Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об одобрении Доктрины социальной защиты и психологической реабилитации лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в Украине

Проект закона Украины от 03.07.2015 № 2263а
Дата рассмотрения: 03.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про схвалення Доктрини соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Доктрину соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

ДОКТРИНА
соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні

Загальні питання

Забезпечення національної безпеки є стратегічним завданням та важливою функцією кожної незалежної держави, основною сферою діяльності її політичних і державних інститутів. Національна безпека спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування та розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних цінностей.

Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні (далі - постраждалі особи).

Держава формує політику з питань соціального захисту в Україні та забезпечує її реалізацію шляхом виконання положень Конституції та законів України щодо всебічної соціальної підтримки постраждалих осіб.

Правовою основою соціального захисту та психологічної реабілітації постраждалих осіб є Конституція та закони України, інші нормативно-правові акти з питань соціального захисту та оборони держави.

Доктрина соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні (далі - Доктрина), визначає завдання та вимоги щодо соціального захисту та психологічної реабілітації постраждалих осіб.

Дія Доктрини поширюється на соціальний захист військовослужбовців та працівників Збройних Сил України та інших структур сектора безпеки та оборони держави у мирний і воєнний час.

До структур сектора безпеки та оборони держави відносяться органи державної влади, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні та забезпеченні безпеки держави.

Мета та основні завдання

На сьогодні в Україні триває процес реформування системи надання соціальних послуг з метою підвищення якості та ефективності їх надання.

Метою Доктрини є створення та забезпечення розвитку єдиної державної системи соціального захисту та психологічної реабілітації, збереження фізичного та психологічного здоров'я, забезпечення належної соціалізації постраждалих осіб.

Основними завданнями Доктрини є:

законодавче врегулювання питань реалізації права на соціальний захист та психологічну реабілітацію постраждалих осіб, зокрема:

- забезпечення надання постраждалим особам відповідного соціального статусу;

- забезпечення рівного доступу постраждалих осіб до реалізації права на соціальний захист та психологічну реабілітацію;

- недопущення скорочення пільг та соціальних гарантій постраждалих осіб;

- створення умов для спрощення процедури прийняття на державну службу та службу до правоохоронних органів та військових формувань України;

створення організаційної системи управління в сфері соціального захисту та психологічної реабілітації постраждалих осіб, зокрема шляхом:

- визначення соціально-побутових потреб постраждалих осіб;

- упровадження нових механізмів взаємодії державних органів з інститутами громадянського суспільства, у тому числі проведення представниками громадськості заходів соціального та психологічного спрямування;

- утворення науково-методичних центрів соціального захисту постраждалих осіб, у тому числі забезпечення психологічної реабілітації постраждалих осіб на базі Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни, центрів соціально-психологічної реабілітації, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції, Українського науково-дослідного інституту соціальної судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України тощо;

- розроблення стандартів надання медичної допомоги "Посттравматичний стресовий розлад";

- збільшення чисельності та підвищення фахового рівня психологів правоохоронних органів та військових формувань України;

- утворення на безоплатній основі додаткових реабілітаційних центрів з урахуванням фінансових можливостей держави;

забезпечення наукового супроводження функціонування системи соціального захисту та психологічної реабілітації постраждалих осіб;

упровадження інноваційних технологій соціального захисту та психологічної реабілітації постраждалих осіб;

активізація міжнародного співробітництва у сфері соціального захисту та психологічної реабілітації постраждалих осіб, зокрема щодо надання безоплатної медичної допомоги за кордоном;

створення прозорої та конкурентоспроможної системи забезпечення розвитку ветеранського руху, зокрема шляхом ефективної взаємодії органів державної влади з громадськими об'єднаннями ветеранів війни та учасників антитерористичної операції відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання".

Прикінцеві положення

1. Доктрина є основою для розроблення стратегій і програм із соціальних питань.

2. Реалізація положень Доктрини забезпечується Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади відповідно до повноважень, визначених Конституцією та законами України.

____________

Опрос