Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных инвестиционных проектов

Проект закона Украины от 27.02.2015 № 2258
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині першій статті 2:

1) доповнити частину пунктами 201 і 202 такого змісту:

"201) державні (місцеві) капітальні вкладення - капітальні видатки державного (місцевого) бюджету, які спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних фондів державної (комунальної) власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких становить більш як один рік;

202) державний інвестиційний проект - інвестиційний проект, який реалізується шляхом державного інвестування в об'єкти державної власності з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії;";

2) пункт 26 виключити.

2. Абзац сьомий частини першої статті 21 викласти у такій редакції:

"4) за бюджетними програмами, які забезпечують протягом кількох років реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій. Такі бюджетні програми за умови схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку відповідних інвестиційних проектів включаються щороку до прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та проекту закону про Державний бюджет України протягом усього строку їх реалізації з урахуванням вимог цього Кодексу;".

3. Абзац третій частини п'ятої статті 28 після слів "за звітний бюджетний період" доповнити словами ", включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетною програмою із зазначенням ступеня їх готовності та обсягу коштів, необхідних для їх завершення".

4. У статті 32:

1) частину третю після слова "видатків" доповнити словами ", включаючи обсяги державних капітальних вкладень,";

2) доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. Планові та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди обсяги державних капітальних вкладень загального фонду Державного бюджету України на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів визначаються з урахуванням:

необхідності продовження (завершення) реалізації державних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та визначених строків введення в експлуатацію основних фондів;

необхідності передбачення державних капітальних вкладень на підготовку та початок реалізації нових державних інвестиційних проектів;

фактичних обсягів видатків державного бюджету, спрямованих на розроблення (реалізацію) державних інвестиційних проектів у попередніх двох бюджетних періодах та запланованих на поточний бюджетний період;

прогнозу основних макроекономічних показників на відповідні бюджетні періоди.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, доводить до 15 квітня року, що передує плановому, до відома центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, планові та прогнозні на наступні за плановим два бюджетні періоди обсяги державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів (крім тих, що реалізуються виключно із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій) для підготовки у місячний строк пропозицій щодо розподілу державних капітальних вкладень між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів.

Відбір таких проектів здійснюється Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів є колегіальним органом, склад якої формується із членів Кабінету Міністрів України, представників Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, державних службовців та експертів. Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів має право залучати для проведення консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.

Планування та розподіл державних капітальних вкладень для реалізації нових державних інвестиційних проектів здійснюються за умови, що у межах загального обсягу державних капітальних вкладень на плановий бюджетний період у повному обсязі забезпечено бюджетними коштами продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестиційних проектів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних фондів.

У разі необхідності фінансування нових державних інвестиційних проектів державні капітальні вкладення можуть розподілятися на такі проекти за умови передбачення не менше ніж 75 відсотків загального обсягу державних капітальних вкладень на плановий бюджетний період для продовження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестиційних проектів.

Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподілу.".

5. Пункт 2 частини четвертої статті 33 після слів "державних гарантій" доповнити словами ", обсягу державних капітальних вкладень, пріоритетних напрямів (сфер, галузей) капітальних вкладень".

6. Статтю 34 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, разом з інструкціями з підготовки бюджетних запитів доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів відповідні обсяги державних капітальних вкладень на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, в тому числі згідно з розподілом, здійсненим відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу.".

7. У частині другій статті 35 слова "у разі їх схвалення у встановленому законодавством порядку" замінити словами "у разі їх схвалення або відбору у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".

8. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) перелік державних інвестиційних проектів (крім тих, що реалізуються виключно із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій) із зазначенням загальної вартості кожного проекту, загальних обсягів видатків державного бюджету, необхідних для його розроблення та реалізації, обсягів видатків державного бюджету, необхідних для завершення реалізації кожного проекту, та обсягів таких видатків на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм, сформований центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, за результатами розподілу, здійсненого відповідно до частини четвертої статті 32 цього Кодексу;".

9. У другому реченні частини другої статті 53 слова "пріоритетних інвестиційних програм (проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку" замінити словами "інвестиційних проектів, передбачених у законі про Державний бюджет України або відібраних у встановленому законодавством порядку".

10. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктами 122 і 123 такого змісту:

"122. Установити, що положення стосовно державних інвестиційних проектів та капітальних вкладень, визначені частинами третьою та четвертою статті 32 і пунктом 41 частини першої статті 38 цього Кодексу, застосовуються починаючи з формування проекту Державного бюджету України на 2016 рік.

123. Установити, що положення частин другої і третьої статті 121 та частин першої - десятої статті 122 Закону України "Про інвестиційну діяльність" до державних інвестиційних проектів не застосовуються.".

11. У тексті Кодексу слова "інвестиційна програма (проект)" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "інвестиційний проект" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити у двомісячний строк:

прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

приведення міністерствами своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос