Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О запрещении предоставления коллекторских услуг по выполнению денежных обязательств физическими лицами

Проект закона Украины от 02.03.2015 № 2275
Дата рассмотрения: 02.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заборону надання колекторських послуг з виконання грошових зобов'язань фізичними особами

Цей Закон запроваджує заборону надання колекторських послуг з виконання грошових зобов'язань боржниками - фізичними особами.

Стаття 1. Заборона надання колекторських послуг

1. Забороняється надання колекторських послуг щодо боржників - фізичних осіб.

Стаття 2. Боржник та кредитор

1. Боржник відповідно до цього Закону є фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, від якої кредитор має право вимагати сплати простроченої заборгованості за грошовим зобов'язанням, в тому числі і та, до якої обов'язок сплати перейшов внаслідок заміни боржника у відповідному зобов'язанні.

Боржниками визнаються також фізичні особи - поручителі, заставодавець (іпотекодавець), інші фізичні особи, які зобов'язані разом з боржником виконати його обов'язок перед кредитором.

2. Кредитором відповідно до цього Закону є юридична або фізична особа, що має право вимагати виплати боржником простроченої заборгованості за грошовим зобов'язанням, в тому числі і та, до якої відповідне право надійшло внаслідок відступлення права вимоги та з інших підстав заміни кредитора у зобов'язанні.

3. Грошовим зобов'язанням боржника визначається зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до договору, та/або з інших підстав, передбачених законодавством України, в тому числі з зобов'язань, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, отримання кредитів у банках та інших фінансових установах, надання житлово-комунальних послуг тощо, враховуючи, зокрема, проценти за користування наданими коштами, неустойку, штраф, пеню, інші штрафні санкції та виплати на користь кредитора.

Стаття 3. Колекторські послуги

1. Колекторські послуги здійснюються від свого імені або від імені кредитора послуги, які юридична чи фізична особа надає кредитору у сприянні щодо вчинення боржником дій із сплати простроченої заборгованості за грошовими зобов'язаннями шляхом усного, письмового спілкування з ним, членами його сім'ї та іншими родичами (близькими особами), його роботодавцем та іншими особами, які спілкуються з боржником (в тому числі з використанням електронного чи іншого технічного засобу зв'язку: проведення телефонних переговорів з боржником; надсилання письмових повідомлень боржнику, у тому числі в рамках обов'язкового досудового порядку врегулювання спору; надсилання повідомлень боржнику електронною поштою; надсилання SMS, MMS - повідомлень боржнику; повідомлення боржника про наявність заборгованості за допомогою автоінформатора тощо).

2. Допоміжними видами колекторських послуг є:

1) отримання грошових коштів боржника з метою їх подальшого перерахування кредитору;

2) представництво інтересів кредитора при здійсненні операцій з предметом застави (іпотеки), при зверненні стягнення на предмет застави (іпотеки);

3) розшук боржника та майна боржника; здійснення функцій зберігача арештованого майна боржника та майна виселеного боржника;

4) діяльність з придбання грошових вимог до боржників колекторським агентством з метою їх самостійного пред'явлення.

3. До колекторських послуг не відносяться:

1) адвокатська діяльність;

2) представництво в суді;

3) самостійна діяльність кредитора щодо стягнення заборгованості без звернення до колекторське агентство;

4) дії органів і посадових осіб, визначених у Законі України "Про виконавче провадження", що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених Законом України "Про виконавче провадження".

Стаття 4. Відповідальність за порушення цього Закону

1. До юридичних та фізичних осіб, які надають колекторські послуги з виконання грошових зобов'язань боржниками - фізичними особами, за рішенням суду застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 10 тисяч мінімальних заробітних плат, а прибуток (дохід), винагорода від надання цих послуг підлягає перерахуванню боржнику, стосовно якого надавались такі послуги.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до прийняття спеціального закону, який регулює колекторську діяльність.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про колекторську діяльність в Україні;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос