погодженням із спеціальним прокурором старшого спеціального слідчого з числа спеціальних слідчих. На старшого спеціального слідчого покладається організація роботи спеціальних слідчих із складання проекту висновку спеціальної слідчої комісії.

10. Спеціальний прокурор здійснює нагляд за додержанням законів України при виконанні спеціальними слідчими їх обов'язків та має повноваження визначені Законом України "Про прокуратуру" та Кримінальним процесуальним кодексом України, за винятком повноважень початку та проведення досудового слідства.

11. Спеціальний прокурор перевіряє одержаний від спеціальних слідчих проект висновку спеціальної слідчої комісії та схвалює його або додає до нього свої письмові зауваження і пропозиції та невідкладно подає для розгляду на засіданні комісії.

12. Спеціальний прокурор та спеціальні слідчі беруть участь в засіданнях спеціальної слідчої комісії з правом дорадчого голосу.

13. За спеціальним прокурором та спеціальними слідчими на період діяльності спеціальної слідчої комісії зберігаються попередня робота (посада), грошове та матеріальне забезпечення або заробітна плата.

Стаття 7. Постанова про утворення спеціальної слідчої комісії

1. Верховна Рада України приймає постанову про утворення спеціальної слідчої комісії, в якій визначає:

1) перелік дій Президента України, що підлягають розслідуванню спеціальною слідчою комісією, які мають ознаки державної зради або іншого злочину та можуть бути підставою прийняття Верховною Радою України рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

2) кількісний та персональний склад спеціальної слідчої комісії з числа народних депутатів України, голову та заступника голови комісії;

3) термін діяльності спеціальної слідчої комісії;

4) строк надання звіту спеціальної слідчої комісії про розслідування справи про імпічмент, висновків і пропозицій комісії;

5) особу спеціального прокурора та персональний склад спеціальних слідчих, які включаються до складу спеціальної слідчої комісії;

6) матеріально-технічне, організаційне, інформаційне, консультативно-правове та методичне забезпечення роботи спеціальної слідчої комісії.

Стаття 8. Порядок діяльності спеціальної слідчої комісії

1. Спеціальна слідча комісія організовує свою роботу у формі засідань. На кожному засіданні ведеться протокол, який зберігається протягом трьох років після припинення роботи комісії.

2. За дорученням спеціальної слідчої комісії члени комісії працюють за індивідуальними завданнями та крім повноважень, визначених Законом України "Про статус народного депутата України", мають право витребувати необхідні для розслідування документи, отримувати усні та письмові пояснення посадових осіб, звертатись з вимогами проведення досліджень, експертиз, отримання висновків спеціалістів в межах матеріального забезпечення комісії тощо.

3. Спеціальний прокурор та спеціальні слідчі працюють за індивідуальними планами, що затверджуються рішенням спеціальної слідчої комісії.

Стаття 9. Перше засідання спеціальної слідчої комісії

1. Перше засідання спеціальної слідчої комісії проводиться не пізніш як на наступний день після прийняття Верховною Радою України постанови про її утворення.

2. На засіданні обирається секретар спеціальної слідчої комісії, розглядаються пропозиції та затверджується попередній план роботи, а також приймається рішення про внесення подання Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату спеціальної слідчої комісії з числа працівників Апарату Верховної Ради України.

3. На першому засіданні спеціальної слідчої комісії можуть розглядатися інші питання, що віднесені до повноважень комісії.

Стаття 10. Порядок проведення засідань спеціальної слідчої комісії

1. Засідання спеціальної слідчої комісії проводяться не рідше одного разу на тиждень незалежно від календарного плану роботи Верховної Ради України.

2. Засідання спеціальної слідчої комісії скликаються та проводяться головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови комісії. Засідання спеціальної слідчої комісії може бути скликане також на вимогу не менш як однієї третини від її складу з числа народних депутатів України. Нескликання засідання спеціальної слідчої комісії на вимогу однієї третини від її складу є підставою за заявою члена комісії включення без голосування до порядку денного найближчого пленарного засідання питання переобрання голови та заступника голови комісії.

3. Засідання спеціальної слідчої комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів комісії від її складу з числа народних депутатів України. Рішення спеціальної слідчої комісії приймаються на її засіданні шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії з числа народних депутатів України, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

4. Засідання спеціальної слідчої комісії до прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України є закритими. В подальшому засідання спеціальної слідчої комісії є відкритими, якщо комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання у зв'язку з необхідністю додержання вимог закону щодо захисту інформації з обмеженим доступом, у тому числі захисту таємної чи іншої охоронюваної законом інформації.

5. На кожному засіданні спеціальної слідчої ведуться протокол та стенограма засідання які підписуються головуючим на засіданні та секретарем комісії. За рішенням спеціальної слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису. Матеріали засідань спеціальної слідчої комісії до прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України є інформацією з обмеженим доступом та охороняються згідно вимог законодавства України.

Стаття 11. Розгляд питань на засіданнях спеціальної слідчої комісії

1. На засіданнях спеціальної слідчої комісії розглядаються питання:

1) обрання секретаря комісії;

2) затвердження плану та порядку роботи комісії;

3) розподілу доручень між членами комісії;

4) утворення, у разі необхідності, робочих груп комісії за напрямами визначених завдань;

5) затвердження індивідуальних планів роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих;

6) запрошення посадових, службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, окремих громадян для отримання їх показань чи пояснень з питань, що стосуються розслідування справи про імпічмент;

7) отримання показань чи пояснень запрошених осіб та документування їх відповідей на запитання;

8) порядку забезпечення схоронності інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної інформації, інформації, що містить державну таємницю, інформації з обмеженим доступом та банківської таємниці, під час роботи комісії з такою інформацією;

9) зберігання отриманих предметів і документів, які можуть бути доказами;

10) визначення та передачі текстів повідомлень стосовно окремих питань діяльності комісії для розміщення в засобах масової інформації;

11) відрядження членів комісії у зв'язку з її діяльністю;

12) затвердження тексту звіту про діяльність комісії;

13) ухвалення висновків і пропозицій комісії;

14) визначення доповідача на пленарному засіданні Верховної Ради України.

2. Для розгляду попередньо визначених питань на засідання спеціальної слідчої комісії можуть бути викликані посадові особи (крім Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), службові та інші особи, присутність яких визнана комісією необхідною. Спеціальна слідча комісія завчасно, але не пізніш як за один день, в письмовій формі повідомляє про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, які виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, представники яких запрошуються на засідання комісії. У повідомленні запрошеним особам зазначаються час і місце проведення засідання спеціальної слідчої комісії, з якого питання необхідна їх присутність, які матеріали та документи необхідно мати з собою. Запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання спеціальної слідчої комісії, а в разі неможливості прибути на засідання комісії завчасно повідомити про це.

3. Президент України, судді Конституційного Суду України та судді судів загальної юрисдикції можуть бути запрошені на засідання спеціальної слідчої комісії тільки за їх попередньою згодою. Запрошення цих осіб на засідання спеціальної слідчої комісії не може мати метою або наслідком вплив або втручання у їх діяльність.

4. Витрати, пов'язані із запрошенням особи спеціальної слідчої комісією, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України. На таких осіб поширюються інші гарантії, передбачені законом.

5. У разі ухилення від прибуття на засідання спеціальної слідчої комісії викликаних осіб до них за рішенням комісії може бути застосований примусовий привід за правилами Кримінального процесуального кодексу України.

6. Особи, викликані або запрошені для дачі показів та пояснень, мають право користуватися правовою допомогою захисника.

Стаття 12. Доступ до інформації щодо діяльності спеціальної слідчої комісії

1. За рішенням спеціальної слідчої комісії голова комісії або заступник голови комісії може надавати засобам масової інформації повідомлення про окремі питання діяльності комісії.

2. Голова Верховної Ради України або за його дорученням Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України мають право отримувати інформацію про стан розслідування спеціальною слідчою комісією справи про імпічмент.

3. У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України висновки спеціальної слідчої комісії оприлюднюються у газеті "Голос України", а за окремим рішенням Верховної Ради України усі або частина матеріалів проведеного комісією розслідування справи про імпічмент можуть оприлюднюватись у газеті "Голос України".

Стаття 13. Оформлення результатів розслідування спеціальною слідчою комісією справи про імпічмент

1. Результати розслідування спеціальною слідчою комісією справи про імпічмент оформляються у вигляді звіту комісії, її висновків і пропозицій, які вносяться для розгляду на засіданні Верховної Ради України.

2. Звіт спеціальної слідчої комісії має містити:

1) перелік дій Президента України, які мають ознаки державної зради або іншого злочину та можуть бути підставою прийняття Верховною Радою України рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, що підлягали розслідуванню спеціальною слідчою комісією;

2) факти, відомості та обставини, які стали підставами для проведення розслідування та підлягали перевірці;

3) встановлені і підтверджені факти, відомості, обставини, що перевірялись, та докази, якими вони підтверджуються;

4) факти, відомості та обставини, що перевірялись та не знайшли свого підтвердження;

5) факти, відомості та обставини, що перевірялись і не були перевірені, та причини неможливості перевірки по кожному з них;

6) факти, відомості та обставини, що підтверджують або спростовують наявність у діях Президента України ознак державної зради або іншого умисного злочину.

3. Висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії за наявності підстав для звинувачення Президента України у вчиненні ним державної зради або іншого злочину оформляються за правилами Кримінального процесуального кодексу України для виготовлення обвинувального акту, а за відсутності підстав мають містити твердження про необхідність припинення процедури імпічменту.

Стаття 14. Завершення діяльності спеціальної слідчої комісії та розгляд результатів розслідування

1. Після закінчення спеціальною слідчою комісією розслідування справи про імпічмент, складання звіту комісії та підготовки її висновків і пропозицій комісія приймає рішення про їх затвердження та внесення на розгляд Верховної Ради України з визначенням доповідача. Обов'язковим є подання письмового звіту про використання коштів, що витрачені на роботу комісії, підготовленого головою комісії.

2. Рішення спеціальної слідчої комісії про затвердження її звіту, висновків і пропозицій ухвалюється більшістю голосів від складу комісії з числа народних депутатів України, затвердженого Верховною Радою України.

3. У разі незгоди (підтверджується окремою думкою оформленою письмово та поданою до голосування) члена спеціальної слідчої комісії, спеціального прокурора чи спеціального слідчого зі змістом звіту, висновками або пропозиціями комісії наявність окремої думки, яка є невід'ємною частиною протоколу засідання, обов'язково зазначається в затвердженому документі.

4. Звіт спеціальної слідчої комісії разом з її висновками і пропозиціями підписують голова і секретар комісії, спеціальний прокурор та старший спеціальний слідчий. Протягом доби затверджений комісією документ подається Голові Верховної Ради України.

5. Питання про звіт, висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії включається до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України без голосування та розглядається невідкладно.

6. Звіт, висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії за результатами проведення розслідування щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, а також висновки Конституційного Суду України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та висновки Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину, розглядаються на засіданні Верховної Ради України відповідно до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".

7. Порядок прийняття Верховною Радою України рішень з питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту визначається Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".

Стаття 15. Припинення повноважень спеціальної слідчої комісії

1. Повноваження спеціальної слідчої комісії припиняються:

1) одночасно з прийняттям Верховною Радою України остаточного рішення щодо результатів її роботи;

2) у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, складом якої утворено комісію.

2. Повноваження секретаря спеціальної слідчої комісії припиняються після передачі документів комісії до архіву, що визначається датою підписання акту передачі документів, але не пізніш ніж через місяць після завершення роботи комісії.

Стаття 16. Зберігання документів спеціальної слідчої комісії та їх передача державним органам

1. На час діяльності спеціальної слідчої комісії протоколи та стенограми її засідань, інші документи чи належним чином посвідчені копії цих документів зберігаються в сейфі, що опечатується. У процесі дослідження матеріалів розслідування кожен член спеціальної слідчої комісії працює із ксерокопіями отриманих документів, що не виключає його права звернення до їх оригіналів. Усі зауваження, висновки і пропозиції щодо досліджуваних матеріалів, фактів і обставин члени спеціальної слідчої комісії викладають письмово та подають їх на ім'я голови комісії через її тимчасовий секретаріат або безпосередньо з обов'язковою реєстрацією у встановленому порядку. Забезпечення зберігання матеріалів розслідування покладається на секретаря та тимчасовий секретаріат спеціальної слідчої комісії.

2. Оригінали отриманих спеціальною слідчою комісією документів відповідно до рішення Верховної Ради України передаються на зберігання до Апарату Верховної Ради України (у разі прийняття рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту) або повертаються до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій протягом десяти діб після припинення діяльності комісії (у разі припинення процедури імпічменту).

Стаття 17. Заходи забезпечення безпеки членів спеціальної слідчої комісії, спеціального прокурора та спеціальних слідчих

1. У разі наявності загрози життю чи здоров'ю членів спеціальної слідчої комісії, залучених до її роботи спеціального прокурора та спеціальних слідчих голова комісії вносить мотивовані пропозиції Голові Верховної Ради України про забезпечення державної охорони зазначених осіб, що здійснюється державними органами відповідно до закону про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ

Стаття 18. Права спеціальної слідчої комісії

1. Спеціальна слідча комісія має право:

1) у порядку, визначеному законом, отримувати необхідну інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування справи про імпічмент, від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки). Інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом;

2) вилучати потрібні для розслідування оригінали документів (про що складається акт за підписом голови або заступника голови комісії) чи отримувати їх копії, а у випадках, коли щодо цих документів надійшли відповідні запити суду або органу досудового слідства, - їх копії;

3) запрошувати або викликати посадових осіб для отримання показів чи пояснень з питань, щодо яких проводиться розслідування, ставити їм запитання та заслуховувати їх на своєму засіданні;

4) отримувати пояснення Президента України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції у разі їх письмової згоди;

5) приймати рішення про залучення експертів, спеціалістів та інших фахівців для виконання окремо визначених завдань в рамках розслідування справи про імпічмент та заслуховувати їх на засіданні;

6) звертатися за допомогою до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, які зобов'язані сприяти спеціальній слідчій комісії у розслідуванні справи про імпічмент;

7) призначати необхідні експертизи та спеціальні дослідження.

2. Особи викликані чи запрошені комісією для надання показів чи пояснень, проведення експертиз чи надання висновків письмово попереджаються про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві свідчення, відмову від виконання покладених обов'язків і розголошення матеріалів розслідування та мають право скористатись правовою допомогою захисника.

Стаття 19. Обов'язки спеціальної слідчої комісії

1. Спеціальна слідча комісія зобов'язана:

1) вести протоколи та стенограми засідань;

2) проводити збір інформації, показань, пояснень, документів і матеріалів, здійснювати їх дослідження;

3) у разі наявності ознак неправдивості наданих показів чи свідчень викликаними/запрошеними особами направляти матеріали до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності;

4) вести у встановленому порядку облік вхідних і вихідних документів тимчасової комісії;

5) на основі всебічного аналізу досліджених фактів та обставин готувати висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Верховної Ради України;

6) звітувати Верховній Раді України про хід проведення та результати розслідування справи про імпічмент відповідно до термінів, визначених Верховною Радою України;

7) передати після завершення своєї роботи до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України усі протоколи та стенограми засідань, а також інші матеріали спеціальної слідчої комісії.

Стаття 20. Голова спеціальної слідчої комісії

1. Голова спеціальної слідчої комісії:

1) забезпечує організацію роботи комісії;

2) забезпечує складання плану роботи комісії;

3) організовує роботу тимчасового секретаріату комісії та включених до складу комісії спеціального прокурора і спеціальних слідчих;

4) веде засідання комісії;

5) підписує рішення комісії, протоколи засідань, звіт, висновки і пропозиції спеціальної слідчої комісії;

6) представляє комісію в зносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

7) інформує членів комісії про офіційні документи, листи та інші матеріали, що надійшли до комісії;

8) інформує у разі систематичного ухилення народного депутата України від виконання обов'язків члена спеціальної слідчої комісії голову відповідної депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України та Голову Верховної Ради України;

9) готує пропозиції на розгляд комісії про залучення необхідних експертиз та спеціальних досліджень;

10) вносить пропозиції про запрошення на засідання комісії осіб для отримання показань чи пояснень;

11) організовує повідомлення членів комісії та запрошених осіб про проведення засідання тимчасової комісії;

12) доповідає на пленарному засіданні Верховної Ради України, якщо комісія своїм рішенням не визначила іншого доповідача, ухвалені комісією звіт, висновки і пропозиції.

Стаття 21. Заступник голови спеціальної слідчої комісії

1. Заступник голови спеціальної слідчої комісії:

1) виконує обов'язки голови комісії в разі його відсутності (в тому числі, підписує протоколи засідань комісії, де він був головуючим);

2) за дорученням голови комісії виконує завдання з організації роботи комісії.

Стаття 22. Секретар спеціальної слідчої комісії

1. Секретар спеціальної слідчої комісії:

1) бере участь у складанні плану роботи комісії;

2) забезпечує підготовку проектів звернень до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадових, службових осіб, об'єднань громадян, а також проектів інших документів комісії;

3) контролює виконання плану роботи, виконання рішень, ведення діловодства комісії, забезпечення членів комісії необхідними документами та матеріалами та підписує разом із головою комісії протоколи засідань;

4) веде облік засідань комісії, осіб, присутніх на засіданнях, і результатів голосування;

5) організовує підготовку засідань комісії, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;

6) відповідає за збереження документів, вилучених в ході роботи комісією, а також інших матеріалів, зібраних комісією;

7) забезпечує підготовку матеріалів комісії для передачі їх до відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, а у випадках, передбачених цим Законом, до повернення вилучених оригіналів документів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Стаття 23. Член спеціальної слідчої комісії

1. Член спеціальної слідчої комісії:

1) бере участь у засіданнях комісії;

2) безперешкодно при пред'явленні посвідчення народного депутата України і доручення комісії відвідує для з'ясування питань, пов'язаних із розслідуванням комісією справи про імпічмент, підприємства, установи, організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності;

3) отримує за дорученням комісії письмові або усні пояснення від посадових, службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян та окремих громадян;

4) одержує за дорученням комісії від зазначених у пункті 3 цієї частини осіб оригінали або належним чином посвідчені копії документів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, проводить вилучення таких документів за дорученням комісії у порядку, встановленому законом;

5) вносить пропозиції щодо залучення необхідних експертиз та спеціальних досліджень, організації роботи комісії, опрацювання матеріалів розслідування, а також пропозиції про запрошення відповідних осіб для отримання комісією їхніх показань чи пояснень;

6) вносить пропозиції щодо плану роботи комісії, організації проведення розслідування, а також до проектів звіту, висновків і пропозицій спеціальної слідчої комісії.

2. У разі незгоди з проектом звіту, висновків і пропозицій, які приймаються комісією для внесення на розгляд Верховної Ради України, член комісії має право до моменту голосування викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання комісії, а її наявність зазначається в прийнятому комісією документі.

Стаття 24. Забезпечення спеціальної слідчої комісії документами та інформацією

1. На звернення спеціальної слідчої комісії під час проведення нею розслідування справи про імпічмент державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові, службові особи, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадські об'єднання та політичні партії, зобов'язані в 3-денний термін надавати витребовувані документи та інформацію.

2. Спеціальна слідча комісія має право прийняти рішення про вилучення копій необхідних для її роботи документів за винятком тих, які знаходяться у житлі особи. У разі відмови або ухилення посадових, службових осіб від надання оригіналів або посвідчених належним чином копій таких документів член комісії за її дорученням вилучає ці документи у порядку, встановленому законом, у присутності представника (представників) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. Про вилучення складається акт, в якому зазначається перелік вилучених документів і який підписують член комісії та присутній представник (представники) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

3. У разі якщо орган досудового слідства або суд на підставі і в порядку, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України, прийняв рішення про виїмку (витребування) в органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян документів, які досліджуються спеціальною слідчою комісією, оригінали таких документів передаються органу досудового слідства або до суду, а їх копії, посвідчені в установленому порядку в Апараті Верховної Ради України, залишаються в комісії.

Стаття 25. Надання показів чи пояснень спеціальній слідчій комісії

1. Посадові особи (крім Президента України та суддів Конституційного Суду України, суддів судів загальної юрисдикції), службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни зобов'язані з'явитися на запрошення спеціальної слідчої комісії і дати правдиві показання чи пояснення про відомі їм обставини з питань, що є предметом розслідування, у порядку, встановленому законом. Особи, запрошені для дачі показів як свідки, а також як експерти, перекладачі попереджаються у письмовій формі (розпискою) про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень або відмову давати свідчення та про нерозголошення матеріалів розслідування.

2. Особа, яка дає показання чи пояснення комісії, повинна відповісти на поставлені запитання, що стосуються предмета розслідування спеціальною слідчою комісією, а в разі необхідності - викласти свої покази чи пояснення в письмовій формі, які додаються до протоколу засідання комісії.

3. Особи, які згідно із законом зобов'язані не розголошувати певну інформацію, зобов'язані повідомити про це до початку опитування.

4. Якщо запрошена спеціальною слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з'являється на засідання комісії без поважних причин, комісія має право прийняти рішення про застосування до неї примусового приводу відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України.

5. Витрати, пов'язані із запрошенням особи спеціальною слідчою комісією, відшкодовуються такій особі в порядку, передбаченому законодавством щодо відшкодування витрат свідкам та іншим учасникам кримінального процесу, за рахунок коштів, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України. На таких осіб поширюються інші гарантії, передбачені законом.

6. Особи, викликані або запрошені спеціальною слідчою комісією для дачі показів, мають право користуватися правовою допомогою захисника.

Стаття 26. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону

1. Посадові особи (крім Президента України та його захисників), посадові та службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, об'єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

2. Голова, заступник голови, секретар, члени спеціальної слідчої комісії, спеціальний прокурор та спеціальні слідчі, працівники тимчасового секретаріату комісії, а також залучені для здійснення необхідних експертиз та спеціальних досліджень фахівці, несуть відповідальність згідно із законом за несанкціоноване поширення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з діяльністю спеціальної слідчої комісії.

Стаття 27. Оскарження діяльності спеціальної слідчої комісії

1. Оскарження дій чи бездіяльності спеціальної слідчої комісії здійснюється у порядку адміністративного судочинства у Вищому адміністративному суді України як суді першої інстанції.

Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) такі зміни:

в абзаці першому частини першої статті 385 слова "тимчасовою слідчою комісією" замінити словами "тимчасовою слідчою чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією".

3. Внести до Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35 - 36, N 37, ст. 446) такі зміни:

у частині четвертій статті 18, пункті 3 частини першої, частині другій, частині четвертій, пункті 2 частини п'ятої, частині шостій, частині сьомій статті 171-1 після слів "Верховної Ради України" додати ", її спеціальної тимчасової слідчої комісії".

4. Внести до Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272) такі зміни:

частину другу статті 57 викласти у наступній редакції:

"У разі провадження за конституційним поданням, яке визнано Конституційним Судом України невідкладним, або за зверненням Верховної Ради України про перевірку справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту строк розгляду такого подання (звернення) не повинен перевищувати одного місяця."

5. Конституційному Суду України та Верховному Суду України в тримісячний термін із дня опублікування цього Закону:

привести відповідно Регламент Конституційного Суду України та Регламент Пленуму Верховного Суду України у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос