Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно выплаты дивидендов акционерным обществом)

Проект закона Украины от 02.03.2015 № 2273
Дата рассмотрения: 02.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 p., N 50-51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344; 2013 р., N 39, ст. 517; із змінами, внесеними Законом України від 13 січня 2015 року N 91-VIII) такі зміни:

1. Частину другу статті 30 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, що установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів у разі, коли він менший ніж строк, передбачений абзацом першим та другим цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим.

2. Частину першу статті 38 доповнити абзацом такого змісту:

"Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення, передбачені цією статтею, не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства.".

3. У статті 41:

1) в абзацах першому і другому частини другої слова і цифри "не менш як 60" та "не менш ніж 60" замінити словами і цифрами "більш як 50";

2) частину третю виключити.

4. У частині другій статті 55:

1) друге речення виключити;

2) доповнити частину абзацом такого змісту:

"У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правоможними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 та 4, які набирають чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави".

3. Установити, що статути акціонерних товариств до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить вимогам цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос