Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации лиц плательщиками налога на добавленную стоимость

Проект закона Украины от 02.03.2015 № 2272
Дата рассмотрения: 02.03.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб платниками податку на додану вартість

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

Викласти пункт 183.3 статті 183 в наступній редакції:

"183.3. У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу, реєстраційна заява подається згідно з пунктом 183.7 цієї статті не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних, або не пізніше 10 календарних днів з дня державної реєстрації осіб, згідно з пунктом 298.1.2, які подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка передбачає сплату податку на додану вартість".

Викласти абзац другий підпункту 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 в наступній редакції:

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації за умови, що протягом цього періоду (10 календарних днів) вони не здійснювали господарську діяльність".

Викласти підпункт 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 в наступній редакції:

"298.1.4. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Відмова контролюючого органу у здійсненні переходу на спрощену систему оподаткування не позбавляє суб'єкта господарювання права повторно подати заяву про такий перехід після усунення причин відмови.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цією главою.

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності в день його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Гройсман 

Опрос