Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (в сферах теплоснабжения и жилищно-коммунальных услуг)

Проект закона Украины от 28.02.2015 № 2262
Дата рассмотрения: 28.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У підпункті 2 пункту "а" частини першої статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 40, ст. 537) слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

2. У тексті Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 49, ст. 571; 2011 р., N 23, ст. 160) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках.

3. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297; 2010 р., N 40, ст. 524, N 49, ст. 571; 2012 р., N 12-13, ст. 76):

1) в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є державним колегіальним органом виконавчої влади" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є державним колегіальним органом";

2) у статті 31:

частини четверту та п'яту виключити.

У зв'язку з цим, частини шосту Ї десяту вважати відповідно частинами четвертою Ї восьмою;

у частині четвертій слова "без відповідного відшкодування" виключити;

у частині сьомій слова "а також відшкодування втрат підприємств, що пов'язані із затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво," виключити;

3) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках.

4. У статті 20 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 22, ст. 210, N 36, ст. 418, N 42, ст. 526; 2013 р., N 48, ст. 682):

1) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати достатній рівень рентабельності.";

2) частину шосту виключити.

У зв'язку з цим, частини сьому - восьму вважати відповідно частинами шостою - сьомою.

5. У Законі України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53; 2013 р., N 40, ст. 537):

1) частину другу статті 2 доповнити словами "з особливостями, визначеними Законом України "Про державне регулювання у сфері енергетики";

2) у статті 6:

у заголовку слова "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

пункт 23 частини першої виключити.

У зв'язку з цим пункти 24 і 25 вважати відповідно пунктами 23 і 24;

частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) інше, визначено законом";

3) у статті 10:

частину третю виключити.

У зв'язку з цим, частину четверту вважати відповідно частиною третьою;

у частині третій слова "без відповідного відшкодування" виключити;

4) у статті 11:

частину першу доповнити словами "відповідно до порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов.";

у пункті 1 частини другої слова "за умови виконання вимог порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого законом" виключити;

пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) проводити планові та позапланові (виїзні і невиїзні) перевірки. Проведення позапланової невиїзної перевірки здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері енергетики";

доповнити новим пунктом такого змісту:

"5) накладають на суб'єктів природних монополій штрафи у розмірах, визначених Законом України "Про природні монополії" і на суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання - у розмірах визначених Законом України "Про теплопостачання".

5) статтю 14 виключити;

6) пункт 2 і підпункт 1 пункту 3 статті 19 виключити;

7) у тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос