Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О запрещении использования исторического названия территории Украины и производных от него слов в качестве названия или синонима Российской Федерации, использования такого названия для обозначения современной территории Российской Федерации или какой-либо ее части

Проект закона Украины от 03.07.2015 № 2276а
Дата рассмотрения: 03.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону використання історичної назви території України та похідних від неї слів в якості назви або синоніму Російської Федерації, використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини

Верховна Рада України, враховуючи сучасний стан відносин між Україною та Російською Федерацією, діючи від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,

прагнучи розвивати і зміцнювати незалежну, демократичну, правову державу,

з метою відновлення історичної та соціальної справедливості та охорони історичної і культурної спадщини Українського народу,

керуючись статтею 11 Конституції України, яка зобов'язує державу сприяти консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України,

приймає цей Закон, яким визначає правові основи щодо заборони використання історичної назви території України в якості назви або синоніму Російської Федерації використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Похідне слово - мовна одиниця, що утворена, виведена із словесного найменування "Русь" або "Росія".

Синонім - слово близьке, або тотожне за значенням до іншого, але відмінне від нього звуковою формою.

Стаття 2. Історична назва території України

Історична назва території України - неофіційне словесне найменування сучасної території України, що пов'язане з певним періодом розвитку українського суспільства та має важливе історичне значення для України.

Під історичною назвою території України, в цьому Законі, розуміється словесне найменування "Русь" та похідне від нього "Росія".

Стаття 3. Заборона використання історичної назви території України в якості назви або синоніму Російської Федерації, використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини

1. Використання історичної назви території України та похідних від неї слів в якості назви або синоніму Російської Федерації, використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини забороняється:

в офіційних документах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, в тому числі, в документах представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, котрі діють на території України;

в публічних виступах посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, в тому числі, у виступах посадових осіб представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, котрі діють на території України;

при висвітленні будь-якої інформації та створенні інформаційних матеріалів про Російську Федерацію засобами масової інформації та інформаційними агентствами;

в навчальних, картографічних, довідкових, енциклопедичних виданнях;

в оголошеннях, рекламі, на вивісках, тощо;

на дорожніх покажчиках;

в поштових відправленнях;

в аудіовізуальних творах що розповсюджуються українськими мовниками;

в інших сферах де застосовується офіційна назва Російської Федерації.

2. Зазначена вище заборона не поширюється на випадки використання історичної назви території України та похідних від неї слів в якості назви або синоніму Російської Федерації, використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини в офіційних документах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, в тому числі, в документах представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, котрі діють на території України, наукових, навчальних посібниках, підручниках та інших матеріалах освітнього і наукового характеру, картографічних виданнях, дорожніх покажчиках, котрі були виготовлені до набрання чинності цим Законом.

Стаття 4. Відповідальність за порушення законодавства про заборону використання історичної назви території України в якості назви або синоніму Російської Федерації, використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини

1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть передбачену законодавством відповідальність.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131 із наступними змінами):

доповнити статтею "1101" наступного змісту:

"Стаття 1101. Використання історичної назви території України та похідних від неї слів в якості назви або синоніму Російської Федерації, використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини

1. Використання історичної назви території України та похідних від неї слів в якості назви або синоніму Російської Федерації, використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини, в офіційних документах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, публічних виступах посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, при висвітленні будь-якої інформації та створенні інформаційних матеріалів про Російську Федерацію засобами масової інформації та інформаційними агентствами, в навчальних, картографічних, довідкових, енциклопедичних виданнях, в оголошеннях, рекламі, на вивісках, на дорожніх покажчиках, в поштових відправленнях, в аудіовізуальних творах що розповсюджуються українськими мовниками та в інших сферах де застосовується офіційна назва Російської Федерації, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2) у Законі України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2013 року N 245-VII):

статтю 2 Закону України "Про інформаційні агентства" доповнити новою, п'ятою, частиною такого змісту:

"Інформаційні агентства не мають права у своїх матеріалах використовувати історичну назву території України та похідні від неї слова в якості назви або синоніму Російської Федерації, використовувати таку назву для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини.".

3) статтю 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155 із наступними змінами) доповнити новою, третьою, частиною такого змісту:

"3. Мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори в яких використовується історична назва території України та похідні від неї слова в якості назви або синоніму Російської Федерації, використовується така назва для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

4) у Законі України "Про географічні назви" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 27, ст. 360):

статтю 10 доповнити частиною третьою, наступного змісту:

"Використання історичної назви території України та похідних від неї слів в якості назви або синоніму Російської Федерації, використання такої назви для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини забороняється".

5) У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181 із наступними змінами)

частину 1 статті 8 доповнити пунктом 14 наступного змісту:

"використовувати історичну назву території України та похідні від неї слова в якості назви або синоніму Російської Федерації, використовувати таку назву для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини".

3. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, у тримісячний строк після опублікування цього Закону, внести зміни до Державного реєстру географічних назв, шляхом заміни слова "Росія" з додаткової інформації (варіанту назви) про географічну назву Російської Федерації на "Московія".

4. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації цього Закону:

у тримісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

вжити інших заходів до реалізації цього Закону.

5. З метою виконання вимог цього Закону всім органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, в тому числі, представництвам іноземних суб'єктів господарської діяльності, котрі діють на території України, рекомендувати використовувати, замість слова "Росія", котре використовується в якості назви або синоніму Російської Федерації, та/або для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини, історичну назву території сучасної Російської Федерації - "Московія".

6. Рекомендувати Президенту України привести укази Президента України у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос